Wat is een gepland verwijderingsverzoek wegens auteursrechtschending?

Als auteursrechteigenaren vaststellen dat je hun auteursrechtelijk beschermde werk zonder toestemming op YouTube hebt gepost, kunnen ze een verwijderingsverzoek plannen voor je video. Als auteursrechteigenaren een verzoek tot vertraagde verwijdering wegens auteursrechtschending indienen, wordt de content in kwestie na zeven dagen verwijderd.

Tijdens deze periode van zeven dagen kun je verschillende acties ondernemen:

  • Niets doen. Je kunt wachten tot het verwijderingsverzoek na zeven dagen van kracht wordt. De video wordt dan verwijderd en er wordt een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht op je account toegepast. Er kunnen meerdere Content ID-claims en verwijderingsverzoeken worden ingediend voor een video, maar je krijgt ervoor maar één waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht.
  • Je video verwijderen. Als je je video verwijdert voordat er zeven dagen zijn verstreken, verdwijnt je video van de site, maar krijgt je kanaal geen waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht.
  • Contact opnemen met de contenteigenaar die om verwijdering van je video heeft gevraagd. Bekijk meer informatie over de intrekking van claims vanwege auteursrechtschending.
  • Als het verzoek tot vertraagde verwijdering het resultaat is van je bezwaar tegen een Content ID-claim, kun je binnen zeven dagen je bezwaar annuleren. Zo voorkom je dat je video wordt verwijderd en blijft de claim op je video actief. Meer informatie over hoe je een geschil opent voor een Content ID-claim

Na zeven dagen verwijdert YouTube de video en krijgt je kanaal een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht. De waarschuwing verdwijnt niet als je je video alsnog verwijdert. Waarschuwingen verlopen na negentig dagen, maar je video wordt niet hersteld nadat de waarschuwing is verlopen. Als het je eerste waarschuwing is, moet je de Auteursrechtschool doorlopen.

Op dit moment kun je er ook voor kiezen om een verweer in te dienen als je denkt dat je video ten onrechte is verwijderd, omdat deze als redelijk gebruik kan worden beschouwd of ten onrechte als inbreukmakend is aangemerkt.Meer informatie over waarschuwingen vanwege een auteursrechtklacht

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?