Wat is een gepland verwijderingsverzoek wegens auteursrechtschending?

Als een auteursrechteigenaar heeft vastgesteld dat je zonder toestemming auteursrechtelijk beschermd werk op YouTube hebt gepost, kan deze besluiten om een verwijderingsverzoek voor je video in te plannen. Als de auteursrechteigenaar een vertraagd verwijderingsverzoek wegens auteursrechtschending indient, heb je zeven dagen voordat het verwijderingsverzoek van kracht wordt en de betreffende content wordt verwijderd.

Tijdens deze periode van zeven dagen zijn er verschillende stappen die je kunt nemen:

  • Niets doen. Je kunt wachten tot het verwijderingsverzoek na zeven dagen van kracht wordt. De video wordt dan verwijderd en er wordt een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht op je account toegepast.
  • Je video verwijderen. Als je je video verwijdert voordat er zeven dagen zijn verstreken, verdwijnt je video van de site, maar krijgt je kanaal geen waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht.
  • Contact opnemen met de contenteigenaar die om verwijdering van je video heeft gevraagd. Lees meer informatie over de intrekking van claims vanwege auteursrechtschending.
  • Als het vertraagde verwijderingsverzoek een reactie is op jouw bezwaar tegen een Content ID-claim, kun je binnen zeven dagen je bezwaar annuleren. Hiermee voorkom je dat de video wordt verwijderd. De claim op de video blijft actief. Meer informatie over hoe je een geschil opent voor een Content ID-claim.

Na zeven dagen, wanneer YouTube de video verwijdert, ontvangt je kanaal een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht. De waarschuwing verdwijnt niet als je je video alsnog verwijdert. Waarschuwingen vervallen na negentig dagen, op voorwaarde dat je de Auteursrechtschool doorloopt. Je video wordt niet hersteld nadat de waarschuwing is vervallen.

Op dit moment kun je er ook voor kiezen om een verweer in te dienen als je denkt dat je video ten onrechte is verwijderd, omdat deze als redelijk gebruik kan worden beschouwd of ten onrechte als inbreukmakend is aangemerkt.Meer informatie over waarschuwingen vanwege een auteursrechtklacht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?