מידע על בקשות מתוזמנות להסרה בגין הפרת זכויות יוצרים

אם בעלים של זכויות יוצרים גילו שיצירה שלהם המוגנת בזכויות יוצרים פורסמה ב-YouTube ללא אישור, הם עשויים לתזמן בקשת הסרה של התוכן.

אחרי אימות הבקשה, יינתנו למעלה הסרטון ב-YouTube ‏7 ימים כדי להסיר את הסרטון ולמנוע פסילה בגין הפרת זכויות יוצרים. אם מעלה הסרטון לא יסיר אותו לאחר 7 ימים, הסרטון יוסר.

במהלך 7 הימים האלה, מעלי סרטונים יכולים לבצע את הפעולות הבאות:

  • לא לעשות כלום: מעלי סרטונים יכולים להמתין עד שבקשת ההסרה תיכנס לתוקף בתום פרק הזמן של 7 הימים. בשלב זה הסרטון שבו מדובר יוסר מ-YouTube, ובחשבון של מעלה הסרטון תירשם פסילה בגין הפרת זכויות יוצרים.
    • הערה: במצב שבו סרטון מסוים קיבל יותר מתלונה אחת של מערכת Content ID או יותר מבקשת הסרה אחרת, תירשם בחשבון רק פסילה אחת בגין הפרת זכויות יוצרים בכל פעם.
  • למחוק את הסרטון: אם מעלה הסרטון יסיר את הסרטון מ-YouTube בתוך 7 ימים, לא תירשם בערוץ שלו פסילה בגין הפרת זכויות יוצרים.
  • ליצור קשר עם בעלי זכויות היוצרים: מעלי סרטונים יכולים לפנות אל הבעלים של זכויות היוצרים ששלחו את בקשת ההסרה של הסרטון, ולברר איתם לגבי אפשרות של ביטול התלונה. למידע נוסף על ביטול תלונות בגין הפרת זכויות יוצרים
  • ביטול ערעור: אם בקשת ההסרה המתוזמנת נשלחה בגלל שמעלה הסרטון ערער על תלונה של מערכת Content ID, מעלה הסרטון יכול לבטל את הערעור בתוך פרק הזמן של 7 הימים. בעצם הביטול, מעלה הסרטון ימנע את הסרת הסרטון ולא תירשם בחשבון שלו פסילה בגין הפרת זכויות יוצרים. התלונה של מערכת Content ID לגבי הסרטון תישאר בתוקף. תוכלו למצוא כאן מידע נוסף על ההבדלים בין הסרות בגין הפרת זכויות יוצרים לבין תלונות של מערכת Content ID.

בתום פרק הזמן של 7 הימים, כשצוות YouTube יסיר את הסרטון, תירשם בערוץ של מעלה הסרטון פסילה בגין הפרת זכויות יוצרים. הסרת הסרטון בשלב הזה כבר לא תבטל את הפסילה. התוקף של פסילות בגין הפרת זכויות יוצרים פג לאחר 90 יום, אבל הסרטון שבגינו נרשמה הפסילה לא יוחזר לאחר שיפוג תוקף הפסילה. אם זו הפסילה הראשונה של מעלה הסרטון, הוא יצטרך לעבור הדרכה של בית הספר לזכויות יוצרים.

בשלב זה, אם מעלה הסרטון סבור שהסרטון הוסר בטעות, הוא יכול לשלוח הודעה נגדית.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
59
false