Ano ang nakaiskedyul na kahilingan sa pagtanggal dahil sa copyright?

Kung matutukoy ng may-ari ng copyright na na-post mo sa YouTube ang kanyang akdang protektado ng copyright nang walang pahintulot, puwede siyang mag-iskedyul ng kahilingan sa pagtanggal para sa iyong video. Kung mag-iisyu ang may-ari ng copyright ng naantalang kahilingan sa pagtanggal dahil sa copyright, magkakaroon ka ng 7 araw bago alisin ang na-target na content.

Sa 7 araw na ito, may ilang iba't ibang pagkilos kang puwedeng gawin:

  • Huwag gumawa ng kahit ano. Puwede mong hintaying magkaroon ng bisa ang kahilingan sa pagtanggal pagkalipas ng 7 araw. Sa puntong iyon, aalisin ang video at may ilalapat na paglabag sa copyright sa iyong account. Puwedeng makatanggap ang isang video ng maraming claim sa Content ID o kahilingan sa pagtanggal, pero puwede lang itong makakuha ng isang paglabag sa copyright sa bawat pagkakataon.
  • I-delete ang iyong video. Kung aalisin mo ang iyong video bago lumipas ang 7 araw, mawawala ang video mo sa site, pero hindi magkakaroon ng paglabag sa copyright ang iyong channel.
  • Makipag-ugnayan sa may-ari ng content na humiling na alisin ang iyong video. Matuto pa tungkol sa mga pagbawi ng mga claim ng paglabag sa copyright.
  • Kung resulta ng pag-apela mo ng isang claim sa Content ID ang naantalang kahilingan sa pagtanggal, puwede mong kanselahin ang iyong apela sa loob ng 7 araw. Pinipigilan nito ang pagtanggal at pinapanatili nitong aktibo ang claim sa iyong video. Matuto pa tungkol sa pag-dispute ng claim sa Content ID.

Pagkalipas ng 7 araw, kapag inalis ng YouTube ang video, makakatanggap ang iyong channel ng paglabag sa copyright. Hindi malulutas ng pag-delete sa video ang strike. Mag-e-expire ang mga strike pagkalipas ng 90 araw, pero hindi ibabalik ang iyong video pagkatapos mag-expire ng strike. Kung ito ang una mong strike, kakailanganin mong kumpletuhin ang Copyright School.

Sa puntong ito, puwede mo ring piliing magsumite ng sagot sa notification (counter-notification) kung naniniwala kang nagkamali sa pag-aalis ng iyong video dahil napagkamalan itong lumalabag, o kwalipikado ito bilang patas na paggamit. Matuto pa tungkol sa mga paglabag sa copyright.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
59
false