Trình phát thu nhỏ cho máy tính để bàn

Trình phát thu nhỏ cho phép bạn tiếp tục xem video trong khi duyệt qua YouTube. Trình phát này hỗ trợ Danh sách phát, video Phát trực tiếp và mọi video khác.

Chạy Trình phát thu nhỏ

Bạn có thể chạy Trình phát thu nhỏ bằng cách nhấn vào nút Trình phát thu nhỏ  trong video, cạnh nút toàn màn hình và nút chế độ rạp chiếu phim. Thao tác này sẽ đưa bạn trở lại trang mà bạn vừa duyệt qua (ví dụ: Trang chủ hay Trang tìm kiếm).

Xem trong Trình phát thu nhỏ

Video sẽ tiếp tục phát trong Trình phát thu nhỏ khi bạn di chuyển xung quanh trang web. Bạn có thể tạm dừng, tua video và phát video trước hoặc video tiếp theo bằng cách sử dụng các nút điều khiển trên Trình phát thu nhỏ.

Trong khi duyệt qua trên Trang chủ, nếu bạn nhấp vào hình thu nhỏ của một video khác khi Trình phát thu nhỏ đang chạy, thì Trình phát thu nhỏ sẽ lập tức tải và phát video đó.

Thoát khỏi Trình phát thu nhỏ

Loại bỏ Trình phát thu nhỏ bằng cách nhấp vào nút “X” ở trên cùng bên phải trình phát hoặc nhấn vào phím ESC trên bàn phím. Bạn cũng có thể quay lại trang xem video bằng cách nhấp vào tiêu đề trên Trình phát thu nhỏ hoặc nhấp vào vị trí bất kỳ trên Trình phát thu nhỏ (trừ các nút điều khiển).

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?