Thử nghiệm ứng dụng YouTube trên Android

Chương trình thử nghiệm trên Android dành cho tất cả các nhà phát triển ứng dụng Android hoặc bất kỳ người dùng thiết bị Android nào. Là người thử nghiệm ứng dụng YouTube, bạn sẽ có thể sử dụng ứng dụng này như bình thường. Điều này sẽ giúp chúng tôi cải thiện và phát triển ổn định YouTube cho tất cả người dùng và người sáng tạo.

Cách chọn tham gia

Để trở thành người thử nghiệm ứng dụng YouTube trên Android, hãy làm theo các bước sau:
  1. Truy cập vào trang chọn tham gia của chương trình thử nghiệm (Bạn có thể phải đăng nhập vào Tài khoản Google của mình).
  2. Chọn Trở thành người thử nghiệm.
  3. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để bắt đầu sử dụng phiên bản thử nghiệm.

Cách chọn không tham gia

Nếu bạn không muốn tiếp tục là người thử nghiệm ứng dụng YouTube trên Android, hãy làm như sau:
  1. Truy cập vào trang chọn không tham gia của chương trình thử nghiệm beta (Bạn có thể phải đăng nhập vào Tài khoản Google của mình).
  2. Chọn Rời khỏi chương trình.

Lưu ý: Nếu rời khỏi chương trình này, bạn có thể phải cập nhật ứng dụng YouTube của mình để sử dụng phiên bản thông thường.

Gửi phản hồi cho chúng tôi

Sự tham gia và ý kiến phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi xây dựng phiên bản tốt hơn cho ứng dụng YouTube. Vui lòng gửi phản hồi cho chúng tôi hoặc gửi câu hỏi về bất kỳ tính năng nào mà bạn đã thử nghiệm.

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể dùng cả phiên bản thử nghiệm và phiên bản thông thường của ứng dụng YouTube không?

Không, bạn chỉ có thể cài đặt một phiên bản ứng dụng YouTube trên thiết bị Android của mình.

Nếu chuyển sang phiên bản thử nghiệm thì tôi có mất dữ liệu gì không?

Việc chuyển sang phiên bản thử nghiệm cũng giống như quá trình cập nhật ứng dụng thông thường. Vì vậy, bạn sẽ không mất bất kỳ dữ liệu hoặc tùy chọn cài đặt nào. 

Chương trình thử nghiệm của YouTube có giới hạn số người dùng không?

Có, YouTube giới hạn số người dùng trong chương trình thử nghiệm. Nếu không còn suất tham gia, bạn sẽ nhìn thấy thông báo cho biết chương trình đã đủ người. Nếu những người thử nghiệm hiện tại rời khỏi chương trình thì chúng tôi có thể mở thêm suất tham gia cho những người khác.
 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?