Chính sách về Người quản lý nội dung

YouTube cam kết và bảo đảm rằng hệ sinh thái quản lý nội dung của chúng tôi trong sạch, công bằng và không có tình trạng lạm dụng. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã xây dựng một số chính sách điều chỉnh việc sử dụng các tính năng dành cho người quản lý nội dung thông qua Hệ thống quản lý nội dung (CMS). Tất cả người quản lý nội dung có trách nhiệm tuân thủ các chính sách và tiêu chuẩn này cho chủ sở hữu nội dung của họ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn vi phạm chính sách quản lý nội dung của chúng tôi

Mất quyền sử dụng tính năng trong Hệ thống quản lý nội dung

Những đối tác sử dụng sai mục đích hoặc lạm dụng các tính năng của Hệ thống quản lý nội dung sẽ mất quyền sử dụng các tính năng đó. Việc mất quyền sử dụng tính năng thường mang tính tạm thời và diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định (khoảng thời gian này khác nhau tùy theo chính sách). Bất cứ khi nào có thể, chúng tôi sẽ cảnh báo cho bạn khi nhận thấy bạn có nguy cơ vi phạm chính sách. Nếu vi phạm một trong các chính sách này, bạn cũng sẽ nhận được email thông báo về việc vi phạm. Người quản lý đối tác của bạn sẽ có thông tin chi tiết cụ thể và sẽ hướng dẫn bạn các bước tiếp theo. Nếu không có người quản lý đối tác, bạn có thể liên hệ với nhóm Hỗ trợ người sáng tạo để biết thêm thông tin.

Hành vi vi phạm nhiều lần và nghiêm trọng

Chúng tôi rất coi trọng các chính sách này. Những đối tác liên tục vi phạm hoặc vi phạm nghiêm trọng các chính sách về người quản lý nội dung sẽ phải đối mặt với nhiều hình phạt nghiêm khắc hơn. Các hình phạt này có thể bao gồm: mất quyền sử dụng các tính năng bổ sung của Hệ thống quản lý nội dung, mất một số tính năng cụ thể trong khoảng thời gian dài hơn hoặc mất hoàn toàn quyền sử dụng Hệ thống quản lý nội dung và chấm dứt mọi hợp đồng với YouTube.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể đưa ra "cảnh báo cuối cùng" để nhắc nhở người quản lý nội dung tuân thủ các chính sách của chúng tôi. Người quản lý nội dung khi chính thức nhận cảnh báo cuối cùng sẽ mất quyền sử dụng hầu hết các tính năng trong Hệ thống quản lý nội dung. Điều này sẽ tiếp tục cho đến khi họ có thể vượt qua một cuộc kiểm tra về hành vi lạm dụng tính năng vào một thời gian không cụ thể trong năm tiếp theo. Bất kỳ hành vi vi phạm chính sách về người quản lý nội dung nào khác trong năm tiếp theo, cũng như việc không yêu cầu và không thể vượt qua được cuộc kiểm tra về hành vi lạm dụng tính năng, sẽ dẫn đến nguy cơ chúng tôi chấm dứt hợp đồng với những người quản lý nội dung đó.

Quyền sở hữu của nhiều chủ sở hữu nội dung

Xin lưu ý rằng, nếu bạn có quyền kiểm soát nhiều người quản lý nội dung trên YouTube, thì hành vi vi phạm của một người quản lý nội dung có thể khiến tất cả những người còn lại thuộc quyền sở hữu của bạn phải chịu hình phạt. 

Chính sách chung về người quản lý nội dung

Các chính sách này áp dụng cho mọi đối tác có quyền sử dụng YouTube CMS

Trách nhiệm giải trình của kênh
Người quản lý nội dung chịu trách nhiệm đảm bảo rằng nội dung của tất cả các kênh liên kết với hệ thống quản lý nội dung tuân thủ nguyên tắc và chính sách nội dung của YouTube. Điều này bao gồm cả nội dung được tải lên cả Kênh liên kết và Kênh thuộc sở hữu và điều hành (O&O). Nếu kênh của người quản lý nội dung bị chấm dứt hoặc mất đặc quyền kiếm tiền do vi phạm chính sách, thì tất cả tài khoản của người quản lý nội dung của đối tác đó sẽ phải chịu hình phạt.

Yêu cầu về chính sách:

 • Người quản lý nội dung cần đảm bảo số lượng trường hợp vi phạm ở cấp độ kênh gần đây nhất (ví dụ: chấm dứt kênh và tắt tính năng kiếm tiền) trên tất cả các tài khoản thuộc sở hữu và điều hành và liên kết của chủ sở hữu nội dung dưới 50 trường hợp riêng biệt trong khoảng thời gian mỗi 90 ngày.
 • Nếu số lượng trường hợp vượt qua ngưỡng này, chủ sở hữu nội dung của bạn sẽ mất khả năng liên kết bất kỳ kênh nào cho đến khi tổng số hợp gần đây nhất giảm xuống dưới 50.

  Lưu ý: Các đối tác tiếp tục có thêm các trường hợp vi phạm khác vượt quá ngưỡng 50 trường hợp ban đầu có thể phải đối mặt với các hình phạt nghiêm khắc hơn.

Những việc bạn có thể làm để tuân thủ chính sách:

 • Hướng dẫn cho các kênh mà bạn quản lý về Nguyên tắc cộng đồng của YouTube, Nguyên tắc về nội dung thân thiện với nhà quảng cáo và đảm bảo các kênh này hoạt động theo Điều khoản dịch vụ của YouTube.
 • Số kênh mà bạn liên kết với các tài khoản của chủ sở hữu nội dung không được phép nhiều hơn số kênh mà bạn có thể quản lý.
 • Đảm bảo rằng bạn có quy trình kiểm duyệt đủ chặt chẽ cho các kênh mới thuộc tài khoản chủ sở hữu nội dung của mình.
 • Nếu bạn liên tục gặp vấn đề với một số lĩnh vực nội dung nhất định, hãy thử tập trung vào những nội dung mà bạn làm tốt.
 • Nếu bạn gặp vấn đề với các kênh liên kết về việc làm theo chính sách này, hãy liên hệ với người quản lý đối tác của bạn.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về cảnh cáo vi phạm Nguyên tắc cộng đồng và các vấn đề khác ở cấp độ kênh trong Trung tâm trợ giúp.

Chính sách thêm kênh
Người quản lý nội dung cần xây dựng mối quan hệ với kênh của người sáng tạo trước khi thêm kênh đó vào mạng của họ. Người quản lý nội dung thêm người sáng tạo vào mạng của mình thông qua hình thức không trung thực hoặc dùng mánh khóe hay lạm dụng các đặc quyền liên kết kênh có thể mất quyền sử dụng các tính năng của Hệ thống quản lý nội dung.

Yêu cầu về chính sách:

 • Người quản lý nội dung phải duy trì tỷ lệ chấp nhận lời mời liên kết kênh trên 90% mỗi tháng.
 • Người quản lý nội dung có tỷ lệ chấp nhận lời mời dưới 90% sẽ mất quyền sử dụng tính năng liên kết kênh trong 1 tháng.

Những việc bạn có thể làm để tuân thủ chính sách:

 • Gửi lời mời vào đầu tháng để giúp người sáng tạo có đủ thời gian chấp nhận lời mời.
 • Chỉ gửi lời mời đến các kênh mà bạn biết và đến những người mà bạn thực sự có mối quan hệ kinh doanh.
 • Liên hệ với người sáng tạo và nhắc họ chấp nhận lời mời, nếu cần.
Tránh né hệ thống
Chúng tôi tin tưởng những người quản lý nội dung có thể thay mặt cho chủ sở hữu nội dung quản lý quyền và nội dung, giải quyết các vấn đề trong mạng của mình và có trách nhiệm khi sử dụng Hệ thống quản lý nội dung của YouTube. Chúng tôi cũng có niềm tin này khi để người quản lý nội dung sử dụng các tính năng tích hợp sẵn trong Hệ thống quản lý nội dung của YouTube. Những người quản lý nội dung lạm dụng các tính năng này để tránh né các hệ thống hoặc quy trình có sẵn của YouTube sẽ khiến chúng tôi mất niềm tin và gây thiệt hại cho toàn bộ hệ sinh thái YouTube.

Yêu cầu về chính sách:

 • Người quản lý nội dung không được phép tham gia vào các hoạt động tìm cách qua mặt hoặc gây trở ngại cho các hệ thống, quy trình hoặc chính sách của YouTube.
 • Việc vi phạm chính sách này được coi là trường hợp vi phạm nghiêm trọng và có thể khiến toàn bộ nhóm chủ sở hữu nội dung của bạn phải chấm dứt hoạt động.

Các ví dụ về việc vi phạm chính sách này có thể bao gồm:

 • Sử dụng Hệ thống quản lý nội dung để kiếm tiền từ nội dung không đủ điều kiện tham gia kiếm tiền trên YouTube. Trong đó bao gồm cả nội dung vi phạm nguyên tắc cộng đồng và nguyên tắc an toàn thương hiệu của chúng tôi cũng như nội dung bị bất kỳ quy định và luật pháp hiện hành nào cấm.
 • Thêm quyền sở hữu vào các nội dung trên Content ID theo cách thủ công nhưng bạn không có quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp đối với các nội dung này, dù là tạm thời.
 • Xác nhận quyền sở hữu trên Content ID theo cách thủ công nhằm gây cản trở cho quy trình giải quyết kháng nghị thông báo xác nhận quyền sở hữu.
Chính sách về cảnh cáo vi phạm bản quyền đối với người quản lý nội dung
Khi một kênh nhận cảnh cáo vi phạm bản quyền, chúng tôi sẽ áp dụngcác hình phạt ở cấp độ kênh. Đối tác nên tránh phải nhận nhiều cảnh cáo vi phạm bản quyền trên các kênh được quản lý của họ. Nếu liên tục nhận cảnh cáo thì người quản lý nội dung của kênh phải chịu những hình phạt khác ngoài các chính sách cảnh cáo kênh hiện tại. Hình phạt cảnh cáo đối với đối tác sẽ dẫn đến việc hạn chế quyền sử dụng một số tính năng. Điều này gây ảnh hưởng đến cả chủ sở hữu nội dung và các chủ sở hữu nội dung liên kết.

Yêu cầu về chính sách:

Nếu một đối tác nhận 10 cảnh cáo vi phạm bản quyền trên các kênh được quản lý trong khoảng thời gian 90 ngày, thì chúng tôi sẽ xem xét đối tác đó kỹ lưỡng hơn. Điều này có thể khiến đối tác mất khả năng liên kết kênh, không thể tải video lên và thậm chí là bị chấm dứt thỏa thuận đối tác. Sau 90 ngày, cảnh cáo vi phạm bản quyền sẽ hết hạn và được xóa khỏi kênh. Tổng số cảnh cáo của chủ sở hữu nội dung cũng giảm xuống. YouTube có toàn quyền đánh giá và xử lý tình trạng lạm dụng bất cứ lúc nào.

Những việc bạn có thể làm để tuân thủ chính sách:

 • Thận trọng khi chọn kênh mới để quản lý. Tránh thêm những kênh có thể gây rủi ro cho tổng số cảnh cáo của bạn.
 • Hầu hết các đối tác hoạt động hiệu quả nhất khi số lượng kênh thuộc quyền sở hữu và điều hành của một chủ sở hữu nội dung là dưới 120 kênh.
 • Hướng dẫn về bản quyền cho các kênh mà bạn quản lý và đảm bảo rằng các kênh này hoạt động tuân theo chính sách của YouTube.
 • Chắc rằng bạn giữ được khả năng kiểm soát nội bộ phù hợp khi tăng số lượng kênh mà bạn quản lý.
Bạn có thể xem cảnh cáo đối tác trong tài khoản YouTube của mình bất cứ lúc nào. Nếu cho rằng bất kỳ cảnh cáo nào trong số các cảnh cáo liên quan về bản quyền là không hợp lệ, thì bạn nên tìm hiểu thêm về cách gửi thông báo phản đối hoặc yêu cầu rút đơn khiếu nại.
Bạn có thể tìm hiểu thêm về Cảnh cáo vi phạm bản quyền trong Trung tâm trợ giúp.

Chính sách đối với Content ID

Các chính sách này áp dụng cho các đối tác có quyền sử dụng hệ thống so khớp Content ID. Bạn có thể tìm hiểu thêm về điều kiện sử dụng Content ID trong Trung tâm trợ giúp.

Chính sách phân phối tệp đối chiếu trên Content ID
Người quản lý nội dung chỉ được phân phối các tệp đối chiếu thích hợp cho mục đích so khớp trên Content ID. Tệp đối chiếu không hợp lệ sẽ gây hại cho cả người sáng tạo và hệ sinh thái quản lý quyền của YouTube. Bạn có thể đọc thêm về loại nội dung đủ điều kiện tham gia Content ID trong Trung tâm trợ giúp.

Yêu cầu về chính sách:

 • Tất cả người quản lý nội dung phải giữ cho số tệp đối chiếu không hợp lệ trên Content ID dưới 1% trong danh mục của chủ sở hữu nội dung và không vượt quá 500 tệp đối chiếu không hợp lệ trong khoảng thời gian 30 ngày.
 • Chủ sở hữu nội dung vượt quá ngưỡng này có thể điều chỉnh hoặc tắt tính năng phân phối tệp đối chiếu.
Chính sách xác nhận thủ công quyền sở hữu qua Content ID
Xác nhận thủ công quyền sở hữu là tính năng cho phép chủ sở hữu nội dung xác nhận quyền sở hữu theo cách thủ công đối với các video có chứa nội dung của họ khi hệ thống Content ID không xác nhận được. Tính năng này là một đặc quyền mà chúng tôi chỉ trao cho những đối tác được lựa chọn dựa trên nhu cầu thiết thực mà họ thể hiện. Để đảm bảo một hệ sinh thái lành mạnh, công bằng và phù hợp với 4 quyền tự do của YouTube, tính năng nhạy cảm này có các yêu cầu nghiêm ngặt chi phối cách sử dụng của các nhà quản lý nội dung.

Quy định hạn chế về cách bạn xác nhận quyền sở hữu nội dung:

 • Bạn phải tiến hành đánh giá thủ công về nội dung của người dùng trước khi gửi thông báo xác nhận thủ công quyền sở hữu.
  • Bạn không được phép tự động hóa quy trình xác nhận thủ công quyền sở hữu.
 • Tất cả các nội dung dùng để đưa ra thông báo xác nhận thủ công quyền sở hữu phải có siêu dữ liệu chính xác, giúp mọi người dễ đọc nội dung đối chiếu hợp lệ. 
  • Trường hợp ngoại lệ duy nhất của quy định này là khi tệp đối chiếu cho nội dung được xác nhận quyền sở hữu không phù hợp để so khớp và/hoặc bị cấm theo chính sách đối chiếu của chúng tôi. 
  • Mặc dù các nội dung này không cần tệp đối chiếu, nhưng tất cả thông báo xác nhận quyền sở hữu phải liên quan đến cùng một nội dung riêng biệt và được mô tả chính xác trong siêu dữ liệu (ví dụ: không có "nội dung hàng loạt" hay "nội dung chung chung").
 • Các nội dung dùng để xác nhận thủ công quyền sở hữu phải phản ánh chính xác phạm vi quyền sở hữu của bạn.
  • Ví dụ: nếu là một đài truyền hình địa phương muốn xác nhận quyền sở hữu các video đăng tải lại nội dung có giấy phép của bạn, thì bạn không thể sử dụng tính năng xác nhận thủ công quyền sở hữu để thiết lập chính sách chặn trên toàn cầu nếu bạn không có quyền trên toàn cầu đối với nội dung đó.
  • Ngoài ra, các đài truyền hình có thể có quyền phát sóng nội dung có giấy phép trong một khu vực. Tuy nhiên, điều đó không phải lúc nào cũng có nghĩa là họ có quyền xác nhận quyền sở hữu các video có chứa nội dung này trong khu vực đó.
 • Tất cả thông báo xác nhận thủ công quyền sở hữu phải có dấu thời gian chính xác xác định vị trí mà nội dung được xác nhận quyền sở hữu xuất hiện trong video đó. 
  •  Từng phân đoạn trùng khớp phải được xác định rõ với dấu thời gian riêng biệt.
  • Hành vi cố ý hoặc liên tục cung cấp dấu thời gian gây hiểu lầm có thể bị coi là hành vi vi phạm nghiêm trọng chính sách của chúng tôi.
 • Nếu âm thanh chỉ xuất hiện trong một phần rất nhỏ của video, các thông báo xác nhận thủ công quyền sở hữu đối với nội dung âm thanh đó sẽ không được phép sử dụng chính sách "kiếm tiền". Tuy nhiên, bạn vẫn có thể áp dụng chính sách "theo dõi" hoặc "chặn" nếu người khác sử dụng nội dung của bạn.
  • ​Đối tác nên xem xét tổng độ dài của tất cả các phân đoạn có dấu thời gian trong một nội dung duy nhất khi đưa ra thông báo xác nhận thủ công quyền sở hữu đối với nội dung âm thanh.
  • Các trường hợp ngoại lệ đáng chú ý bao gồm trường hợp video được xác nhận quyền sở hữu là một đoạn video ngắn hoặc tuyển tập các đoạn video ngắn chủ yếu chứa nội dung âm thanh. Ví dụ về trường hợp này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
   • Các danh sách "10 tác phẩm hay nhất" về nội dung âm thanh hoặc bản nhạc hàng đầu.
   • Tuyển tập các đoạn video ngắn từ các ứng dụng mạng xã hội chuyên về âm nhạc.
 • Thông báo xác nhận thủ công quyền sở hữu đối với việc “sử dụng không cố ý” nội dung âm thanh sẽ không được phép áp dụng chính sách "kiếm tiền", nhưng bạn vẫn có thể áp dụng chính sách "theo dõi" hoặc "chặn" nếu người khác sử dụng nội dung của bạn.
  • ​Theo mục đích của chính sách này, chúng tôi xác định việc "sử dụng không cố ý" là các trường hợp mà:
   • ​Người sáng tạo không tự mình thêm nội dung này vào video.
   • VÀ không có sự tương tác giữa người sáng tạo với nội dung đó.
  • Một số ví dụ về trường hợp "sử dụng không cố ý":
   • Tiếng TV nghe thấy được từ một phòng khác trong nhà hoặc văn phòng của người sáng tạo.
   • Nhạc phát ra từ một chiếc xe đi ngang qua.
  • Ví dụ về các trường hợp không được coi là "sử dụng không cố ý" bao gồm:
   • Hát, nhảy hoặc chơi nhạc cụ theo nhạc.
   • Bất kỳ nội dung nào được thêm vào trong quá trình sản xuất hậu kỳ hoặc bằng phần mềm chỉnh sửa.
   • Nhạc nền phát ở nơi mà người sáng tạo có quyền kiểm soát trực tiếp đối với phần âm nhạc, hoặc mục đích của video là thu lại âm thanh đó, chẳng hạn như trong một buổi hòa nhạc.

Các hạn chế về nội dung mà bạn có thể xác nhận quyền sở hữu:

 • Chỉ xác nhận quyền sở hữu các video chứa nội dung có bản quyền mà bạn sở hữu độc quyền.
  • Không xác nhận thủ công quyền sở hữu đối với nội dung không xuất hiện trong video.
  • Không sử dụng thông báo xác nhận thủ công quyền sở hữu để quản lý nhãn hiệu, quyền riêng tư hoặc các vấn đề khác không liên quan đến bản quyền. 
  • Việc lạm dụng tính năng xác nhận thủ công quyền sở hữu cho mục đích kiểm duyệt có thể khiến bạn mất quyền sử dụng tính năng này ngay lập tức và/hoặc vĩnh viễn. Ngoài ra, bạn có thể phải chịu các hình phạt khác.
 • Không xác nhận thủ công quyền sở hữu đối với nội dung có một chính sách "kiếm tiền" vi phạm Nguyên tắc cộng đồng hoặc nguyên tắc an toàn thương hiệu của YouTube.
  • Điều này có thể bị coi là hành vi vi phạm chính sách Tránh né hệ thống của chúng tôi. Đọc thêm tại đây.
 • Không xác nhận thủ công quyền sở hữu đối với các video được xác nhận quyền sở hữu hoặc trước đây đã được xác nhận quyền sở hữu bằng một nội dung cho cùng một nội dung.
  • Điều này bao gồm việc xác nhận thủ công quyền sở hữu đối với các video đã kháng nghị thành công thông báo xác nhận quyền sở hữu trước đó cho cùng một nội dung.
  • Việc tạo thông báo xác nhận thủ công quyền sở hữu trùng lặp và có tính cạnh tranh có thể bị coi là hành vi vi phạm nghiêm trọng chính sách Tránh né hệ thống của chúng tôi. 
 • Không sử dụng thông báo xác nhận thủ công quyền sở hữu để tạo thỏa thuận chia sẻ doanh thu không hợp lệ giữa các thông báo xác nhận quyền sở hữu hiện có đối với video.
  • Điều này có thể bị coi là hành vi vi phạm nghiêm trọng chính sách Tránh né hệ thống của chúng tôi.
   
Kiểm duyệt chính trị và Content ID
Không được phép sử dụng Content ID để kiểm duyệt chính trị trên YouTube. Nếu làm như vậy, toàn bộ nhóm chủ sở hữu nội dung của người quản lý nội dung có thể phải chấm dứt hoạt động.

Mẹo để tránh gặp phải vấn đề:

 • Chú ý đến các thông báo xác nhận quyền sở hữu "chỉ chặn" và báo cáo bất kỳ vấn đề nào mà bạn phát hiện thấy trực tiếp lên người quản lý đối tác của mình.
Chính sách về hành động thủ công qua Content ID
Content ID dựa vào số hành động xem xét thủ công từ những người quản lý nội dung, ví dụ như sau (ví dụ này không bao gồm tất cả hành động):
 • Giải quyết quyền sở hữu không rõ ràng về nội dung, thông báo xác nhận quyền sở hữu và tài liệu đối chiếu
 • Giải quyết các khiếu nại về bản quyền tiềm năng hoặc bị kháng nghị đối với những video đã tải lên để làm rõ tính chính xác về mặt kỹ thuật, pháp lý và giấy phép

Các yêu cầu về chính sách

 • Các hành động thủ công đòi hỏi phải có người xem xét và không thể tự động hóa hoặc tạo sẵn lệnh xử lý trong bất kỳ trường hợp nào mà chưa được YouTube phê duyệt trước.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?