Chính sách đối với Người quản lý nội dung

YouTube cam kết và bảo đảm rằng hệ sinh thái quản lý nội dung của chúng tôi trong sạch, công bằng và không có tình trạng lạm dụng. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã xây dựng một số chính sách điều chỉnh việc sử dụng các tính năng dành cho người quản lý nội dung thông qua Hệ thống quản lý nội dung (CMS). Tất cả người quản lý nội dung có trách nhiệm tuân thủ các chính sách và tiêu chuẩn này thay mặt cho chủ sở hữu nội dung của họ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn vi phạm chính sách quản lý nội dung của chúng tôi

Mất quyền sử dụng các tính năng trong Hệ thống quản lý nội dung

Những đối tác sử dụng sai mục đích hoặc lạm dụng các tính năng của Hệ thống quản lý nội dung sẽ mất quyền sử dụng các tính năng đó. Việc mất quyền sử dụng tính năng thường diễn ra tạm thời trong một khoảng thời gian nhất định. Chúng tôi cũng có thể tạm thời hạn chế bạn sử dụng các tính năng trong Hệ thống quản lý nội dung để ngăn chặn thiệt hại sắp xảy ra đối với hệ sinh thái quản lý nội dung. Khoảng thời gian đối tác phải chờ trước khi được khôi phục quyền sử dụng một tính năng nào đó sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố, chẳng hạn như mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, lý do vi phạm, mức độ ảnh hưởng đối với việc kinh doanh của đối tác và quá trình vi phạm trước đây của đối tác. Người quản lý đối tác của bạn sẽ có thông tin chi tiết cụ thể và sẽ hướng dẫn bạn các bước tiếp theo. Nếu không có người quản lý đối tác, bạn có thể liên hệ với nhóm Hỗ trợ nhà sáng tạo để biết thêm thông tin.

Content ID và cảnh cáo chính thức

Content ID là một công cụ mạnh mẽ nhưng có thể gây ra thiệt hại đáng kể nếu bị sử dụng sai cách. Người quản lý nội dung không tuân thủ chính sách của chúng tôi về Content ID có thể phải nhận cảnh cáo chính thức nếu YouTube xác định rằng hành vi sử dụng sai một tính năng của Content ID là hành vi tắc trách, cố ý hoặc nhằm gây hại. Cảnh cáo chính thức có thể ảnh hưởng đến điều kiện để công ty của bạn tham gia một số chương trình của YouTube và sử dụng các tính năng trong hệ thống quản lý nội dung. Vì vậy, bạn cần áp dụng những biện pháp quản lý chất lượng phù hợp trong nội bộ để tuân thủ các chính sách của chúng tôi về Content ID.

Hành vi vi phạm nhiều lần và nghiêm trọng

Chúng tôi rất coi trọng các chính sách này. Những đối tác liên tục vi phạm hoặc vi phạm nghiêm trọng các chính sách về người quản lý nội dung sẽ phải đối mặt với nhiều hình phạt nghiêm khắc hơn. Các hình phạt này có thể bao gồm: mất quyền sử dụng các tính năng bổ sung của Hệ thống quản lý nội dung, mất một số tính năng cụ thể trong khoảng thời gian dài hơn hoặc mất hoàn toàn quyền sử dụng Hệ thống quản lý nội dung và chấm dứt mọi hợp đồng với YouTube.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể đưa ra "cảnh báo cuối cùng" để nhắc nhở người quản lý nội dung tuân thủ các chính sách của chúng tôi. Người quản lý nội dung khi nhận cảnh báo chính thức cuối cùng sẽ mất quyền sử dụng hầu hết các tính năng trong Hệ thống quản lý nội dung. Điều này sẽ tiếp tục cho đến khi họ có thể vượt qua một cuộc kiểm tra về hành vi lạm dụng tính năng tại một thời điểm nào đó trong năm tiếp theo. Bất kỳ hành vi vi phạm chính sách về người quản lý nội dung nào khác trong năm tiếp theo, cũng như việc không yêu cầu và không thể vượt qua được cuộc kiểm tra về hành vi lạm dụng tính năng, sẽ dẫn đến nguy cơ bị chấm dứt hợp đồng.

Quyền sở hữu của nhiều chủ sở hữu nội dung

Xin lưu ý rằng, nếu bạn có quyền kiểm soát nhiều người quản lý nội dung trên YouTube, thì hành vi vi phạm của một người quản lý nội dung có thể khiến tất cả những người còn lại thuộc quyền sở hữu của bạn phải chịu hình phạt. 

Chính sách chung đối với người quản lý nội dung

Các chính sách này áp dụng cho mọi đối tác có quyền truy cập Hệ thống quản lý nội dung của YouTube (YouTube CMS)

Chính sách về trách nhiệm giải trình của kênh

Người quản lý nội dung có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các kênh liên kết đều tuân thủ các chính sách và nguyên tắc về nội dung của YouTube. Chính sách này áp dụng cho nội dung được tải lên cả Kênh liên kết và Kênh thuộc quyền sở hữu và điều hành (O&O). 

Yêu cầu của chính sách

 • Người quản lý nội dung chỉ được phép có dưới 30 trường hợp sai phạm (chẳng hạn như trường hợp kênh bị chấm dứt, tạm ngưng hoạt động hoặc tắt tính năng kiếm tiền) trong khoảng thời gian 90 ngày. Chính sách này áp dụng cho các kênh thuộc cả tài khoản có liên kết và không liên kết. 
 • Trong khoảng thời gian 90 ngày, người quản lý nội dung chỉ được phép có dưới 10 trường hợp sai phạm ở cấp kênh đối với tài khoản không liên kết.

Vi phạm chính sách

Mỗi lần vượt quá giới hạn này sẽ bị tính là một lần vi phạm chính sách này. Lần vi phạm đầu tiên trong khoảng thời gian 90 ngày sẽ dẫn đến việc bị tạm ngưng trong 1 tháng. Trong thời gian bị tạm ngưng, bạn không thể tạo hoặc liên kết kênh mới với Trình quản lý nội dung của mình. 

Lần vi phạm thứ hai trong khoảng thời gian 90 ngày sẽ dẫn đến việc bị tạm ngưng trong 2 tháng. Lần vi phạm thứ ba (cũng là lần cuối cùng) sẽ dẫn đến hình phạt. Hình thức phạt có thể là tạm ngưng trong thời gian dài hoặc chấm dứt hợp đồng với YouTube.

Những việc bạn có thể làm để tuân thủ chính sách

Chính sách thêm kênh
Người quản lý nội dung cần xây dựng mối quan hệ với kênh của nhà sáng tạo trước khi thêm kênh đó vào mạng của họ. Người quản lý nội dung thêm nhà sáng tạo vào mạng của mình thông qua hình thức không trung thực hoặc dùng mánh khóe hay lạm dụng các đặc quyền liên kết kênh, cùng nhiều hành vi khác có thể mất quyền sử dụng các tính năng của Hệ thống quản lý nội dung.

Yêu cầu của chính sách:

 • Người quản lý nội dung phải duy trì tỷ lệ số lời mời liên kết kênh được chấp nhận mỗi tháng là trên 90%.
 • Những người quản lý nội dung có tỷ lệ chấp nhận dưới 90% có thể sẽ bị hạn chế việc gửi lời mời liên kết kênh, áp dụng đối với toàn bộ nhóm chủ sở hữu nội dung của họ trong 1 tháng.

Những việc bạn có thể làm để tuân thủ chính sách:

 • Gửi lời mời vào đầu tháng để giúp nhà sáng tạo có đủ thời gian chấp nhận lời mời.
 • Chỉ gửi lời mời đến các kênh mà bạn biết và đến những người mà bạn thực sự có mối quan hệ kinh doanh.
 • Liên hệ với nhà sáng tạo và nhắc họ chấp nhận lời mời, nếu cần.
Chính sách về việc lách hệ thống
Chúng tôi tin tưởng những người quản lý nội dung trong việc quản lý quyền và nội dung thay mặt cho chủ sở hữu nội dung, giải quyết các vấn đề trong mạng của mình và có trách nhiệm khi sử dụng Hệ thống quản lý nội dung của YouTube. Chúng tôi cũng có niềm tin này khi để người quản lý nội dung sử dụng các tính năng tích hợp sẵn trong Hệ thống quản lý nội dung của YouTube. Những người quản lý nội dung lạm dụng các tính năng này để lách các hệ thống hoặc quy trình có sẵn của YouTube sẽ khiến chúng tôi mất niềm tin và gây thiệt hại cho toàn bộ hệ sinh thái YouTube.

Yêu cầu của chính sách:

 • Người quản lý nội dung không được phép tham gia vào các hoạt động tìm cách qua mặt hoặc gây trở ngại cho các hệ thống, quy trình hoặc chính sách của YouTube.
 • Việc vi phạm chính sách này được coi là trường hợp vi phạm nghiêm trọng và có thể khiến toàn bộ nhóm chủ sở hữu nội dung của bạn phải chấm dứt hoạt động.

Các ví dụ về việc vi phạm chính sách này có thể bao gồm:

 • Sử dụng Hệ thống quản lý nội dung để kiếm tiền từ nội dung không đủ điều kiện tham gia kiếm tiền trên YouTube. Trong đó bao gồm cả nội dung vi phạm nguyên tắc cộng đồng và nguyên tắc an toàn thương hiệu của chúng tôi cũng như nội dung bị cấm theo quy định và luật pháp hiện hành
 • Thêm quyền sở hữu theo cách thủ công vào các tài sản trên Content ID mà bạn không có quyền lợi tài sản trí tuệ hợp pháp đối với các nội dung này, dù là tạm thời.
 • Xác nhận thủ công quyền sở hữu qua Content ID nhằm lách quy trình giải quyết kháng nghị thông báo xác nhận quyền sở hữu.
 • Thêm kênh vào Hệ thống quản lý nội dung mà chưa được YouTube phê duyệt trong những trường hợp cần có sự phê duyệt trước.
Chính sách về cảnh cáo vi phạm bản quyền đối với Người quản lý nội dung
Khi một kênh nhận cảnh cáo vi phạm bản quyền, chúng tôi sẽ áp dụng các hình phạt ở cấp độ kênh. Đối tác nên tránh phải nhận nhiều cảnh cáo vi phạm bản quyền trên các kênh do họ quản lý. Nếu không, người quản lý nội dung của kênh phải chịu những hình phạt khác ngoài các chính sách về cảnh cáo đối với kênh. Hình phạt khi đối tác nhận cảnh cáo sẽ là việc hạn chế quyền sử dụng một số tính năng. Điều này gây ảnh hưởng đến cả chủ sở hữu nội dung và các chủ sở hữu nội dung liên kết.

Yêu cầu của chính sách:

Nếu một đối tác nhận 10 cảnh cáo vi phạm bản quyền trên các kênh do đối tác quản lý trong khoảng thời gian 90 ngày, thì chúng tôi sẽ đánh giá đối tác đó kỹ lưỡng hơn. Điều này có thể khiến đối tác mất khả năng liên kết kênh, không thể tải video lên và thậm chí là bị chấm dứt thỏa thuận đối tác. Sau 90 ngày, cảnh cáo vi phạm bản quyền sẽ hết hạn và được xóa khỏi kênh cũng như khỏi tổng số cảnh cáo của chủ sở hữu nội dung. YouTube có toàn quyền đánh giá và xử lý tình trạng lạm dụng bất cứ lúc nào.

Những việc bạn có thể làm để tuân thủ chính sách:

 • Thận trọng khi chọn kênh mới để quản lý. Tránh thêm những kênh có nguy cơ làm tăng tổng số cảnh cáo của bạn.
 • Hầu hết các đối tác hoạt động hiệu quả nhất khi số lượng kênh thuộc quyền sở hữu và điều hành của một chủ sở hữu nội dung là dưới 120 kênh.
 • Hướng dẫn về bản quyền cho các kênh mà bạn quản lý và đảm bảo rằng các kênh này hoạt động tuân theo chính sách của YouTube.
 • Đảm bảo duy trì các biện pháp kiểm soát nội bộ phù hợp khi tăng số lượng kênh mà bạn quản lý.
Nếu cho rằng bất kỳ cảnh cáo nào trong số các cảnh cáo vi phạm bản quyền có liên quan là không hợp lệ, thì bạn nên tìm hiểu thêm về cách gửi thông báo phản đối hoặc yêu cầu rút lại đơn khiếu nại.
Bạn có thể tìm hiểu thêm về Cảnh cáo vi phạm bản quyền trong Trung tâm trợ giúp.
Chính sách về Quyền truy cập và hoạt động mua lại có trách nhiệm
Trong nỗ lực duy trì một hệ sinh thái an toàn và lành mạnh trên YouTube, chúng tôi có thể hạn chế, tạm ngưng hoặc chấm dứt các tài khoản Hệ thống quản lý nội dung (tài khoản CMS) mà chúng tôi cho rằng đã bị các bên không chịu trách nhiệm hoặc các bên bị cấm lạm dụng. 
 • Người quản lý nội dung có trách nhiệm đối với mọi thao tác thực hiện bằng tài khoản CMS.
  • Bạn phải đảm bảo có đầy đủ các biện pháp bảo vệ để giám sát việc nhân viên truy cập vào tài khoản và tuân thủ các chính sách của chúng tôi. Các công ty chịu trách nhiệm cho hành vi của từng nhân viên.
  • Chính sách này cũng áp dụng cho các công ty bên thứ ba được thuê để quản lý tài khoản CMS.
 • Chúng tôi nghiêm cấm việc cấp quyền truy cập vào tài khoản CMS cho các bên thứ ba không liên kết hoặc bị cấm để đổi lấy tiền thù lao hoặc lợi ích khác.
  • Bạn không được cho thuê hoặc bán quyền truy cập vào tài khoản CMS của mình.
  • Nếu bạn hợp tác với một bên thứ ba để họ thay mặt bạn quản lý tài khoản CMS, tổ chức đó phải có thỏa thuận đối tác trực tiếp với chúng tôi. 
  • Bạn không được cấp quyền truy cập vào tài khoản CMS của bạn cho các tổ chức (hoặc cá nhân có liên quan) có tiền sử vi phạm.
  • YouTube có thể áp dụng biện pháp xử lý nếu phát hiện một bên không liên kết hoặc bị cấm đã có quyền truy cập vào tài khoản CMS của bạn. Ví dụ: YouTube có thể thu hồi quyền truy cập của một cá nhân hoặc chấm dứt bất kỳ hợp đồng nào có liên quan.
Là người quản lý nội dung, bạn phải thông báo cho YouTube nếu công ty khác mua lại công ty của mình. Nếu mua lại một công ty có quyền truy cập vào Hệ thống quản lý nội dung, bạn cũng phải thông báo cho YouTube. Bạn phải thông báo trong vòng 30 ngày sau khi mua lại.
Chính sách lưu trữ đối với đối tác âm nhạc
Nội dung phi âm nhạc phải có mức độ liên quan đáng kể với tài sản âm nhạc hiện có trong tài khoản.
 • Ví dụ: Các cuộc phỏng vấn nghệ sĩ có thể được xem là nội dung có mức độ liên quan đáng kể.
 • Những đối tác âm nhạc có nội dung phi âm nhạc nên thảo luận với người quản lý đối tác về những giải pháp khả thi để tránh khả năng mất quyền sử dụng tính năng, chẳng hạn như khả năng liên kết kênh.

Chính sách đối với Content ID

Các chính sách sau áp dụng cho các đối tác có quyền sử dụng hệ thống so khớp Content ID. Bạn có thể tìm hiểu thêm về điều kiện sử dụng Content ID trong Trung tâm trợ giúp.

Chính sách về nội dung đủ điều kiện cho Content ID
Hệ thống so khớp trong Content ID là công cụ mạnh mẽ để quản lý quyền của bạn trên YouTube. Do tính chất phức tạp và nhạy cảm của hệ thống này, nội dung phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định để có thể dùng làm tệp đối chiếu. Bạn có trách nhiệm tuân thủ các yêu cầu này và đảm bảo rằng tệp đối chiếu chỉ xác nhận quyền sở hữu những video có chứa tài sản trí tuệ của mình.

Yêu cầu của chính sách

 • Bạn phải có quyền sở hữu độc quyền nội dung trong tệp đối chiếu đối với những lãnh thổ mà bạn xác nhận quyền sở hữu.
  • Sau đây là ví dụ về nội dung không đủ điều kiện dùng làm tệp đối chiếu:
   • Nội dung được bên thứ ba cấp phép không độc quyền, chẳng hạn như chương trình phát sóng trong khu vực của một sự kiện thể thao lớn
   • Nội dung được phát hành theo giấy phép Creative Commons hoặc các giấy phép mở/miễn phí tương tự.
   • Cảnh quay, bản ghi âm hoặc sáng tác thuộc phạm vi công cộng.
   • Đoạn video lấy từ những nguồn khác được dùng theo nguyên tắc sử dụng hợp lý.
   • Nội dung được bán hoặc cấp phép trên quy mô lớn để lồng ghép vào các tác phẩm khác, chẳng hạn như nhạc sản xuất (production music)
 • Tất cả tệp đối chiếu phải đủ khác biệt để việc so khớp được chính xác.
  • Sau đây là ví dụ về nội dung không đủ điều kiện dùng làm tệp đối chiếu:
   • Các bản ghi âm karaoke, bản cải tiến chất lượng âm thanh và bản ghi âm gần giống bản gốc.
   • Hiệu ứng âm thanh, âm thanh nền hoặc đoạn âm thanh lặp lại do phần mềm sản xuất.
   • Bản ghi âm nội dung thuộc phạm vi công cộng và nghe giống các bản ghi âm khác của nội dung đó, chẳng hạn như nhạc cổ điển.
 • Tất cả tệp đối chiếu phải đại diện cho từng tài sản trí tuệ riêng.
  • Sau đây là ví dụ về nội dung không đủ điều kiện dùng làm tệp đối chiếu:
   • Tuyển tập các bài hát hoặc video ngắn.
   • Nội dung kết hợp nhiều tác phẩm hoặc bản phối liên tục của DJ.
   • Danh sách nhạc đếm ngược hoặc bản ghi âm toàn bộ đĩa nhạc.
 • Mọi tệp đối chiếu dùng để kiếm tiền từ nội dung phải tuân thủ các chính sách về nội dung của YouTube.

Các hạn chế đặc biệt đối với nội dung trò chơi điện tử

 • Chỉ nhà phát hành trò chơi điện tử mới có thể cung cấp tệp đối chiếu có cảnh quay việc chơi trò chơi điện tử hoặc bản nhạc gốc (OST) của trò chơi điện tử. 
  • Bản nhạc gốc của trò chơi điện tử được định nghĩa là bản ghi âm được tạo riêng cho trò chơi điện tử, chứ không phải là bản nhạc được cấp phép để sử dụng trong trò chơi điện tử.
  • Chính sách này cũng áp dụng cho các video theo yêu cầu (VOD) của nội dung trò chơi điện tử đã phát trực tiếp. 
   • Hãy sử dụng Copyright Match Tool hoặc công cụ xác nhận thủ công quyền sở hữu để bảo vệ nội dung này.
 • Tất cả tài sản là bản ghi âm thanh dành cho các bản trình diễn lại bản nhạc gốc của trò chơi điện tử phải sử dụng chính sách "gửi đi để đánh giá".
  • Đối với các tài sản này, việc so khớp giai điệu với bản sáng tác được nhúng có thể dẫn đến nhiều thông báo xác nhận quyền sở hữu sai lệch và trái ngược với mong muốn của nhà phát hành trò chơi điện tử.
Chính sách cung cấp tệp đối chiếu trên Content ID
Người quản lý nội dung chỉ được cung cấp các tệp đối chiếu thích hợp cho mục đích so khớp trong Content ID. Tệp đối chiếu không hợp lệ sẽ gây hại cho cả nhà sáng tạo và hệ sinh thái quản lý quyền của YouTube. Bạn có thể đọc thêm về loại nội dung đủ điều kiện tham gia Content ID trong Trung tâm trợ giúp.

Yêu cầu của chính sách:

 • Tất cả người quản lý nội dung phải giữ cho số tệp đối chiếu không hợp lệ trên Content ID dưới 1% trong danh mục của chủ sở hữu nội dung và không vượt quá 500 tệp đối chiếu không hợp lệ trong khoảng thời gian 30 ngày.
 • Chủ sở hữu nội dung vượt quá ngưỡng này có thể bị hạn chế hoặc tắt tính năng cung cấp tệp đối chiếu.
Chính sách xác nhận thủ công quyền sở hữu qua Content ID

Giới thiệu về tính năng xác nhận thủ công quyền sở hữu

Xác nhận thủ công quyền sở hữu là tính năng cho phép chủ sở hữu nội dung xác nhận quyền sở hữu theo cách thủ công đối với các video có chứa nội dung của họ. Tính năng này chỉ nên sử dụng để khắc phục thiếu sót khi nội dung đủ điều kiện sử dụng Content ID không được tự động xác nhận quyền sở hữu. Nếu một loại nội dung không đủ điều kiện sử dụng Content ID, thì bạn cũng không nên xác nhận quyền sở hữu theo cách thủ công đối với loại nội dung đó.


Chúng tôi chỉ trao quyền sử dụng công cụ xác nhận thủ công quyền sở hữu cho những đối tác đã thể hiện nhu cầu thiết thực. Để duy trì một hệ sinh thái lành mạnh, công bằng và phù hợp với bốn quyền tự do của YouTube, tính năng xác nhận thủ công quyền sở hữu có các yêu cầu nghiêm ngặt cho việc sử dụng.

Quy định hạn chế về nội dung mà bạn có thể xác nhận quyền sở hữu

 Hạn chế  Thông tin chi tiết
Chỉ xác nhận quyền sở hữu các video chứa nội dung có bản quyền mà bạn sở hữu độc quyền. Chỉ xác nhận quyền sở hữu nội dung xuất hiện trong video đã tải lên.

Không xác nhận thủ công quyền sở hữu đối với nội dung (hoặc phần nội dung) mà bạn không sở hữu.


Việc lạm dụng tính năng xác nhận thủ công quyền sở hữu để kiểm duyệt có thể khiến bạn mất quyền sử dụng tính năng này ngay lập tức hoặc vĩnh viễn. Ngoài ra, bạn có thể phải chịu các hình phạt khác.

Chỉ xác nhận thủ công quyền sở hữu trong phạm vi những nội dung nhiều khả năng có thể xác nhận quyền sở hữu bằng tính năng so khớp trong Content ID.
 
Hệ thống so khớp trong Content ID chỉ hỗ trợ xác nhận quyền sở hữu các trường hợp trùng khớp về âm thanh, hình ảnh và giai điệu giữa video của người tải lên với nội dung đối chiếu do đối tác cung cấp. Tất cả các thông báo xác nhận thủ công quyền sở hữu phải theo đúng chức năng cốt lõi này.

Không xác nhận thủ công quyền sở hữu đối với video dựa trên hình thu nhỏ hoặc hình ảnh tĩnh.


Không sử dụng thông báo xác nhận thủ công quyền sở hữu để quản lý nhãn hiệu, quyền riêng tư hoặc các vấn đề khác không liên quan đến bản quyền. 

Không xác nhận thủ công quyền sở hữu video có chứa nội dung do người tải lên tự sáng tạo về các nhân vật có bản quyền.

Không xác nhận thủ công quyền sở hữu video của người hâm mộ ghi lại sự kiện trực tiếp (ví dụ: kịch, tiểu phẩm hài hoặc trận đấu thể thao), trừ phi bạn sở hữu quyền đối với chính bản ghi đó hoặc bạn là nhà xuất bản âm nhạc đang xác nhận quyền sở hữu bản sáng tác nhạc. 

Content ID chỉ hỗ trợ quản lý quyền đối với bản sáng tác nhạc và không hỗ trợ các dạng tác phẩm viết hoặc có kịch bản khác. 

Đối với các trường hợp sử dụng khác, bạn nên gửi yêu cầu gỡ bỏ video ở dạng yêu cầu pháp lý hoặc đơn khiếu nại về quyền riêng tư.

Không xác nhận thủ công quyền sở hữu đối với các video hiện tại hoặc trước đây đã được xác nhận quyền sở hữu bằng một tài sản cho cùng một nội dung. Quy định hạn chế này bao gồm việc xác nhận thủ công quyền sở hữu đối với các video đã kháng nghị thành công một thông báo xác nhận quyền sở hữu trước đó cho cùng một nội dung.

Việc tạo các thông báo xác nhận thủ công quyền sở hữu trùng lặp và có tính cạnh tranh có thể bị coi là hành vi vi phạm nghiêm trọng Chính sách về việc lách hệ thống của chúng tôi. 
Không sử dụng thông báo xác nhận thủ công quyền sở hữu để tạo thỏa thuận chia sẻ doanh thu không hợp lệ giữa các thông báo xác nhận quyền sở hữu hiện có đối với video. Việc vi phạm chính sách này có thể bị coi là hành vi vi phạm nghiêm trọng chính sách về việc lách hệ thống của chúng tôi.
Không xác nhận thủ công quyền sở hữu video nếu quyền sở hữu của bạn là ở, hoặc nên ở các tài sản khác, hoặc được đưa vào các tài sản khác. Không tạo thông báo xác nhận thủ công quyền sở hữu đối với một đoạn trong video nếu đoạn đó đã được xác nhận quyền sở hữu thông qua một tài sản bản ghi âm thanh có chứa bản sáng tác của bạn. Quyền sở hữu bản sáng tác phải được đưa vào các bản ghi âm thanh bất cứ khi nào có thể.

Quy định hạn chế về cách bạn xác nhận quyền sở hữu nội dung

Hạn chế Thông tin chi tiết
Bạn phải tiến hành đánh giá thủ công về nội dung mà bạn muốn xác nhận quyền sở hữu trước khi gửi thông báo xác nhận thủ công quyền sở hữu.
 
Bạn không được phép tự động hóa quy trình xác nhận thủ công quyền sở hữu. Xem chính sách về thao tác thủ công.
Tất cả các tài sản dùng để đưa ra thông báo xác nhận thủ công quyền sở hữu phải có siêu dữ liệu chính xác mà con người có thể đọc được và phải có nội dung đối chiếu hợp lệ. Trường hợp ngoại lệ duy nhất của quy định này là khi tệp đối chiếu cho nội dung được xác nhận quyền sở hữu không phù hợp để so khớp hoặc bị cấm theo chính sách của chúng tôi về tệp đối chiếu. 

Mặc dù các tài sản này không cần tệp đối chiếu, nhưng tất cả thông báo xác nhận quyền sở hữu phải liên quan đến cùng một nội dung rõ ràng và được mô tả chính xác trong siêu dữ liệu (ví dụ: không có "tài sản hàng loạt" hay "tài sản chung chung").

Các tài sản dùng để xác nhận thủ công quyền sở hữu phải phản ánh chính xác phạm vi quyền sở hữu của bạn. Ví dụ: nếu bạn là một đài truyền hình địa phương muốn xác nhận quyền sở hữu các video đăng tải lại nội dung có giấy phép của bạn, thì bạn không được sử dụng tính năng xác nhận thủ công quyền sở hữu để thiết lập chính sách chặn trên toàn cầu nếu bạn không có quyền trên toàn cầu đối với nội dung đó.

Ngoài ra, các đài truyền hình có thể có quyền phát sóng nội dung có giấy phép trong một khu vực. Tuy nhiên, điều đó không phải lúc nào cũng có nghĩa là họ có quyền xác nhận quyền sở hữu các video có chứa nội dung đó trong khu vực đó.
Tất cả thông báo xác nhận thủ công quyền sở hữu phải có dấu thời gian chính xác xác định vị trí của nội dung được xác nhận quyền sở hữu xuất hiện trong video đó. Từng đoạn trùng khớp phải được chỉ định rõ bằng dấu thời gian riêng biệt.

Việc cố ý hoặc nhiều lần cung cấp dấu thời gian gây hiểu lầm có thể bị coi là hành vi vi phạm nghiêm trọng các chính sách của chúng tôi.
Không xác nhận thủ công quyền sở hữu đối với nội dung có một chính sách "kiếm tiền" vi phạm Nguyên tắc cộng đồng hoặc nguyên tắc an toàn thương hiệu của YouTube. Điều này có thể bị coi là hành vi vi phạm Chính sách về việc lách hệ thống của chúng tôi. Đọc thêm tại đây.
Việc xác nhận thủ công quyền sở hữu đối với nội dung âm thanh chỉ xuất hiện trong một phần nhỏ của một video chỉ được áp dụng chính sách kiếm tiền trong các trường hợp rất hạn chế. Nhìn chung, việc xác nhận thủ công quyền sở hữu trong các trường hợp sử dụng một đoạn âm thanh ngắn chỉ được áp dụng chính sách chặn hoặc theo dõi, trừ phi nội dung được xác nhận quyền sở hữu:
​Là một phần trong một tuyển tập video, đoạn nhạc đếm ngược hoặc thử thách có chủ đề âm nhạc.
 • Là một phần trong một đoạn giới thiệu hoặc kết thúc dùng để xây dựng thương hiệu cho một kênh.
 • Nằm trong video đang bị áp dụng chính sách kiếm tiền do nhận thông báo xác nhận quyền sở hữu qua Content ID có hiệu lực.
 • Nằm trong video được tải lên Kênh nghệ sĩ chính thức do người xác nhận quyền sở hữu làm đại diện.
 • Chứa phần lớn nội dung của video.
Việc xác nhận thủ công quyền sở hữu đối với trường hợp “sử dụng không cố ý” nội dung âm thanh sẽ không được phép áp dụng chính sách "kiếm tiền", nhưng bạn vẫn có thể áp dụng chính sách "theo dõi" hoặc "chặn" cho các trường hợp sử dụng nội dung của mình. Trong chính sách này, chúng tôi định nghĩa việc "sử dụng không cố ý" là các trường hợp mà:
 • Nhà sáng tạo không tự mình thêm nội dung này vào video VÀ
 • Không có sự tương tác giữa nhà sáng tạo với nội dung đó.

Một số ví dụ về trường hợp "sử dụng không cố ý":

 • Tiếng TV nghe thấy được từ một phòng khác trong nhà hoặc văn phòng của nhà sáng tạo.
 • Nhạc phát ra từ một chiếc xe đi ngang qua.

Ví dụ về các trường hợp không được coi là "sử dụng không cố ý" bao gồm:

 • Hát, nhảy hoặc chơi nhạc cụ theo nhạc.
 • Bất kỳ nội dung nào được thêm vào trong quá trình sản xuất hậu kỳ hoặc bằng phần mềm chỉnh sửa.
 • Nhạc nền phát ở một nơi mà nhà sáng tạo có thể điều khiển trực tiếp phần nhạc đó, hoặc mục đích của video là thu lại âm thanh đó, chẳng hạn như trong một chương trình âm nhạc.

Content ID và việc chặn nội dung phê bình theo cách thủ công

YouTube không cho phép việc sử dụng các thao tác thủ công trong Content ID để chặn nội dung phê bình. Vui lòng không dùng thao tác thủ công trong Content ID để chặn nội dung 1) phê bình bạn hoặc khách hàng bạn đại diện và 2) chứa nội dung trích dẫn tác phẩm được bảo hộ bản quyền của bạn.
 • “Phê bình” dùng để chỉ mục đích sử dụng nội dung để bình phẩm và/hoặc mô tả nội dung, chủ đề của nội dung, nhà sáng tạo nội dung hoặc chủ sở hữu nội dung một cách tiêu cực hoặc không có nhiều lời khen.
 • “Thao tác thủ công” bao gồm nhưng không giới hạn ở hành động tạo thông báo xác nhận thủ công quyền sở hữu hoặc thay đổi chính sách của một thông báo xác nhận quyền sở hữu hiện có thành chính sách chặn.
 • Nếu bạn cho rằng nội dung đó vi phạm tác phẩm được bảo hộ bản quyền của mình, hãy gửi yêu cầu gỡ bỏ theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (DCMA).
 • Nếu yêu cầu gỡ bỏ theo DMCA của bạn bị từ chối, bạn vẫn không được phép dùng các thao tác thủ công để xác nhận quyền sở hữu nội dung. Việc này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thêm thông báo xác nhận thủ công quyền sở hữu và áp dụng chính sách chặn đối với nội dung đó.
Content ID và việc kiểm duyệt chính trị
Việc sử dụng Content ID để chặn nội dung mang tính chính trị mà bạn không sở hữu quyền là hành vi vi phạm rất nghiêm trọng và không được xảy ra trên YouTube. Bất kỳ hành vi nào như vậy cũng có thể khiến toàn bộ nhóm tài khoản chủ sở hữu nội dung của người quản lý nội dung bị chấm dứt.

Mẹo để tránh gặp phải vấn đề:

 • Chú ý đến các thông báo xác nhận quyền sở hữu có trạng thái "chỉ chặn" và báo cáo trực tiếp mọi vấn đề bạn phát hiện được lên người quản lý đối tác của mình.
Chính sách về thao tác thủ công qua Content ID
Content ID dựa vào một số thao tác xem xét thủ công của những người quản lý nội dung. Những thao tác này bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc:
 • Giải quyết quyền sở hữu không rõ ràng về tài sản và tài liệu đối chiếu.
 • Xem xét các khiếu nại về bản quyền có thể xảy ra hoặc bị kháng nghị.

Yêu cầu của chính sách

 • Các thao tác thủ công cần phải trải qua quá trình xem xét thủ công và không được tự động hóa hoặc lập trình sẵn.
 • Các thao tác thủ công, chẳng hạn như xác nhận các thông báo xác nhận quyền sở hữu có thể xảy ra hoặc bị kháng nghị, đều phải:
  • Phản ánh chính xác phạm vi quyền sở hữu của bạn.
  • Tuân thủ tất cả quy định và luật pháp có liên quan.
  • Tuân thủ tất cả các chính sách của YouTube, chẳng hạn như điều kiện tham gia kiếm tiền.

Quy định hạn chế

 • Vui lòng không dùng thao tác thủ công trong Content ID để chặn nội dung 1) phê bình bạn hoặc khách hàng bạn đại diện và 2) chứa nội dung trích dẫn tác phẩm được bảo hộ bản quyền của bạn.
  • “Phê bình” dùng để chỉ mục đích sử dụng nội dung để bình phẩm và/hoặc mô tả nội dung, chủ đề của nội dung, nhà sáng tạo nội dung hoặc chủ sở hữu nội dung một cách tiêu cực hoặc không có nhiều lời khen.
  • “Thao tác thủ công” bao gồm nhưng không giới hạn ở hành động tạo thông báo xác nhận thủ công quyền sở hữu hoặc thay đổi chính sách của một thông báo xác nhận quyền sở hữu hiện có thành chính sách chặn.
  • Vui lòng gửi yêu cầu gỡ bỏ theo DCMA nếu bạn cho rằng nội dung vi phạm tác phẩm được bảo hộ bản quyền của bạn.
  • Nếu yêu cầu gỡ bỏ theo DCMA của bạn bị từ chối và bạn được yêu cầu xem xét các trường hợp ngoại lệ về bản quyền, bạn vẫn không được phép dùng bất kỳ thao tác thủ công nào để áp dụng thông báo xác nhận quyền sở hữu có chính sách chặn đối với nội dung. Việc này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thêm thông báo xác nhận thủ công quyền sở hữu và áp dụng chính sách chặn đối với nội dung đó.
Chính sách về việc quản lý tài sản có trách nhiệm trong Content ID
Tài sản không chính xác, không đọc được hoặc trùng lặp có thể gây ra vấn đề trong hệ thống Content ID. Do đó, YouTube muốn người quản lý nội dung phải quản lý tốt các tài sản họ sở hữu. Người quản lý nội dung không thực hiện tốt các biện pháp quản lý có thể bị mất quyền sử dụng các tính năng trong Hệ thống quản lý nội dung hoặc chịu các hình phạt khác.

Yêu cầu của chính sách

 • Tất cả tài sản phải có siêu dữ liệu chính xác, nhất quán và con người có thể đọc được.
  • Siêu dữ liệu phải cho người tải lên biết rõ nội dung nào đang được xác nhận quyền sở hữu và chủ sở hữu nội dung là ai. Lượng siêu dữ liệu tối thiểu bạn phải cung cấp tùy thuộc vào loại nội dung:
   • Bản ghi âm hoặc video nhạc: Cung cấp ISRC (Mã ghi âm chuẩn quốc tế), tiêu đề, nghệ sĩ và hãng thu âm.
   • Bản sáng tác nhạc: Cung cấp tiêu đề và tác giả.
   • Tập phim truyền hình: Cung cấp tên chương trình kèm theo tiêu đề tập hoặc số tập.
   • Phim: Cung cấp tiêu đề phim và đạo diễn.
   • Chương trình phát sóng thể thao: Cung cấp tên đối thủ thi đấu hoặc tên đội và ngày diễn ra sự kiện.
   • Tài sản khác trên web: Mô tả chính xác nội dung đối chiếu có liên quan.
  • Đối tác âm nhạc có trách nhiệm đảm bảo độ chính xác của siêu dữ liệu mà họ cung cấp nhằm mục đích cung cấp nội dung và tạo Video nhạc chỉ có ảnh bìa.
  • Nếu siêu dữ liệu bạn cung cấp không đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng của chúng tôi thì chúng tôi có quyền hạn chế hoặc chặn việc cung cấp nội dung.
 • Người quản lý nội dung phải sử dụng loại tài sản phù hợp.
  • Ví dụ: Đối tác không được tạo tài sản trên web cho nội dung nhạc. Không được sử dụng tài sản video nhạc cho bản ghi buổi biểu diễn trực tiếp không do hãng nhạc tạo.
 • Không được tạo tài sản trùng lặp cho nội dung nếu tài sản cho nội dung đó đã tồn tại trong hệ thống Content ID. 
  • Thay vì tạo quyền sở hữu mới, hãy thêm quyền sở hữu của bạn vào các tài sản có sẵn.
 • Không thêm quyền sở hữu của bạn vào tài sản nếu bạn không thực sự có quyền sở hữu tài sản trí tuệ đó. 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
59
false