Turinio valdytojams taikomi politikos rinkiniai

„YouTube“ įsipareigojusi užtikrinti, kad turinio valdymo ekosistema turėtų gerą reputaciją, būtų švari bei sąžininga ir ja nebūtų piktnaudžiaujama. Siekdami šio tikslo sukūrėme keletą politikos rinkinių, reglamentuojančių turinio valdytojams turinio valdymo sistemoje (TVS) pasiekiamų funkcijų naudojimą. Visi turinio valdytojai atsakingi už tai, kad jų atstovaujami turinio savininkai laikytųsi šių politikos rinkinių ir standartų.

Kas nutinka pažeidus turinio valdytojams taikomus politikos rinkinius

Prarandama prieiga prie TVS funkcijų

Partneriai, kurie netinkamai naudojasi arba piktnaudžiauja TMS funkcijomis, praranda prieigą prie tų funkcijų. Tai paprastai laikina ir dažniausiai trunka tam tikrą laikotarpį, kuris skiriasi atsižvelgiant į politikos rinkinį. Kai tik įmanoma, įspėsime, kai kils pažeidimo pavojus. Jei pažeisite vieną iš šių politikos rinkinių, taip pat gausite el. laišką apie pažeidimą. Jums priskirtas partnerių vadybininkas pateiks konkrečią išsamią informaciją ir kokių veiksmų imtis toliau. Jei jums partnerių vadybininkas nepriskirtas, galite susisiekti su kūrėjų palaikymo komanda, kuri suteiks daugiau informacijos.

Pakartotiniai ir sunkūs pažeidimai

Šiuos politikos rinkinius vertiname labai rimtai. Partneriai, kurie pakartotinai ar sunkiai pažeidžia turinio valdytojams taikomos politikos rinkinius, sulaukia griežtesnių nuobaudų. Šios nuobaudos gali apimti prieigos prie papildomų TVS funkcijų praradimą, prieigos prie konkrečių funkcijų praradimą ilgesniam laikotarpiui arba visišką prieigos prie TVS praradimą ir turimų sutarčių su „YouTube“ nutraukimą.

Tam tikrais atvejais galime pateikti „paskutinį įspėjimą“ laikytis politikos rinkinių. Turinio valdytojai, kuriems įteikiamas oficialus paskutinis įspėjamasis pranešimas, praranda prieigą prie daugumos turėtų TVS funkcijų, kol gaunamos teigiamos piktnaudžiavimo audito (atliekamo per ateinančius metus) išvados. Jei per ateinančius metus padaroma daugiau turinio valdytojams taikomų politikos rinkinių pažeidimų, nepateikiamas prašymas atlikti piktnaudžiavimo auditą arba jo išvados yra neigiamos, jų sutartys gali būti nutrauktos.

Situacija, kai priklauso keli turinio savininkai

Atminkite: jei valdote kelis „YouTube“ turinio savininkus, vienam turinio savininkui padarius pažeidimą, nuobaudos gali būti skirtos visiems turinio savininkams, kurie jums priklauso. 

Bendrosios turinio valdytojams taikomos politikos rinkiniai

Šie politikos rinkiniai taikomi kiekvienam partneriui, turinčiam prieigą prie „YouTube“ TVS.

Kanalo atskaitingumo politika

Turinio valdytojų pareiga pasirūpinti, kad visi susieti kanalai laikytųsi „YouTube“ turinio politikos ir gairių. Ši politika taikoma tiek į priklausančius ir valdomus, tiek į asocijuotuosius kanalus įkeltam turiniui. 

Politikos reikalavimai

 • Turinio tvarkytojui tenkančių piktnaudžiavimo atvejų (pvz., teikimo nutraukimo, laikino sustabdymo ar pajamų gavimo nutraukimo) skaičius turi nesiekti 30 per 90 dienų laikotarpį. Ši politika taikoma tiek asocijuotosioms, tiek neasocijuotosioms paskyroms priskiriamiems kanalams. 
 • Turinio tvarkytojui tenkančių kanalų piktnaudžiavimo atvejų iš neasocijuotųjų paskyrų skaičius turi nesiekti 10 per 90 dienų laikotarpį.

Politikos pažeidimai

Šio slenksčio viršijimas skaičiuojamas kaip vienas šios politikos pažeidimas. Dėl pirmo pažeidimo per 90 dienų laikotarpį taikomas laikinas sustabdymas vienam mėnesiui. Kol taikomas laikinas sustabdymas, negalite kurti arba susieti naujų kanalų su Turinio tvarkytuve. 

Dėl antro pažeidimo per 90 dienų laikotarpį taikomas laikinas sustabdymas dviem mėnesiams. Dėl trečio, paskutinio pažeidimo skiriamos nuobaudos, kurios gali apimti laikiną sustabdymą ilgam laikui arba su „YouTube“ pasirašytų sutarčių nutraukimą.

Ką galima daryti, siekiant laikytis politikos

Kanalų priėmimo politika
Tikimasi, kad turinio valdytojai, prieš pridėdami kūrėjų kanalus prie savo tinklo, jau yra turėję ryšių su tais kanalais. Turinio valdytojai, kurie, be kita ko, prisijungia kūrėjus taikydami šlamštą arba nesąžiningas priemones arba piktnaudžiauja kanalų susiejimo privilegijomis, gali prarasti galimybę naudotis TVS funkcijomis.

Politikos reikalavimai

 • Kiekvieną mėnesį turinio valdytojų kanalams išsiųstų susiejimo kvietimų priėmimo rodiklis turi būti didesnis nei 90 proc.
 • Jei turinio valdytojų priėmimo rodiklis mažesnis nei 90 proc., visai turinio savininkų grupei vienam mėnesiui gali būti pristabdyti kanalo kvietimai.

Ką galima daryti, siekiant laikytis politikos

 • Siųskite kvietimus mėnesio pradžioje. Taip kūrėjai turės pakankamai laiko kvietimui priimti.
 • Siųskite kvietimus tik žinomiems kanalams, su kuriais iš tikrųjų turite verslo santykių.
 • Jei reikia, susisiekite su kūrėjais ir priminkite priimti kvietimus.
Sistemų apėjimo politika
Pasitikime, kad turinio valdytojai administruojamų turinio savininkų vardu valdys teises ir turinį, spręs problemas savo tinkle ir naudos „YouTube“ TVS atsakingai. Pasitikime ir į „YouTube“ TVS integruotomis funkcijomis. Turinio valdytojai, kurie piktnaudžiauja šiomis funkcijomis siekdami apeiti „YouTube“ sukurtas sistemas ar procesus, pamina šį pasitikėjimą ir kenkia visai „YouTube“ ekosistemai.

Politikos reikalavimai

 • Turinio valdytojams draudžiama vykdyti praktikas, kuriomis bandoma apeiti arba trikdyti „YouTube“ sistemas, procesus ar politikos rinkinius.
 • Šios politikos pažeidimas laikomas piktnaudžiavimu ir dėl to gali būti nutrauktas visos turinio savininko grupės teikimas.

Galimi šios politikos pažeidimų pavyzdžiai

 • TVS naudojimas siekiant neteisėtai gauti pajamų iš turinio, kuris netinkamas gauti pajamų sistemoje „YouTube“. Tai apima turinį, kuris pažeidžia bendruomenės ir prekės ženklų saugos gaires, taip pat – turinį, draudžiamą pagal galiojančius įstatymus ir taisykles.
 • Nuosavybės teisės pridėjimas prie „Content ID“ išteklių, į kuriuos neturite intelektinės nuosavybės teisių, neautomatiniu būdu (net laikinai).
 • Neautomatinio „Content ID“ paraiškų teikimo naudojimas, siekiant apeiti ginčų dėl paraiškų sprendimo procesą.
Turinio valdytojams taikoma įspėjimų dėl autorių teisių politika
Kanalui gavus įspėjimą dėl autorių teisių, taikomos kanalo lygio nuobaudos. Partneriams reikėtų saugotis, kad valdomi kanalai nesurinktų daug įspėjimų dėl autorių teisių. Antraip bus taikoma ne tik esama įspėjimų kanalams politika, bet ir skiriamos nuobaudos turinio valdytojui. Partneriui skyrus nuobaudų apribojama prieiga prie funkcijų. Tai turi įtakos ir turinio savininkui, ir susijusiems turinio savininkams.

Politikos reikalavimai

Jei per 90 dienų partnerio valdomi kanalai iš viso gaus dešimt įspėjimų dėl autorių teisių, partneris bus papildomai peržiūrėtas, o po peržiūros gali prarasti galimybę susieti kanalus, įkelti vaizdo įrašus, taip pat gali būti nutraukta partnerystės sutartis. Po 90 dienų įspėjimai dėl autorių teisių baigs galioti ir bus pašalinti iš kanalo bei iš bendro turinio savininko įspėjimų skaičiaus. „YouTube“ taip pat pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra įvertinti, ar nėra piktnaudžiaujama, ir imtis veiksmų.

Ką galima daryti, siekiant laikytis politikos

 • Atidžiai rinktis naujus valdomus kanalus. Stenkitės neįtraukti kanalų, dėl kurių kyla pavojus išaugti bendram įspėjimų skaičiui.
 • Daugelio partnerių atveju našumas geriausias, kai priklausančios ir valdomos turinio savininko paskyros kanalų skaičius yra mažesnis nei 120.
 • Valdomus kanalus informuokite apie autorių teises ir užtikrinkite, kad jie laikytųsi „YouTube“ politikos.
 • Didindami valdomų kanalų skaičių pasirūpinkite tinkama vidine kontrole.
Savo „YouTube“ paskyroje visada galite peržiūrėti gautus partneriams skirtus įspėjimus. Jei manote, kad bet kuris susijęs įspėjimas dėl autorių teisių yra netinkamas, patariame sužinoti daugiau, kaip pateikti priešinį pranešimą arba paprašyti atsiimti pretenziją.
Sužinoti daugiau apie įspėjimus dėl autorių teisių galite pagalbos centre.
Atskaitingos prieigos ir įgijimų politika
Siekdama išlaikyti ekosistemą saugią ir sveiką, „YouTube“ gali apriboti, laikinai sustabdyti ar nutraukti TVS paskyrų, kurios, jos manymu, gali būti pažeistos neatskaitingų ar draudžiamų šalių, teikimą. 
 • Turinio valdytojai atsakingi už kiekvieną veiksmą, atliktą naudojant jų TVS paskyrą.
  • Įsitikinkite, kad turite pakankamas apsaugos priemones, stebinčias darbuotojų prieigą ir tai, kaip jie laikosi politikos. Įmonės atsako už atskirų savo darbuotojų veiksmus.
  • Ši politika taip pat taikoma trečiųjų šalių įmonėms, pasamdytoms administruoti TVS paskyrą.  
 • Už atlygį ar kitą naudą suteikti prieigą prie savo TVS paskyros nesusijusioms ar draudžiamoms trečiosioms šalims griežtai draudžiama.
  • Neišnuomokite, neišsinuomokite ir neparduokite prieigos prie savo TVS paskyros.
  • Jei samdote trečiąją šalį administruoti TVS paskyrą jūsų vardu, ta organizacija privalo būti sudariusi tiesioginės partnerystės sutartį su mumis. 
  • Nesuteikite prieigos prie TVS paskyros organizacijoms (ar susijusiems asmenims), kurios anksčiau yra piktnaudžiavusios.
  • „YouTube“, nustačiusi, kad nesusijusi ar draudžiama šalis gavo prieigą prie jūsų TVS paskyros, gali imtis veiksmų. Pavyzdžiui, „YouTube“ gali atšaukti asmens prieigą arba nutraukti visas susijusias sutartis.
Kaip turinio valdytojas, privalote pranešti „YouTube“, jei jūsų įmonę įsigyja kita. Jei įsigyjate įmonę, turinčią prieigą prie TVS, taip pat turite apie tai pranešti „YouTube“. Tai reikia atlikti per 30 dienų nuo įsigijimo.

„Content ID“ politikos rinkiniai

Ši politika taikoma kiekvienam partneriui, turinčiam prieigą prie „Content ID“ atitikčių sistemos. Daugiau informacijos apie teisės naudoti „Content ID“ gavimą galite gauti pagalbos centre.

Turinio, tinkamo naudoti su „Content ID“, politika
„Content ID“ atitikčių sistema yra galingas jūsų teisių platformoje „YouTube“ tvarkymo įrankis. Dėl sistemos sudėtingumo ir delikataus pobūdžio kaip nuoroda norimas naudoti turinys turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Jūs esate atsakingi už šių reikalavimų laikymąsi ir užtikrinimą, kad pagal nuorodą būtų reiškiamos teises tik į vaizdo įrašus, apimančius jūsų intelektinę nuosavybę.

Politikos reikalavimai

 • Teritorijoje, kurioje reiškiate nuosavybės teises, privalote turėti išskirtinę teisę į nuorodos faile pateiktą medžiagą.
  • Turinio, kuris netinkamas naudoti kaip nuoroda, pavyzdžiai:
   • turinys, kuriam trečioji šalis suteikė neišskirtinę licenciją, pvz., regioninės svarbaus sporto renginio transliacijos;
   • turinys, išleistas pagal „Creative Commons“ ar panašias nemokamas ir (arba) atvirąsias licencijas;
   • viešajame domene pateikta filmuota medžiaga, įrašai ar kompozicijos;
   • klipai iš kitų šaltinių naudojami taikant sąžiningo naudojimo principus;
   • turinys, kuris parduodamas ar licencijuojamas, kad būtų panaudotas kituose kūriniuose, pvz., kituose kūriniuose naudotina muzika.
 • Visi nuorodų failai turi būti pakankamai išskirtiniai, kad būtų galima tiksliai atitaikyti.
  • Turinio, kuris netinkamas naudoti kaip nuoroda, pavyzdžiai:
   • karaokės įrašai, atnaujinti įrašai ir į originalą panašūs įrašai;
   • garso efektai, muzikiniai fonai ar pasikartojantys muzikiniai fragmentai;
   • viešojo domeno turinio garso įrašai, panašūs į kitus to turinio garso įrašus, pavyzdžiui, klasikinę muziką.
 • Visi nuorodų failai turi atitikti atskirus Intelektinės nuosavybės kūrinius.
  • Turinio, kuris netinkamas naudoti kaip nuoroda, pavyzdžiai:
   • dainų ar trumpo formato vaizdo turinio rinkiniai;
   • hibridiniai kūriniai ar tęstiniai didžėjų rinkiniai;
   • kūrinių sąrašai arba visą albumą apimantys garso įrašai.
 • Visi nuorodų failai, naudojami norint gauti pajamų iš turinio, turi atitikti „YouTube“ turinio politikos rinkinius.

Vaizdo žaidimų turiniui taikomi specialieji apribojimai

 • Tik vaizdo žaidimų leidėjai gali pateikti nuorodas su žaidimo eigos vaizdo medžiaga ar originaliais vaizdo žaidimų garso takeliais. 
  • Originalūs vaizdo žaidimų garso takeliai apibrėžiami kaip garso įrašai, sukurti konkrečiai vaizdo žaidimams, o ne takeliai, žaidime naudojami pagal licenciją.
  • Ši politika apima tiesiogiai srautu perduoto vaizdo žaidimų turinį kada panorėjus. 
   • Norėdami apsaugoti šį turinį, naudokite „Copyright Match Tool“ arba neautomatinį teisių reiškimą
 • Visiems vaizdo žaidimų takelių perdirbinių garso įrašų ištekliams turi būti nustatyta politika, numatanti atidėjimą peržiūrai.
  • Šių išteklių atveju melodijai atitikus įterptus muzikos kūrinius gali atsirasti daug netinkamų paraiškų, kurios gali prieštarauti vaizdo žaidimo leidėjo valiai.
„Content ID“ nuorodų pateikimo politika
Turinio valdytojai turi pateikti tik tokius nuorodos failus, kurie tinka „Content ID“ atitikčių sistemai. Netinkamos nuorodos kenkia tiek kūrėjams, tiek „YouTube“ teisių valdymo ekosistemai. Daugiau apie tai, kokiam turiniui gali būti taikoma „Content ID“, sužinosite pagalbos centre.

Politikos reikalavimai

 • Kiekvieno turinio valdytojo netinkamų „Content ID“ nuorodų skaičius turi sudaryti mažiau nei 1 % jų turinio savininko katalogo ir neviršyti 500 netinkamų nuorodų per 30 dienų laikotarpį.
 • Turinio savininkams, kurių rodikliai viršija nurodytuosius, nuorodų pateikimas gali būti pristabdytas arba išjungtas.
„Content ID“ neautomatinio teisių reiškimo politika

Apie neautomatinį teisių reiškimą

Neautomatinis teisių reiškimas yra funkcija, leidžianti turinio savininkams neautomatiniu būdu pateikti paraiškas dėl vaizdo įrašų, kuriuose yra jų turinio. Jis turėtų būti naudojamas tik siekiant užpildyti teisių reiškimo apimties trūkumą. Jei dėl turinio tipo negalima pareikšti teisių naudojant „Content ID“ atitikties technologiją, to nederėtų daryti ir naudojant neautomatinį teisių reiškimą. 
Prieiga prie neautomatinio teisių reiškimo įrankio suteikiama tik partneriams, turintiems didelį poreikį. Siekiant užtikrinti sveiką, sąžiningą ekosistemą, atitinkančią „YouTube“ keturias laisves, neautomatinio teisių reiškimo naudojimui taikomi griežti reikalavimai.

Turinio, dėl kurio galima teikti paraiškas, tipų apribojimai

 Apribojimas  Išsami informacija
Reikškite teises tik į tuos vaizdo įrašus, kuriuose yra jums išskirtinai priklausančio autorių teisių saugomo turinio. Teises reikškite tik į turinį, kuris pateikiamas įkeltame vaizdo įraše.

Nereikškite neautomatiniu būdu teisių į turinį (ar jo dalis), kuris jums nepriklauso.


Piktnaudžiaujant neautomatiniu teisių reiškimu cenzūros tikslais galima tučtuojau arba visam laikui prarasti teisę naudoti šią funkciją, taip pat sulaukti kitų galimų nuobaudų.

Neautomatiniu būdu teises reikšti galite tik į turinį, kuris gali būti potencialus teisių reiškimo objektas pagal „Content ID“ atitikčių sistemą.
 
„Content ID“ atitikčių sistema palaiko tik garso, vaizdo ir melodijos atitikčių paraiškas, siejančias įkėlėjo vaizdo įrašą ir partnerio pateiktą nuorodos turinį. Visos neautomatinės paraiškos turi atitikti šią pagrindinę funkciją.

Nereikškite neautomatiniu būdu teisių į vaizdo įrašus pagal miniatiūrą ar statinį vaizdą.


Nenaudokite neautomatinių paraiškų prekės ženklo, privatumo ar kitoms su autorių teisėmis nesusijusioms problemoms spręsti. 

Nereikškite neautomatiniu būdu teisių į vaizdo įrašus, kuriuose yra įkėlėjo sukurtų atvaizdų, vaizduojančių autorių teisių saugomus personažus.

Nereikškite neautomatiniu būdu teisių į gerbėjų tiesioginių renginių (pvz., spektaklių, komedijos pasirodymų ar sporto rungtynių) įrašus, nebent turite teises į konkretų įrašą arba esate muzikos leidėjas, reiškiantis teises į muzikos kūrinį. 

„Content ID“ palaiko tik muzikos kūrinių, ne kitų rašto ar scenarijaus kūrinių formų teisių tvarkymą. 

Kitais naudojimo atvejais rekomenduojame pateikti teisinę panaikinimo užklausą arba skundą dėl privatumo.

Nereikškite neautomatiniu būdu teisių į vaizdo įrašus, kuriems pagal išteklių reiškiamos arba anksčiau reikštos teises dėl to paties turinio. Šis apribojimas apima ir neautomatinį teisių į vaizdo įrašus, kurie buvo sėkmingai užginčyti dėl tam pačiam turiniui taikytos paraiškos, reiškimą.

Neautomatinis pasikartojančių, nesuderinamų paraiškų teikimas gali būti laikomas itin rimtu sistemų apėjimo politikos pažeidimu. 
Nenaudokite neautomatinių paraiškų siekdami sukurti netinkamą pajamų paskirstymo tvarką, taikomą esamoms paraiškoms dėl vaizdo įrašo. Šios politikos pažeidimas gali būti laikomas itin rimtu sistemų apėjimo politikos pažeidimu.
Nereikškite teisių į vaizdo įrašus neautomatiniu būdu, jei nuosavybės teisė yra arba turi būti įterpta į kitus išteklius. Neautomatiniu būdu neteikite vaizdo įrašo segmentui taikomos paraiškos dėl muzikos kūrinio, jei dėl atitinkamo segmento jau pateikta paraiška pagal garso įrašo išteklių, kuris apima jūsų muzikos kūrinį Kai įmanoma, muzikos kūrinio nuosavybės teisė turi būti įterpta į garso įrašus.

Teisių į turinį reiškimo būdų apribojimai

Apribojimas Išsami informacija
Prieš pateikdami paraišką neautomatiniu būdu turėsite patys peržiūrėti turinį, į kurį reiškiate teises.
 
Automatizuoti neautomatinį teisių reiškimą neleidžiama. Žr. neautomatiniams veiksmams taikomą politiką
Visiems ištekliams, naudojamiems paraiškoms neautomatiniu būdu teikti, turi būti priskirti tikslūs, žmonėms suprantami metaduomenys ir tinkamas nuorodos turinys. Vienintelė šiai taisyklei taikoma išimtis – atvejis, kai turiniui, dėl kurio pateikta paraiška, skirta nuorodos medžiaga netinka atitikčiai nustatyti arba yra draudžiama pagal nuorodų politiką. 

Šiems ištekliams nuorodos nebūtinos, bet visos paraiškos turi būti pateikiamos dėl to paties, atskiro ir tiksliai metaduomenimis apibūdinto turinio (pvz., jokių „grupinių“ arba „visaapimančių“ išteklių).

Ištekliai, naudojami paraiškoms neautomatiniu būdu teikti, turi tiksliai atspindėti nuosavybės apimtį. Pvz., jei esate regioninis transliuotojas, pateikiantis paraiškas dėl pakartotinių licencijuoto turinio įkėlimų, negalite naudoti neautomatinio teisių reiškimo, kad nurodytumėte pasaulinę blokavimo politiką, jei neturite visame pasaulyje galiojančių teisių į šį turinį.

Be to, nors transliuotojai gali turėti teisę rodyti licencijuotą turinį regione, tai ne visada reiškia, kad jie turi teisę šiame regione pareikšti teises į vaizdo įrašus, kuriuose yra šio turinio.
Visos neautomatiniu būdu teikiamos paraiškos turi apimti tikslias laiko žymes, nurodančias, kurioje vaizdo įrašo vietoje yra turinys, dėl kurio pateikta paraiška. Atskiriems atitinkantiems segmentams turi būti nurodytos konkrečios laiko žymės.

Sąmoningas arba pakartotinis klaidinančių laiko žymių pateikimas gali būti laikomas rimtu mūsų politikos pažeidimu.
Nereikškite neautomatiniu būdu teisių į turinį, kuris pažeidžia „YouTube“ bendruomenės ar prekės ženklų saugos gaires, taikydami pajamų gavimo politiką. Tai gali būti laikoma sistemų apėjimo politikos pažeidimu. Daugiau skaitykite čia.
Neautomatiniu būdu reiškiant teises į garso turinį, kurio tik maža dalis įtraukta į vaizdo įrašą, naudotis pajamų gavimo politika galima tik labai ribotomis aplinkybėmis. Apskritai neautomatiškai reiškiant teises į trumpos trukmės garso turinį blokavimo ar stebėjimo politika gali būti naudojama tik jei turinys, į kurį reiškiamos teisės:
​yra vaizdo įrašų rinkinio, muzikos kūrinių sąrašo arba muzikinės tematikos iššūkio dalis;
 • yra įžangos ir pabaigos, naudojamos kaip kanalo prekės ženklas, dalis;
 • sudaro vaizdo įrašo, kuriam jau skirta esama, tinkama „Content ID“ paraiška su taikoma pajamų gavimo politika, dalį;
 • sudaro vaizdo įrašo, įkelto į paraiškos teikėjo atstovaujamą oficialų atlikėjo kanalą, dalį;
 • sudaro didžiąją vaizdo įrašo dalį.
Neautomatiniu būdu reiškiant teises dėl garso turinio „netyčinio naudojimo“ negalima naudotis „pajamų gavimo“ politika, bet galite apskritai taikyti „stebėjimo“ arba „blokavimo“ politiką bet kokiam jūsų turinio naudojimui. Šioje politikoje „netyčinis naudojimas“ apibrėžiamas kaip toliau nurodyti atvejai.
 • Turinį prie vaizdo įrašo pridėjo ne kūrėjas IR
 • nėra sąveikos tarp kūrėjo ir turinio.

Keletas „netyčinio naudojimo“ pavyzdžių:

 • televizijos programa, girdima iš kito kambario kūrėjo namuose arba biure;
 • muzika iš pravažiuojančio automobilio.

Keletas pavyzdžių, kai naudojimas nėra laikomas netyčiniu:

 • dainuojama, šokama arba grojama pagal muziką;
 • bet koks turinys, pridėtas naudojant paskesnio apdorojimo arba redagavimo programinę įrangą;
 • foninė muzika vietoje, kurioje kūrėjas gali tiesiogiai kontroliuoti muziką, arba vaizdo įrašo paskirtis yra užfiksuoti garsą, pvz., koncertą.
„Content ID“ ir politinė cenzūra
Naudoti „Content ID“ politinės cenzūros tikslais „YouTube“ neleidžiama. Bet kokie bandymai tai daryti turinio valdytojui gali baigtis visos turinio savininko grupės teikimo nutraukimu.

Patarimai, kaip išvengti problemų

 • Stebėkite paraiškas „tik blokuoti“ ir apie visas aptinkamas problemas praneškite tiesiogiai savo partnerių vadybininkui.
Neautomatiniams veiksmams taikoma „Content ID“ politika
„Content ID“ pagrįsta keliais turinio valdytojų atliekamais neautomatiniais peržiūros veiksmais. Toliau nurodyti apimami veiksmai (sąrašas nėra baigtinis).
 • Neaiškios išteklių ir nuorodos medžiagos nuosavybės priskyrimas.
 • Galimų ir ginčijamų paraiškų dėl autorių teisių peržiūra.

Politikos reikalavimai

 • Neautomatiniai veiksmai turi būti atliekami žmogaus; jų negalima automatizuoti ar atlikti naudojant scenarijus.
 • Visi neautomatiniai veiksmai, pavyzdžiui, galimų ar ginčijamų paraiškų patvirtinimas, turi:
  • tiksliai atspindėti nuosavybės apimtį;
  • būti atliekami laikantis galiojančių įstatymų ir taisyklių;
  • Laikykitės visos „YouTube“ politikos, pvz., tinkamumo gauti pajamų reikalavimų.
„Content ID“ atsakingo išteklių tvarkymo politika
Netinkamas ar neperskaitomas išteklius arba tikslios jo kopijos gali sukelti problemų „Content ID“ sistemoje. Todėl „YouTube“ tikisi, kad turinio valdytojai tinkamai valdys jiems priklausančius išteklius. Turinio valdytojai, kurie tai nepavyks, gali netekti prieigos prie TVS funkcijų arba jiems gali būti pritaikytos kitos nuobaudos.

Politikos reikalavimai

 • Visiems ištekliams turi būti priskirti tikslūs, nuoseklūs, žmonėms suprantami metaduomenys.
  • Įkėlėjams turi būti aišku, dėl kokio turinio teikiama paraiška ir kas to turinio savininkas. Minimalus privalomų nurodyti metaduomenų kiekis priklauso nuo turinio tipo.
   • Garso įrašas ar muzikinis vaizdo įrašas: nurodykite ISRC, pavadinimą, atlikėją ir įrašų kompaniją.
   • Muzikos kūrinys: nurodykite pavadinimą ir kompozitorių.
   • Televizijos serialo serija: nurodykite serialo pavadinimą ir serijos pavadinimą arba numerį.
   • Filmas: nurodykite pavadinimą ir režisierių (-us).
   • Sporto renginio transliacija: nurodykite varžovų vardus ar komandų pavadinimus ir renginio datą.
   • Kiti žiniatinklio ištekliai: turėtų tiksliai apibūdinti susietą nuorodos turinį.
  • Muzikos partneriai yra atsakingi už jų nurodytų metaduomenų tikslumą turinio pateikimo ir statinių vaizdo įrašų su albumo viršeliu kūrimo tikslais.
  • Jei jūsų pateikti metaduomenys neatitiks mūsų kokybės standartų, pasiliekame teisę riboti arba sustabdyti turinio pateikimą.
 • Turinio valdytojai turi naudoti atitinkamą ištekliaus tipą.
  • Pavyzdžiui, partneriai negali kurti žiniatinklio išteklių muzikos turinio atveju. Muzikinių vaizdo įrašų ištekliai negali būti naudojami tiesioginių pasirodymų, kurių muzikos įrašų bendrovė nesukūrė, įrašams.
 • Nekurkite tikslių turinio išteklių kopijų, jei „Content ID“ sistemoje jau yra to turinio išteklius. 
  • Užuot kūrę naują, pridėkite nuosavybės teisę į esamą išteklių.
 • Nepridėkite nuosavybės teisės į išteklių, jei ta intelektinė nuosavybė jums iš tikrųjų nepriklauso. 
  • Tai gali būti laikoma sistemų apėjimo politikos pažeidimu, todėl gali būti nutraukta jūsų partnerystės sutartis su „YouTube“. 
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?