כללי מדיניות למנהלי תוכן

בכל מה שקשור לניהול תוכן, המחויבות של YouTube היא שהסביבה שלנו תהיה נקייה והוגנת, ולא תאפשר ניצול לרעה. כדי להשיג את המטרה הזו, יצרנו כמה כללי מדיניות שחלים על השימוש בתכונות הזמינות למנהלי תוכן במסגרת מערכת ניהול התוכן (CMS). כל מנהלי התוכן אחראים ליישם את כללי המדיניות ואת הסטנדרטים האלה לטובת בעלי התוכן שלהם.

מה יקרה אם תפרו את כללי המדיניות שלנו בנוגע לניהול תוכן

אובדן גישה לתכונות של מערכת ניהול התוכן (CMS)

שותפים שינצלו לרעה את התכונות של CMS או שלא ישתמשו בהן בצורה הראויה, יאבדו את הגישה לתכונות האלה. אובדן הגישה הוא בדרך כלל זמני, ויימשך ברוב המקרים לתקופת זמן מוגדרת שמשתנה בהתאם לסוגי המדיניות השונים. כשהדבר אפשרי, נזהיר אתכם כשקיימת סכנה שתפרו את הכללים. אם תפרו את אחד מכללי המדיניות האלה, תקבלו גם אימייל לגבי ההפרה. מנהל השותפים שלכם יוכל לתת לכם מידע על הפרטים הספציפיים ועל השלבים הבאים. אם אין לכם מנהל שותפים, אפשר לפנות אל צוות התמיכה ביוצרים כדי לקבל מידע נוסף.

הפרות חוזרות וחמורות

אנחנו מתייחסים לכללי המדיניות האלה ברצינות רבה. שותפים שביצעו הפרות חוזרות או חמורות של המדיניות שלנו למנהלי תוכן יקבלו עונשים חמורים יותר. העונשים עשויים לכלול אובדן גישה לתכונות נוספות של CMS, אובדן גישה לתכונות ספציפיות לפרקי זמן ארוכים יותר או אובדן גישה ל-CMS באופן מלא וביטול כל ההסכמים עם YouTube.

במקרים מסוימים, נשלח לכם 'אזהרה אחרונה' וקריאה לציית לכללי המדיניות שלנו. מנהלי תוכן שיקבלו הודעה רשמית עם אזהרה אחרונה יאבדו את הגישה לרוב התכונות של CMS. בשנה שלאחר מכן יהיה עליהם לעבור בדיקה שתוודא כי אינם מנצלים לרעה את המערכת. מנהלי תוכן שיפרו פעם נוספת את מדיניות ניהול התוכן שלנו בשנה שלאחר מכן, ולא יבקשו ויעברו בדיקה שתוודא כי אינם מנצלים לרעה את המערכת, מסתכנים בכך שההסכמים שלהם עם YouTube יבוטלו.

במקרה שאתם בעלים של כמה מערכות לניהול תוכן

לתשומת ליבכם, אם יש לכם שליטה במספר מערכות לניהול תוכן ב-YouTube, הפרות שבוצעו במערכת אחת לניהול תוכן עשויות להוביל לעונשים בכל מערכות ניהול התוכן שבשליטתכם. 

מנהלי תוכן – מדיניות כללית

כללי המדיניות האלה חלים על כל השותפים שיש להם גישה ל-YouTube CMS

מדיניות האחריותיות בערוצים

מנהלי תוכן אחראים לוודא שכל הערוצים המקושרים אליהם עומדים בדרישות המדיניות ובהנחיות של YouTube בנוגע לתוכן. מדיניות זו חלה על תוכן שהועלה הן לערוצים בבעלות ובניהול (O&O) של מנהלי התוכן והן לערוצים שמוגדרים כשותפים עצמאיים. 

דרישות המדיניות

 • מספר האירועים של ניצול לרעה שנרשמו למנהלי תוכן חייב להיות קטן מ-30 (אירועים שהובילו, למשל, לסגירת הערוץ, להשעייתו או לביטול המונטיזציה) בתקופה של 90 יום. מדיניות זו חלה על הערוצים הן בחשבונות המוגדרים כשותפים עצמאיים והן בחשבונות שאינם מוגדרים כשותפים. 
 • מספר האירועים של ניצול לרעה שנרשמו למנהלי תוכן בחשבונות שאינם מוגדרים כשותפים עצמאיים, חייב להיות קטן מ-10 בתקופה של 90 יום.

הפרות המדיניות

חריגה מהמגבלות הללו תיספר כהפרה אחת של המדיניות הזו. ההפרה הראשונה בתקופה של 90 יום תביא להשעיה למשך חודש אחד. בתקופת ההשעיה, לא תוכלו ליצור ערוצים חדשים או לקשר אותם ל-Content Manager (מערכת לניהול תוכן). 

ההפרה השנייה בתקופה של 90 יום תביא להשעיה למשך חודשיים. ההפרה השלישית והאחרונה תגרום לנקיטת אמצעי ענישה, שעשויים לכלול השעיה לטווח ארוך או ביטול החוזים עם YouTube.

פעולות שאפשר לעשות כדי לעמוד בכללי המדיניות

מדיניות בנושא הוספת ערוצים
מנהלי תוכן צריכים לנהל קשרים עם יוצרי הערוצים, לפני שהם מוסיפים את הערוצים האלה לרשת שלהם. מנהלי תוכן שמשתמשים, בין היתר, באמצעים לא כשרים או בהודעות ספאם כדי לצרף יוצרים חדשים, או שמנצלים לרעה את ההרשאות לקישור ערוצים, עשויים לאבד גישה לתכונות של מערכת ה-CMS.

דרישות המדיניות:

 • מנהלי תוכן חייבים לשמור על שיעור הצטרפות של מעל 90% בהזמנות שלהם לקישור ערוצים בכל חודש.
 • על מנהלי תוכן שלא הגיעו לשיעור הצטרפות של 90%, עשויות לחול מגבלות לגבי הזמנת ערוצים למשך חודש אחד. הגבלה זו תחול על כל החשבונות הרשומים של מנהלי התוכן האלה.

פעולות שאפשר לעשות כדי לעמוד בכללי המדיניות:

 • לשלוח את ההזמנות בתחילת החודש. כך יהיה ליוצרים מספיק זמן כדי לקבל ולאשר את ההזמנה.
 • לשלוח הזמנות רק לערוצים שאתם מכירים ושיש לכם קשרים עסקיים איתם.
 • לשלוח ליוצרים תזכורת לאשר את ההזמנות ששלחתם, אם יש בכך צורך.
מדיניות בנושא עקיפת מערכות
אנחנו נותנים אמון במנהלי התוכן וסומכים עליהם שינהלו את הזכויות ואת התוכן בשביל בעלי התוכן, יפתרו בעיות ברשת שלהם וישתמשו ב-YouTube CMS בצורה אחראית. האמון שלנו חל גם על השימוש בתכונות הכלולות במערכת YouTube CMS. מנהלי תוכן שמנצלים לרעה את התכונות האלה כדי לעקוף את המערכות או את התהליכים הקיימים ב-YouTube פוגעים באמון שלנו וגורמים נזק לכל הסביבה העסקית של YouTube.

דרישות המדיניות:

 • אסור למנהלי תוכן לבצע פעולות כדי לעקוף את המערכות, את התהליכים או את כללי המדיניות של YouTube, או לשבש את הפעולה שלהם.
 • הפרה של המדיניות הזו נחשבת לפגיעה חמורה, ועשויה לגרום לסגירת כל החשבונות הרשומים של בעלי התוכן שלכם.

דוגמאות להפרת המדיניות הזו:

 • שימוש בלתי הולם ב-CMS כדי לייצר רווח מתוכן שאינו עומד בקריטריונים למונטיזציה ב-YouTube. כלל זה מתייחס לתוכן שמפר את הנחיות הקהילה ואת ההנחיות שנועדו להגן על בטיחות המותג, וגם לתוכן שאסור להציגו על פי התקנות והחוקים החלים.
 • הוספה ידנית במערכת Content ID של בעלות שלכם על נכסים שאין לכם זיקה לגיטימית לזכויות קניין רוחני בהם, ולו באופן זמני.
 • יצירת תלונה באופן ידני על הפרת זכויות יוצרים במערכת Content ID כדי לעקוף את תהליך יישוב המחלוקות בנושא זכויות יוצרים.
מדיניות למנהלי תוכן בנושא פסילות בגין הפרת זכויות יוצרים
כשערוץ מקבל פסילה בגין הפרת זכויות יוצרים, יחולו עליו עונשים ברמת הערוץ. אם אתם שותפים, חשוב שתימנעו מצבירת פסילות בגין הפרת זכויות יוצרים בכל הערוצים המנוהלים שלכם. אי עמידה בתנאי זה עשויה לגרום לנקיטת אמצעי ענישה נגד מנהלי התוכן של השותפים, זאת נוסף למדיניות הקיימת לגבי רישום פסילות בערוץ. עונשים בגלל רישום פסילות יתבטאו בהגבלת הגישה לתכונות מסוימות. ההגבלה תשפיע הן על בעלי התוכן והן על בעלי תוכן קשורים.

דרישות המדיניות:

שותף שמקבל 10 פסילות בגין הפרת זכויות יוצרים בכל הערוצים המנוהלים בפרק זמן של 90 יום, יהיה כפוף לבדיקה נוספת, שתוצאותיה עשויות לכלול אובדן גישה לתכונה שמאפשרת לקשר ערוצים, השבתת התכונה שמאפשרת העלאת סרטונים וביטול הסכם השותפות. לאחר 90 יום יפוג תוקף הפסילות בגין הפרת זכויות יוצרים, והן יוסרו מהערוץ ומרשימת הפסילות של בעלי התוכן. צוות YouTube גם שומר לעצמו את הזכות לבדוק בכל רגע נתון אם מתקיימת התנהלות פוגעת, ולטפל במקרים כאלה לפי שיקול דעתו.

פעולות שאפשר לעשות כדי לעמוד בכללי המדיניות:

 • לבחור היטב את הערוצים החדשים שרוצים לנהל. חשוב להימנע מהוספת ערוצים שעלולים להעלות את סך הפסילות שלכם.
 • לנהל לא יותר מ-120 ערוצים בבעלות ובניהול (O&O) של בעלי התוכן. כך רוב השותפים נהנים מהביצועים הטובים ביותר.
 • להדריך את בעלי הערוצים שאתם מנהלים לגבי זכויות יוצרים ולוודא שהם פועלים בהתאם למדיניות של YouTube.
 • להקפיד לתחזק בקרות פנימיות מתאימות ככל שאתם מגדילים את מספר הערוצים שאתם מנהלים.
תמיד תוכלו להציג את פסילות השותף שלכם בחשבון YouTube. אם אתם סבורים שפסילות כלשהן בגין הפרת זכויות יוצרים אינן תקפות, כדאי לקרוא מידע נוסף על שליחת הודעות נגדיות או על בקשות לביטול תלונות על הפרת זכויות יוצרים.
במרכז העזרה אפשר למצוא מידע נוסף על פסילות בגין הפרת זכויות יוצרים.
מדיניות האחריותיות ביחס לגישה ולרכישות
במאמץ לשמור על סביבה עסקית בטוחה ותקינה, YouTube עשוי להגביל, להשעות או לסגור חשבונות CMS שלדעתנו נפרצו על ידי גורמים שאינם נושאים באחריות לחשבון או אינם מורשים לגשת אליו. 
 • מנהלי התוכן אחראים לכל פעולה שמבוצעת בחשבון ה-CMS שלהם.
  • חשוב לוודא שיש לכם אמצעי הגנה הולמים למעקב אחר הגישה של העובדים שלכם ולציות שלהם לכללי המדיניות. חברות נושאות באחריות לפעולות של כל אחד מהעובדים שלהן.
  • מדיניות זו חלה גם על חברות צד שלישי שמנהלות חשבונות CMS בתשלום.  
 • חל איסור מוחלט להעניק לצדדים שלישיים גישה לחשבון ה-CMS לצורך קבלת תגמול או רווח אחר, אם צדדים שלישיים אלה אינם מורשים או שאין לכם קשרי שותפות איתם.
  • אין להשכיר, להחכיר או למכור את הגישה לחשבון ה-CMS שלכם.
  • אם יש לכם קשרי שותפות עם צד שלישי שמנהל את חשבון ה-CMS שלכם בשמכם, לארגון זה צריך להיות הסכם שותפות ישיר איתנו. 
  • אין להעניק גישה לחשבון ה-CMS שלכם לארגונים (או לאנשים פרטיים קשורים) שיש להם היסטוריה של התנהלות פוגעת.
  • אם הצוות של YouTube יגלה שגורם בלתי מורשה או גורם שאינו שותף קיבל גישה לחשבון ה-CMS שלכם, הצוות של YouTube עשוי לנקוט צעדים. למשל, ייתכן שהצוות של YouTube יבטל את הגישה של אדם פרטי או יסיים את החוזים המשויכים.
כמנהלי תוכן, עליכם ליידע את YouTube אם חברה אחרת רוכשת את התוכן שלכם. אם אתם רוכשים חברה עם גישה ל-CMS, עליכם להודיע על כך גם ל-YouTube. יש לעשות זאת בתוך 30 יום מהרכישה.

כללי המדיניות בנוגע למערכת Content ID

כללי המדיניות האלה חלים על שותפים שיש להם גישה למערכת ההתאמות של Content ID. במרכז העזרה אפשר למצוא מידע נוסף על הקריטריונים לקבלת גישה למערכת Content ID.

מדיניות בנושא תכנים שעומדים בדרישות מערכת Content ID
מערכת ההתאמות של Content ID היא כלי חזק לניהול הזכויות שלכם ב-YouTube. בשל האופי המורכב והרגיש שלה, התוכן צריך לעמוד בדרישות מסוימות כדי לשמש כקובץ עזר. באחריותכם לציית לדרישות האלה ולוודא שקובץ העזר שלכם כולל הצהרה על זכויות יוצרים רק לגבי סרטונים שמכילים קניין רוחני שלכם.

דרישות המדיניות

 • עליכם להחזיק בזכויות יוצרים בלעדיות על התוכן שבקובץ העזר במדינות שאתם מצהירים בהן על בעלות.
  • דוגמאות לתוכן שאינו ראוי לשמש כקובץ עזר:
   • תוכן שיש לגביו רישיון לא בלעדי מצד שלישי, כגון שידורים אזוריים של אירוע ספורט מרכזי
   • תוכן שהופץ בהתאם לרישיון Creative Commons או בהתאם לרישיון חינם/פתוח דומה.
   • קטעים, הקלטות או יצירות שהם נחלת הכלל.
   • קליפים ממקורות אחרים שהשימוש בהם נעשה בהתאם לעקרונות שימוש הוגן.
   • תוכן שנמכר או מופץ ברישיון בהיקף גדול כדי להיכלל ביצירות אחרות, כגון מוזיקה להפקות
 • כל קובצי העזר צריכים להיות ייחודיים מספיק כדי לאפשר התאמה מדויקת.
  • דוגמאות לתוכן שאינו ראוי לשמש כקובץ עזר:
   • הקלטות קריוקי, גרסאות מחודשות וחיקויים.
   • אפקטים קוליים, צלילי בסיס (soundbed) או הפקות של לופים.
   • הקלטות אודיו של תוכן שהוא נחלת הכלל שדומה להקלטות אודיו אחרות של התוכן הזה, כגון מוזיקה קלאסית.
 • כל קובצי העזר צריכים לייצג יחידת תוכן נפרדת של קניין רוחני.
  • דוגמאות לתוכן שאינו ראוי לשמש כקובץ עזר:
   • קומפילציות של שירים או של תוכן וידאו בגרסה מקוצרת.
   • מאש-אפ או מיקסים של תקליטנות שכוללים תכנים שונים ברצף.
   • רשימות ספירה לאחור או הקלטות אודיו של אלבומים שלמים.
 • כל קובצי העזר המשמשים למונטיזציה של תוכן צריכים לעמוד במדיניות התוכן של YouTube.

הגבלות מיוחדות על תוכן של משחקי וידאו

 • רק בעלי הזכויות על משחקי וידאו יכולים לספק קובצי עזר עם קטעי וידאו שמדגימים את השימוש במשחק או פסקולים מקוריים של משחק הווידאו (OST). 
  • פסקולים מקוריים של משחקי וידאו מוגדרים כהקלטות אודיו שנוצרו במיוחד עבור משחק הווידאו, ולא טראקים שהוענקו ברישיון כדי להיכלל במשחק.
  • מדיניות זו כוללת קטעי VOD של תוכן משחקי וידאו בשידור חי. 
   • כדי להגן על תוכן כזה, ניתן להשתמש ב-Copyright Match Tool או בשליחה ידנית של תלונה על הפרת זכויות יוצרים.
 • כל הנכסים של הקלטות אודיו לגרסאות כיסוי של OST עבור משחקי וידאו צריכים לכלול נתיב לבדיקת המדיניות.
  • בנכסים אלה, זיהוי התאמה של מנגינה ביצירות מוטמעות עלול להוביל למספר רב של תלונות שגויות על הפרת זכויות יוצרים, באופן שעלול להיות מנוגד לרצונם של בעלי הזכויות על המשחק.
המדיניות לגבי שליחת קובצי עזר במערכת Content ID
מנהלי תוכן חייבים לשלוח רק קובצי עזר שעומדים בדרישות להתאמות של Content ID. קובצי עזר לא חוקיים גורמים נזק ליוצרים ולכל הסביבה העסקית של ניהול הזכויות ב-YouTube. במרכז העזרה אפשר לקרוא מידע נוסף על סוגי התוכן שמתאימים לבדיקת מערכת Content ID.

דרישות המדיניות:

 • כל מנהלי התוכן חייבים להקפיד שמספר קובצי העזר הלא חוקיים שנשלחים למערכת Content ID יהיה פחות מ-1% מקטלוג בעלי התוכן שלהם, ולא יעלה על 500 קובצי עזר לא חוקיים בתקופה של 30 יום.
 • אם בעלי תוכן יחרגו מהמגבלות האלה, אנחנו עשויים להגביל או להשבית לחלוטין את האפשרות שלהם לשלוח קובצי עזר.
המדיניות בנושא שליחה ידנית של תלונות על הפרת זכויות יוצרים במערכת Content ID

שליחה ידנית של תלונה על הפרת זכויות יוצרים

התכונה של שליחה ידנית של תלונה על הפרת זכויות יוצרים נועדה לאפשר לבעלי תוכן להגיש באופן ידני תלונות על הפרת זכויות יוצרים בסרטונים שמכילים תוכן שלהם. היא מיועדת לשימוש רק כדי לתקן פערים בשליחת התלונות על ידי המערכת. אם יש סוג תוכן שטכנולוגיית ההתאמה של מערכת Content ID אינה יכולה לשלוח לגביו תלונה על הפרת זכויות יוצרים, אין לשלוח לגביו תלונה ידנית. 
רק שותפים שהוכיחו כי יש להם צורך ממשי מקבלים גישה לכלי לשליחה ידנית של תלונות על הפרת זכויות יוצרים. כדי לשמור על סביבה עסקית תקינה והוגנת שפועלת בהתאם לעקרון ארבע החירויות של YouTube, השימוש בכלי זה כפוף לדרישות מחמירות.

הגבלות על סוג התוכן שלגביו ניתן לשלוח תלונה על הפרת זכויות יוצרים

 הגבלה  פרטים
הגשת תלונה על הפרת זכויות יוצרים תתבצע רק לגבי תוכן בסרטונים שהם בבעלותכם הבלעדית. ניתן להגיש תלונה על הפרת זכויות יוצרים רק לגבי תוכן שנמצא בתוך הסרטון שהועלה.

אין לשלוח תלונה ידנית על הפרת זכויות יוצרים בתוכן (או חלקים מתוכן) שאינו בבעלותכם.


ניצול לרעה של ההליך הידני לשליחת תלונה על הפרת זכויות יוצרים לצורך צנזורה עלול לגרום לחסימה מיידית או לצמיתות של אפשרות השימוש בתכונה זו, נוסף לאמצעי ענישה אפשריים אחרים.

ניתן לשלוח תלונה ידנית על הפרת זכויות יוצרים רק לגבי תכנים שניתן לשלוח לגביהם תלונות באמצעות התאמות של Content ID.
 
מערכת ההתאמה של Content ID תומכת רק בשליחת תלונות על התאמות של תוכן אודיו, תוכן ויזואלי או מנגינות בין סרטון שמישהו העלה לבין תוכן העזר שהשותף סיפק. כל תלונה ידנית על הפרת זכויות יוצרים חייבת להתאים לפונקציונליות הבסיסית הזו.

אין לשלוח תלונה ידנית על סרטונים על סמך תמונה ממוזערת או תמונת סטילס.


אין להשתמש באפשרות של תלונה ידנית כדי לנהל בעיות של סימנים מסחריים או פרטיוּת, או בעיות אחרות שאינן קשורות לזכויות יוצרים. 

אין לשלוח תלונה ידנית על הפרת זכויות יוצרים בסרטונים שמכילים דמויות שמוגנות בזכויות יוצרים שצוירו על ידי מעלה התוכן.

אין לשלוח תלונה ידנית על הפרת זכויות יוצרים בהקלטות של אירועים בשידור חי שנוצרו על ידי מעריצים (כגון הצגות, מופעי קומדיה או משחקי ספורט), אלא אם אתם הבעלים של זכויות היוצרים בהקלטות הספציפיות האלה, או שאתם הבעלים של חברה להפצת מוזיקה שמתלוננים על הפרת זכויות יוצרים ביצירה מוזיקלית. 

מערכת Content ID תומכת בניהול זכויות רק לגבי יצירות מוזיקליות, ולא בצורות אחרות של יצירות כתובות או מתומללות. 

לגבי מקרי שימוש אחרים, אנחנו ממליצים להגיש בקשת הסרה או תלונה בנושא פרטיות בהליך משפטי.

אין לשלוח תלונה ידנית על הפרת זכויות יוצרים בסרטונים שבעלי נכס אחר כבר שלחו תלונה, שנמצאת עדיין בתהליך או שהטיפול בה כבר הסתיים, בנוגע לאותו תוכן. הגבלה זו כוללת שליחה ידנית של תלונה על הפרת זכויות יוצרים בסרטונים שבעבר ערערו בהצלחה על תלונות דומות בנוגע לאותו תוכן.

יצירה ידנית של תלונות זהות ומתחרות עשויה להיחשב כהפרה של המדיניות שלנו בנושא עקיפת מערכות. 
אין להשתמש בשליחה ידנית של תלונות על הפרת זכויות יוצרים כדי ליצור הסכם לא חוקי של חלוקת הכנסות בין שולחי תלונות קיימות לגבי אותו סרטון. הפרת המדיניות הזו עלולה להיחשב להפרה חמורה של המדיניות שלנו בנושא עקיפת מערכות.
אין לשלוח באופן ידני תלונות על הפרת זכויות יוצרים בסרטונים, אם הבעלות שלכם כבר מוטמעת בנכסים אחרים, או אם היא אמורה להיות מוטמעת בהם. אין לשלוח תלונה ידנית על הפרת זכויות יוצרים ביצירה בקטע של סרטון, אם כבר קיימת תלונה פתוחה על הקטע הזה בנכס של הקלטת אודיו שכולל את היצירה שלכם. כשהדבר אפשרי, יש להטמיע בעלות על יצירה בהקלטות האודיו.

הגבלות על האופן שבו ניתן להגיש תלונה על הפרת זכויות יוצרים

הגבלה פרטים
חובה לבדוק ידנית את התוכן שאתם שולחים לגביו תלונה לפני שליחת התלונה באופן ידני.
 
אסור לבצע אוטומציה של תהליך השליחה הידנית של תלונות על הפרת זכויות יוצרים. יש לעיין במדיניות בנושא פעולות ידניות.
כל הנכסים שכלולים בתלונה ידנית על הפרת זכויות יוצרים חייבים לכלול מטא-נתונים מדויקים, שבודק אנושי יכול לקרוא אותם, וכן תוכן עזר תקף. החריג היחיד לכך הוא מקרים שבהם חומר העזר עבור התוכן שלגביו נשלחת תלונה על הפרת זכויות יוצרים אינו עומד בתנאים לזיהוי התאמה או שאסור להשתמש בו על פי המדיניות שלנו לגבי חומרי עזר. 

על אף שאין צורך בחומר עזר עבור הנכסים הללו, כל התלונות חייבות להתמקד באותו תוכן ייחודי ועליהן לכלול תיאור מדויק בעזרת המטא-נתונים (למשל: אין לכלול נכס שכלולים בו נכסים אחרים או נכס שכולל הכול).

הנכסים הכלולים בתלונה ידנית על הפרת זכויות יוצרים חייבים לשקף במדויק את היקף הבעלות שלכם. לדוגמה: רשת שידור אזורית, שמתלוננת על הפרת זכויות יוצרים בשל העלאות חוזרות של תוכן ברישיון, אינה יכולה להשתמש בהליך של הגשת תלונה באופן ידני כדי להחיל מדיניות חסימה ברחבי העולם, אם אין לה זכויות גלובליות בתוכן הזה.

כמו כן, לרשת השידור עשויות להיות זכויות להצגת תוכן ברישיון באזור מסוים, אבל הדבר אינו תמיד מעיד על כך שיש לה זכויות להגיש תלונות על הפרת זכויות יוצרים בסרטונים שמכילים את התוכן הזה באותו אזור.
כל תלונה ידנית על הפרת זכויות יוצרים חייבת לכלול חותמות זמן מדויקות שמציינות את המיקום של התוכן הרלוונטי בסרטון. קטעים ספציפיים שנמצאה בהם התאמה חייבים לכלול חותמות זמן נפרדות.

ציון חותמות זמן מטעות במתכוון או באופן חוזר ונשנה עשוי להיחשב כהפרה חמורה של כללי המדיניות שלנו.
אין לשלוח ידנית תלונה על הפרת זכויות יוצרים לגבי תוכן שמפר את הנחיות הקהילה של YouTube או את ההנחיות שנועדו להגן על בטיחות המותג, ולהחיל על התוכן הזה מדיניות 'מונטיזציה'. הדבר עשוי להיחשב כהפרה של המדיניות שלנו בנושא עקיפת מערכות. מידע נוסף מופיע כאן.
אם שולחים באופן ידני תלונה על הפרת זכויות יוצרים לגבי אודיו שמושמע בקטע קצר של הסרטון, הפעלת מונטיזציה בסרטון תתאפשר רק בנסיבות מוגבלות מאוד. באופן כללי, לאחר שליחה ידנית של תלונה על הפרת זכויות יוצרים בשל שימוש קצר בתוכן אודיו, ניתן להחיל רק מדיניות חסימה או מעקב על הסרטון, אלא אם התוכן שלגביו נשלחה התלונה הוא:
​חלק מסרטון אוסף, מספירה מוזיקלית לאחור או מאתגר מוזיקלי.
 • חלק מקטע פתיחה או סיום שמשמש למיתוג הערוץ.
 • חלק מסרטון שלגביו כבר הוגשה תלונה תקפה של מערכת Content ID עם מדיניות מונטיזציה.
 • סרטון שהועלה לערוץ הרשמי של האומן שמיוצג על ידי שולח התלונה.
 • רוב התוכן בסרטון.
אם שולחים באופן ידני תלונה על הפרת זכויות יוצרים לגבי "שימוש לא מכוון" בתוכן אודיו, לא ניתן להחיל מדיניות 'מונטיזציה'. עם זאת, אפשר עדיין להחיל באופן כללי מדיניות 'מעקב' או 'חסימה' על השימוש בתוכן שלכם. למטרת המדיניות הזו, אנחנו מגדירים "שימוש לא מכוון" כמקרים שבהם:
 • היוצר לא הוסיף את התוכן לסרטון, וגם
 • אין אינטראקציה בין היוצר לבין התוכן.

כמה דוגמאות ל"שימוש לא מכוון":

 • קולות מהטלוויזיה שנשמעים מחדר אחר בבית או במשרד של היוצר.
 • מוזיקה שנשמעת ממכונית חולפת.

כמה דוגמאות שאינן נחשבות ל"שימוש לא מכוון":

 • אם המשתתפים בסרטון שרים, רוקדים או מנגנים לצלילי המוזיקה.
 • כל תוכן שמוסיפים בפוסט פרודקשן או בתוכנות עריכה.
 • מוזיקת רקע במקום שבו יש ליוצר שליטה ישירה על המוזיקה, או כאשר מטרת הסרטון היא להקליט את האודיו, למשל בהופעה.
מערכת Content ID וצנזורה פוליטית
אסור להשתמש במערכת Content ID למטרות צנזורה פוליטית ב-YouTube. כל ניסיון להפעיל צנזורה כזו עלול לגרום לכך שנסגור את מערכת ניהול התוכן לכל החשבונות הרשומים של בעלי התוכן.

טיפים למניעת בעיות:

 • מומלץ לעקוב אחר תלונות על הפרת זכויות יוצרים בסרטונים שהמדיניות בהם היא 'חסימה בלבד', ולדווח על בעיות שמצאתם ישירות למנהל השותפים שלכם.
המדיניות בנושא פעולות ידניות במערכת Content ID
מערכת Content ID מסתמכת על ביצוען של כמה פעולות בדיקה ידניות על ידי מנהלי התוכן. פעולות אלה כוללות, בין היתר:
 • פתרון בעיות בנושאים כמו בעלות לא ברורה על נכסים וחומרי עזר.
 • בדיקת תלונות פוטנציאליות וערעורים בנוגע לתלונות על הפרת זכויות יוצרים.

דרישות המדיניות

 • הפעולות הידניות מחייבות בדיקה של בודק אנושי. הן אינן יכולות להתבצע באמצעים אוטומטיים או באמצעות פקודות סקריפט.
 • כל הפעולות הידניות, כגון אישור תלונות פוטנציאליות או ערעורים על תלונות בנוגע להפרת זכויות יוצרים, צריכות:
  • לשקף במדויק את היקף הבעלות שלכם.
  • לעמוד בדרישות של כל התקנות והחוקים הרלוונטיים.
  • להתאים לכל כללי המדיניות של YouTube, כגון דרישות הסף למונטיזציה.
מדיניות בנושא ניהול אחראי של נכסים במערכת Content ID
נכסים שגויים, בלתי קריאים או משוכפלים עלולים ליצור בעיות בתוך מערכת Content ID. מסיבה זו, אנחנו ב-YouTube מצפים ממנהלי תוכן לנהל בתבונה את הנכסים שבבעלותם. מנהלי תוכן שאינם נוהגים כך עלולים לאבד את הגישה לתכונות במערכת ה-CMS או להיתקל באמצעי ענישה אחרים.

דרישות המדיניות

 • כל הנכסים חייבים לכלול מטא-נתונים מדויקים ועקביים שבודק אנושי יכול לקרוא.
  • למעלה התוכן צריך להיות ברור על איזה תוכן נשלחה תלונה ומי הבעלים של תוכן זה. הכמות המינימלית של מטא-נתונים שצריך לכלול תלויה בסוג התוכן:
   • הקלטת אודיו או סרטון מוזיקה: יש לכלול את ה-ISRC, השם, האומן והלייבל.
   • יצירה מוזיקלית: יש לכלול את שם היצירה ואת שם המחבר.
   • פרק בסדרת טלוויזיה: יש לכלול את שם התוכנית ואת שם הפרק או מספרו.
   • סרט: יש לכלול את שם הסרט ואת שמות הבמאים.
   • שידור של אירוע ספורט: יש לכלול את שמות המתחרים או הקבוצות ואת תאריך האירוע.
   • נכסי אינטרנט אחרים: צריכים לתאר במדויק את תוכן העזר המשויך.
  • שותפי מוזיקה אחראים לדיוק של המטא-נתונים שהם כוללים למטרות העברת תוכן ויצירה של תמונת רקע.
  • אם המטא-נתונים שתשלחו לא יעמדו בסטנדרטים של האיכות שלנו, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל או לווסת את העברת התוכן.
 • מנהלי תוכן חייבים להשתמש בסוג הנכס המתאים.
  • לדוגמה, שותפים אינם יכולים ליצור נכסי אינטרנט עבור תוכן מוזיקה. לא ניתן להשתמש בנכסים מסוג סרטון מוזיקה עבור הקלטות של הופעות בשידור חי שלא נוצרו על ידי לייבל.
 • אין ליצור נכסים משוכפלים של תוכן, אם נכס של תוכן זה כבר קיים במערכת Content ID. 
  • יש להוסיף בעלות לנכסים קיימים במקום ליצור נכסים חדשים.
 • אין להוסיף בעלות לנכס, אם אין לכם בעלות בפועל על הקניין הרוחני הזה. 
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?