כללי המדיניות למנהלי תוכן

אנחנו ב-YouTube מחויבים להבטיח שכל ניהול התוכן אצלנו ייעשה בסביבה נקייה והוגנת שאין בה ניצול לרעה. כדי להשיג את המטרה הזו, גיבשנו כמה כללי מדיניות שנוגעים לשימוש בתכונות הזמינות למנהלי תוכן במערכת ניהול התוכן (CMS). כל מנהלי התוכן אחראים ליישם את כללי המדיניות והסטנדרטים האלה לטובת בעלי התוכן.

מה קורה אם מפירים את כללי המדיניות שלנו בנוגע לניהול תוכן?

מאבדים את הגישה לתכונות של מערכת ניהול התוכן (CMS)

שותפים שינצלו לרעה את התכונות של CMS או שלא ישתמשו בהן בצורה הראויה, יאבדו את הגישה לתכונות האלה. אובדן הגישה הוא בדרך כלל זמני, ונמשך פרק זמן מסוים כפי שנקבע. אנחנו גם עשויים להגביל באופן זמני את הגישה שלכם לתכונות מסוימות של CMS כדי למנוע סכנה מיידית לנזק ממשי בסביבה העסקית של ניהול התוכן. משך הזמן ששותף צריך להמתין לפני שיקבל שוב גישה לתכונה מסוימת תלוי בכמה גורמים, למשל: חומרת ההפרה, הסיבה להפרה, ההשפעה על העסק של השותף והיסטוריית ההפרות של השותף. מנהל השותפים שלכם יוכל לתת לכם מידע על הפרטים הספציפיים ועל השלבים הבאים. אם אין לכם מנהל שותפים, פנו לצוות התמיכה ביוצרים כדי לקבל מידע נוסף.

מקבלים אזהרות רשמיות באמצעות מערכת Content ID

מערכת Content ID היא כלי רב-עוצמה שיכול לגרום נזק חמור אם משתמשים בו בצורה בלתי הולמת. מנהלי תוכן שלא יפעלו לפי כללי המדיניות של Content ID, עלולים לקבל אזהרות רשמיות אם הצוות של YouTube יזהה שהם השתמשו לרעה בתכונה כלשהי של Content ID מתוך רשלנות, באופן מכוון או מתוך כוונה להזיק. אזהרות רשמיות עשויות להשפיע על זכאות החברה שלכם לתוכניות מסוימות ב-YouTube ועל הגישה שלה לתכונות מסוימות של CMS. לכן, חשוב שיהיו לכם אמצעים מספקים של בקרת איכות פנימית שיבטיחו שהחברה עומדת בכללי המדיניות של מערכת Content ID.

הפרות חוזרות וחמורות

אנחנו מתייחסים לכללי המדיניות האלה ברצינות רבה. שותפים שיבצעו הפרות חוזרות או חמורות של המדיניות שלנו למנהלי תוכן יהיו חשופים לסנקציות חמורות יותר. בין הסנקציות האפשריות: אובדן הגישה לתכונות נוספות של CMS, אובדן הגישה לתכונות ספציפיות לפרקי זמן ארוכים יותר, או אובדן הגישה ל-CMS באופן מלא וביטול כל ההסכמים עם YouTube.

במקרים מסוימים יכול להיות שנשלח "אזהרה אחרונה" ובה נדרוש לעמוד בכללי המדיניות שלנו. מנהלי תוכן שיקבלו אזהרה אחרונה רשמית יאבדו את הגישה אל רוב התכונות של CMS. בשנה שלאחר מכן הם יצטרכו לעבור ביקורת שמטרתה לוודא שהם לא מנצלים לרעה את המערכת. אם במהלך השנה הזו מנהלי התוכן יפרו שוב את כללי המדיניות שלנו למנהלי תוכן, או שלא יבקשו לערוך את הביקורת ולא יעברו אותה, הם מסתכנים בכך שההסכמים שלהם עם YouTube יבוטלו.

בעלות על כמה מערכות לניהול תוכן

שימו לב: אם יש לכם שליטה בכמה מערכות לניהול תוכן ב-YouTube, הפרות שבוצעו במערכת אחת עשויות להוביל לסנקציות בכל מערכות ניהול התוכן שבשליטתכם. 

מנהלי תוכן – מדיניות כללית

כללי המדיניות הבאים חלים על כל השותפים שיש להם גישה ל-YouTube CMS

מדיניות האחריותיות בערוצים

מנהלי תוכן אחראים לוודא שכל הערוצים המקושרים אליהם עומדים בדרישות המדיניות ובהנחיות של YouTube בנוגע לתוכן. מדיניות זו חלה על תוכן שהועלה גם לערוצים בבעלות ובהפעלה (O&O) של מנהלי התוכן וגם לערוצים שמוגדרים כשותפים עצמאיים. 

דרישות המדיניות

 • מספר האירועים של ניצול לרעה (אירועים שהובילו, למשל, לסגירת הערוץ, להשעייתו או לביטול המונטיזציה) שנרשמו למנהלי תוכן חייב להיות קטן מ-30 בתקופה של 90 יום. מדיניות זו חלה על הערוצים גם בחשבונות המוגדרים כשותפים עצמאיים וגם בחשבונות שאינם מוגדרים כשותפים. 
 • מספר האירועים של ניצול לרעה בערוץ שנרשמו למנהלי תוכן בחשבונות שאינם מוגדרים כשותפים עצמאיים, חייב להיות קטן מ-10 בתקופה של 90 יום.

הפרות המדיניות

חריגה מהמגבלות הללו תיספר כהפרה אחת של המדיניות הזו. ההפרה הראשונה בתקופה של 90 יום תביא להשעיה למשך חודש אחד. בתקופת ההשעיה, לא תוכלו ליצור ערוצים חדשים או לקשר אותם ל-Content Manager (מערכת ניהול התוכן). 

ההפרה השנייה בתקופה של 90 יום תביא להשעיה למשך חודשיים. ההפרה השלישית והאחרונה תגרום לנקיטת סנקציות, שעשויות לכלול השעיה לטווח ארוך או ביטול החוזים עם YouTube.

מה אפשר לעשות כדי לעמוד בכללי המדיניות?

המדיניות בנושא הוספת ערוצים
מנהלי התוכן צריכים להיות בקשר כלשהו עם יוצרי הערוצים לפני שהם מוסיפים את הערוצים האלה לרשת שלהם. מנהלי תוכן שמשתמשים, בין היתר, באמצעים לא כשרים או בהודעות ספאם כדי לצרף יוצרים חדשים, או שמנצלים לרעה את ההרשאות לקישור ערוצים, עלולים לאבד גישה לתכונות של מערכת ה-CMS.

דרישות המדיניות:

 • מנהלי תוכן חייבים לשמור על שיעור הצטרפות גבוה מ-90% בעקבות ההזמנות שלהם לקישור ערוצים בכל חודש.
 • אם מנהל תוכן לא הגיע לשיעור הצטרפות של 90% ומעלה, יכול להיות שיחולו עליו מגבלות בנושא הזמנת ערוצים למשך חודש אחד. הגבלה זו תחול על כל החשבונות הרשומים של בעלי התוכן האלה.

מה אפשר לעשות כדי לעמוד בכללי המדיניות?

 • לשלוח את ההזמנות בתחילת החודש. כך יהיה ליוצרים מספיק זמן לקבל ולאשר את ההזמנה.
 • לשלוח הזמנות רק לערוצים שאתם מכירים ושיש לכם קשרים עסקיים איתם.
 • לשלוח ליוצרים תזכורת לאשר את ההזמנות ששלחתם, במידת הצורך.
המדיניות בנושא עקיפת מערכות
אנחנו סומכים על מנהלי התוכן שינהלו את הזכויות ואת התוכן בשביל בעלי התוכן, יפתרו בעיות ברשת שלהם וישתמשו ב-YouTube CMS בצורה אחראית. האמון שלנו חל גם על השימוש בתכונות הכלולות במערכת YouTube CMS. מנהלי תוכן שמנצלים לרעה את התכונות האלה כדי לעקוף את המערכות או את התהליכים הקיימים ב-YouTube, פוגעים באמון שלנו וגורמים נזק לכל הסביבה העסקית של YouTube.

דרישות המדיניות:

 • אסור למנהלי תוכן לעשות פעולות שמטרתן לעקוף את המערכות, את התהליכים או את כללי המדיניות של YouTube, או לשבש את הפעולה שלהם.
 • הפרה של המדיניות הזו נחשבת לפגיעה חמורה, ועשויה לגרום לסגירת כל החשבונות הרשומים של בעלי התוכן שלכם.

דוגמאות להפרת המדיניות הזו:

 • כאשר משתמשים באופן בלתי הולם ב-CMS כדי לייצר רווח מתוכן שאינו עומד בקריטריונים למונטיזציה ב-YouTube. כלל זה מתייחס לתוכן שמפר את הנחיות הקהילה ואת ההנחיות שנועדו להגן על בטיחות המותג, וגם לתוכן שאסור להציג על פי התקנות והחוקים החלים.
 • אם תוסיפו ידנית (אפילו באופן זמני) את הבעלות שלכם לנכסים במערכת Content ID שאין לכם זיקה לגיטימית לזכויות קניין רוחני בהם.
 • כאשר יוצרים תלונה על הפרת זכויות יוצרים במערכת Content ID באופן ידני כדי לעקוף את תהליך יישוב המחלוקות בנושא זכויות יוצרים.
 • אם תוסיפו ערוץ למערכת ניהול התוכן ללא אישור של YouTube במקרים שבהם נדרש אישור מראש.
המדיניות למנהלי תוכן בנושא פסילות בגין הפרת זכויות יוצרים
כשערוץ מקבל פסילה בגין הפרת זכויות יוצרים, יחולו עליו סנקציות ברמת הערוץ. שותפים צריכים להימנע מלצבור פסילות בגין הפרת זכויות יוצרים בכל הערוצים המנוהלים שלהם. אם השותפים לא יעמדו בתנאי הזה, יינקטו סנקציות נגד מנהלי התוכן שלהם נוסף לכללי המדיניות הקיימים בנושא פסילות בערוצים. סנקציות בגלל רישום פסילות יתבטאו בהגבלת הגישה לתכונות מסוימות. ההגבלה תשפיע הן על בעלי התוכן והן על בעלי תוכן קשורים.

דרישות המדיניות:

שותף שמקבל 10 פסילות בגין הפרת זכויות יוצרים בכל הערוצים המנוהלים בפרק זמן של 90 יום, יהיה כפוף לבדיקה נוספת שתוצאותיה עשויות לכלול אובדן גישה לתכונה שמאפשרת לקשר ערוצים או לתכונה שמאפשרת להעלות סרטונים וביטול הסכם השותפות. לאחר 90 יום יפוג תוקף הפסילות בגין הפרת זכויות יוצרים, והן יוסרו מהערוץ ומרשימת הפסילות של בעלי התוכן. צוות YouTube גם שומר לעצמו את הזכות לבדוק בכל רגע נתון אם מתקיימת התנהלות פוגעת, ולטפל במקרים כאלה לפי שיקול דעתו.

מה אפשר לעשות כדי לעמוד בכללי המדיניות?

 • לבחור היטב את הערוצים החדשים שרוצים לנהל. להימנע מהוספת ערוצים שעלולים להעלות את מספר הפסילות שלכם.
 • להגביל את מספר הערוצים בבעלות ובניהול (O&O) של בעלי התוכן – רוב השותפים מגיעים לביצועים הטובים ביותר כשמספר הערוצים נמוך מ-120.
 • להדריך את בעלי הערוצים שאתם מנהלים לגבי זכויות יוצרים ולוודא שהם פועלים בהתאם למדיניות של YouTube.
 • להקפיד לתחזק אמצעי בקרה פנימיים מתאימים ככל שאתם מגדילים את מספר הערוצים שאתם מנהלים.
אם אתם סבורים שפסילות כלשהן בגין הפרת זכויות יוצרים אינן תקפות, כדאי לקרוא מידע נוסף על שליחת הודעות נגדיות או על בקשות לביטול תלונות על הפרת זכויות יוצרים.
במרכז העזרה אפשר למצוא מידע נוסף על פסילות בגין הפרת זכויות יוצרים.
מדיניות האחריותיות ביחס לגישה ולרכישות
במאמץ לשמור על סביבה עסקית בטוחה ותקינה, אנחנו ב-YouTube עשויים להגביל, להשעות או לסגור חשבונות CMS שלדעתנו נפרצו על ידי גורמים שאינם נושאים באחריות לחשבון או אינם מורשים לגשת אליו. 
 • מנהלי התוכן אחראים לכל פעולה שמבוצעת בחשבון ה-CMS שלהם.
  • חשוב שיהיו לכם אמצעי הגנה הולמים כדי לנטר את הגישה של העובדים שלכם ולוודא שהם מצייתים לכללי המדיניות. חברות נושאות באחריות לפעולות של כל אחד מהעובדים שלהן.
  • מדיניות זו חלה גם על חברות צד שלישי שמנהלות חשבונות CMS בתשלום.
 • חל איסור מוחלט להעניק לצדדים שלישיים גישה לחשבון ה-CMS לצורך קבלת תגמול או רווח אחר, אם צדדים שלישיים אלה אינם מורשים או שאין לכם קשרי שותפות איתם.
  • אין להשכיר, להחכיר או למכור את הגישה לחשבון ה-CMS שלכם.
  • אם יש לכם קשרי שותפות עם צד שלישי שמנהל את חשבון ה-CMS שלכם בשמכם, לארגון זה צריך להיות הסכם שותפות ישיר איתנו. 
  • אסור להעניק גישה לחשבון ה-CMS שלכם לארגונים (או לאנשים פרטיים קשורים) שיש להם היסטוריה של התנהלות פוגעת.
  • אם הצוות של YouTube יגלה שגורם בלתי מורשה או גורם שאינו שותף קיבל גישה לחשבון ה-CMS שלכם, הצוות של YouTube עשוי לנקוט צעדים. למשל, יכול להיות שהצוות של YouTube יבטל את הגישה של אדם פרטי או יסיים את החוזים המשויכים.
בתור מנהלי תוכן, עליכם ליידע את YouTube אם חברה אחרת רוכשת את התוכן שלכם. אם אתם רוכשים חברה עם גישה ל-CMS, אתם צריכים להודיע על כך גם ל-YouTube בתוך 30 יום מהרכישה.
המדיניות בנושא אירוח שותפי מוזיקה
תוכן שאינו מוזיקה צריך להיות קשור באופן הדוק לנכסי מוזיקה קיימים בחשבון.
 • לדוגמה, ראיונות עם אומנים יכולים להיחשב כקשורים באופן הדוק.
 • לשותפי מוזיקה שהתוכן שלהם הוא לא מוזיקה, כדאי לבדוק פתרונות אפשריים עם מנהל השותפים שלהם כדי לא לאבד את הגישה לתכונות כמו התכונה המאפשרת לקשר ערוצים.

כללי המדיניות בנוגע לשימוש במערכת Content ID

כללי המדיניות האלה חלים על שותפים שיש להם גישה למערכת ההתאמות של Content ID. במרכז העזרה אפשר למצוא מידע נוסף על הקריטריונים לקבלת גישה למערכת Content ID.

המדיניות בנושא התכנים שעומדים בדרישות מערכת Content ID
מערכת ההתאמות של Content ID היא כלי חזק לניהול הזכויות שלכם ב-YouTube. בשל האופי המורכב והרגיש של המערכת, התוכן צריך לעמוד בדרישות מסוימות כדי לשמש כקובץ עזר. באחריותכם לציית לדרישות האלה ולוודא שקובץ העזר שלכם כולל הצהרה על זכויות יוצרים רק לגבי סרטונים שמכילים קניין רוחני שלכם.

דרישות המדיניות

 • אתם צריכים להחזיק בזכויות יוצרים בלעדיות על התוכן שבקובץ העזר במדינות שאתם מצהירים בהן על בעלות.
  • דוגמאות לתוכן שלא יכול לשמש כקובץ עזר:
   • תוכן שיש לגביו רישיון לא בלעדי מצד שלישי, כגון שידורים אזוריים של אירוע ספורט מרכזי
   • תוכן שהופץ בהתאם לרישיון Creative Commons או בהתאם לרישיון חינם/פתוח דומה.
   • קטעים, הקלטות או יצירות שהם נחלת הכלל.
   • קליפים ממקורות אחרים שהשימוש בהם נעשה בהתאם לעקרונות שימוש הוגן.
   • תוכן שנמכר או מופץ ברישיון בהיקף גדול כדי להיכלל ביצירות אחרות, כגון מוזיקה להפקות.
 • כל קובצי העזר צריכים להיות ייחודיים מספיק כדי לאפשר התאמה מדויקת.
  • דוגמאות לתוכן שלא יכול לשמש כקובץ עזר:
   • הקלטות קריוקי, גרסאות מחודשות וחיקויים.
   • אפקטים קוליים, צלילי בסיס (soundbed) או הפקות של לופים.
   • הקלטות אודיו של תוכן שהוא נחלת הכלל, שדומות להקלטות אודיו אחרות של אותו התוכן, כגון מוזיקה קלאסית.
 • כל קובצי העזר צריכים לייצג יחידת תוכן נפרדת של קניין רוחני.
  • דוגמאות לתוכן שלא יכול לשמש כקובץ עזר:
   • קומפילציות של שירים או של תוכן וידאו בגרסה מקוצרת.
   • מאש-אפ או מיקסים של תיקלוט שכוללים תכנים שונים ברצף.
   • רשימות ספירה לאחור או הקלטות אודיו של אלבומים שלמים.
 • כל קובצי העזר המשמשים למונטיזציה של תוכן צריכים לעמוד במדיניות התוכן של YouTube.

הגבלות מיוחדות על תוכן של משחקי וידאו

 • רק בעלי הזכויות על משחקי וידאו יכולים לספק קובצי עזר עם קטעי וידאו שמדגימים את השימוש במשחק או פסקולים מקוריים של משחק הווידאו (OST). 
  • פסקולים מקוריים של משחקי וידאו מוגדרים כהקלטות אודיו שנוצרו במיוחד עבור משחק הווידאו, ולא טראקים שהוענקו ברישיון כדי להיכלל במשחק.
  • מדיניות זו כוללת קטעי VOD של תוכן משחקי וידאו בשידור חי. 
   • כדי להגן על תוכן כזה, ניתן להשתמש ב-Copyright Match Tool או לשלוח ידנית תלונה על הפרת זכויות יוצרים.
 • כל הנכסים של הקלטות אודיו לגרסאות כיסוי של OST עבור משחקי וידאו צריכים לכלול נתיב לבדיקת המדיניות.
  • בנכסים כאלה, כאשר המערכת מזהה התאמה בין מנגינה לבין המוזיקה המוטמעת, ייתכן שייווצרו הרבה תלונות שגויות על הפרת זכויות יוצרים – בניגוד למה שתכננו בעלי הזכויות על המשחק.
המדיניות לגבי שליחת קובצי עזר במערכת Content ID
מנהלי תוכן חייבים לשלוח רק קובצי עזר שעומדים בדרישות להתאמות של Content ID. קובצי עזר לא חוקיים גורמים נזק ליוצרים ולכל הסביבה העסקית של ניהול הזכויות ב-YouTube. במרכז העזרה אפשר לקרוא מידע נוסף על סוגי התוכן שמתאימים לבדיקת מערכת Content ID.

דרישות המדיניות:

 • כל מנהלי התוכן חייבים להקפיד שמספר קובצי העזר הלא חוקיים שנשלחים למערכת Content ID יהיה פחות מ-1% מקטלוג בעלי התוכן שלהם, ולא יעלה על 500 קובצי עזר לא חוקיים בתקופה של 30 יום.
 • אם בעלי תוכן יחרגו מהמגבלות האלה, אנחנו עשויים להגביל או להשבית לחלוטין את האפשרות שלהם לשלוח קובצי עזר.
המדיניות בנושא שליחה ידנית של תלונות על הפרת זכויות יוצרים במערכת Content ID

מידע על שליחה ידנית של תלונה על הפרת זכויות יוצרים

תכונת השליחה הידנית של תלונה על הפרת זכויות יוצרים מאפשרת למנהלי תוכן להגיש באופן ידני תלונות על הפרת זכויות יוצרים בסרטונים שמכילים תוכן שלהם. צריך להשתמש בה רק כדי לגשר על פערים בשליחת תלונות במקרים שבהם לא נשלחה באופן אוטומטי תלונה לגבי תוכן שמתאים לבדיקת מערכת Content ID. אם סוג תוכן מסוים אינו מתאים לבדיקה של מערכת Content ID, לא אמורים להגיש לגביו תלונה ידנית על הפרת זכויות יוצרים.


רק שותפים שהוכיחו שיש להם צורך ממשי בכך, מקבלים גישה לכלי לשליחה ידנית של תלונות על הפרת זכויות יוצרים. כדי לשמור על סביבה עסקית תקינה והוגנת שפועלת בהתאם לעקרון ארבע החירויות של YouTube, השימוש בכלי זה כפוף לדרישות מחמירות.

הגבלות על סוג התוכן שלגביו ניתן לשלוח תלונה על הפרת זכויות יוצרים

 הגבלה  פרטים
הגשת תלונה על הפרת זכויות יוצרים תתבצע רק לגבי תוכן בסרטונים שהם בבעלותכם הבלעדית. ניתן להגיש תלונה על הפרת זכויות יוצרים רק לגבי תוכן שנמצא בתוך הסרטון שהועלה.

אסור לשלוח ידנית תלונה על הפרת זכויות יוצרים בתוכן (או חלקים מתוכן) שאינו בבעלותכם.


ניצול לרעה של ההליך הידני לשליחת תלונה על הפרת זכויות יוצרים לצורך צנזורה עלול לגרום לחסימה מיידית או לצמיתות של אפשרות השימוש בתכונה זו, נוסף לסנקציות אפשריות אחרות.

ניתן לשלוח תלונה ידנית על הפרת זכויות יוצרים רק לגבי תכנים שניתן לשלוח לגביהם תלונות באמצעות התאמות של Content ID.
 
מערכת ההתאמה של Content ID תומכת רק בשליחת תלונות על התאמות של תוכן אודיו, תוכן ויזואלי או מנגינות בין סרטון שמישהו העלה לבין תוכן העזר שהשותף סיפק. כל תלונה ידנית על הפרת זכויות יוצרים חייבת להתאים לפונקציונליות הבסיסית הזו.

אסור לשלוח ידנית תלונה על סרטונים על סמך תמונה ממוזערת או תמונת סטילס.


אסור להשתמש באפשרות של תלונה ידנית כדי לנהל בעיות של סימנים מסחריים או פרטיוּת, או בעיות אחרות שאינן קשורות לזכויות יוצרים. 

אסור לשלוח ידנית תלונה על הפרת זכויות יוצרים בסרטונים שמכילים דמויות שמוגנות בזכויות יוצרים שצוירו על ידי מעלה התוכן.

אסור לשלוח ידנית תלונה על הפרת זכויות יוצרים בהקלטות של אירועים בשידור חי שמעריצים יצרו (כגון הצגות, מופעי קומדיה או משחקי ספורט), אלא אם אתם הבעלים של זכויות היוצרים בהקלטות הספציפיות האלה, או שאתם הבעלים של חברה להפצת מוזיקה שמתלוננים על הפרת זכויות יוצרים ביצירה מוזיקלית. 

מערכת Content ID תומכת בניהול זכויות רק לגבי יצירות מוזיקליות, ולא בצורות אחרות של יצירות כתובות או מתומללות. 

לגבי מקרי שימוש אחרים, אנחנו ממליצים להגיש בקשת הסרה או תלונה בנושא פרטיות בהליך משפטי.

אי אפשר לשלוח תלונה ידנית על הפרת זכויות יוצרים בסרטון אם בעל נכס אחר כבר שלח תלונה לגבי אותו התוכן, והתלונה נמצאת עדיין בתהליך או שהטיפול בה הסתיים. כחלק מהגבלה זו, גם אסור לשלוח ידנית תלונה על הפרת זכויות יוצרים בסרטונים שבעבר הוגש והתקבל לגביהם ערעור על תלונות דומות בנוגע לאותו תוכן.

יצירה ידנית של תלונות זהות ומתחרות עשויה להיחשב כהפרה חמורה של המדיניות שלנו בנושא עקיפת מערכות. 
אסור להשתמש בשליחה ידנית של תלונות על הפרת זכויות יוצרים כדי ליצור הסכם לא חוקי של חלוקת הכנסות בין שולחי תלונות קיימות לגבי אותו סרטון. הפרת המדיניות הזו עלולה להיחשב להפרה חמורה של המדיניות שלנו בנושא עקיפת מערכות.
אסור לשלוח באופן ידני תלונות על הפרת זכויות יוצרים בסרטונים, אם הבעלות שלכם כבר מוטמעת בנכסים אחרים או אמורה להיות מוטמעת בהם. אין לשלוח תלונה ידנית על הפרת זכויות יוצרים ביצירה בקטע של סרטון, אם כבר קיימת תלונה פתוחה על הקטע הזה בנכס של הקלטת אודיו שכולל את היצירה שלכם. כשהדבר אפשרי, צריך להטמיע בעלות על יצירה בהקלטות האודיו.

ההגבלות על אופן הגשת התלונה על הפרת זכויות יוצרים

הגבלה פרטים
אתם חייבים לבדוק ידנית את התוכן שאתם שולחים לגביו תלונה לפני שתשלחו את התלונה הידנית.
 
אסור לבצע אוטומציה של תהליך השליחה הידנית של תלונות על הפרת זכויות יוצרים. למידע נוסף עיינו במדיניות בנושא פעולות ידניות.
כל הנכסים הכלולים בתלונה ידנית על הפרת זכויות יוצרים חייבים לכלול מטא-נתונים מדויקים שבודק אנושי יכול לקרוא אותם, וכן תוכן עזר תקף. החריג היחיד לכך הוא מקרים שבהם חומר העזר עבור התוכן שלגביו נשלחת תלונה על הפרת זכויות יוצרים אינו עומד בתנאים לזיהוי התאמה או שאסור להשתמש בו על פי המדיניות שלנו לגבי חומרי עזר. 

על אף שאין צורך בחומר עזר עבור הנכסים הללו, כל התלונות חייבות להתמקד באותו תוכן ייחודי ועליהן לכלול תיאור מדויק בעזרת המטא-נתונים (למשל: לא נכלול נכס שכלולים בו נכסים אחרים או נכס כולל הכול).

הנכסים הכלולים בתלונה ידנית על הפרת זכויות יוצרים חייבים לשקף במדויק את היקף הבעלות שלכם. לדוגמה: רשת שידור אזורית שמתלוננת על הפרת זכויות יוצרים בשל העלאות חוזרות של תוכן ברישיון, אינה יכולה להשתמש בהליך של הגשת תלונה באופן ידני כדי להחיל מדיניות חסימה ברחבי העולם, אם אין לה זכויות גלובליות בתוכן הזה.

כמו כן, לרשת השידור עשויות להיות זכויות להצגת תוכן ברישיון באזור מסוים, אבל הדבר לא תמיד מעיד על כך שיש לה זכויות להגיש תלונות על הפרת זכויות יוצרים בסרטונים שמכילים את התוכן הזה באותו אזור.
כל תלונה ידנית על הפרת זכויות יוצרים חייבת לכלול חותמות זמן מדויקות שמציינות את המיקום של התוכן הרלוונטי בסרטון. קטעים ספציפיים שנמצאה בהם התאמה חייבים לכלול חותמות זמן נפרדות.

ציון חותמות זמן מטעות במתכוון או באופן חוזר ונשנה עשוי להיחשב כהפרה חמורה של כללי המדיניות שלנו.
אסור לשלוח ידנית תלונה על הפרת זכויות יוצרים לגבי תוכן שמפר את הנחיות הקהילה של YouTube או את ההנחיות שנועדו להגן על בטיחות המותג, ולהחיל על התוכן הזה מדיניות 'מונטיזציה'. הדבר עשוי להיחשב כהפרה של המדיניות שלנו בנושא עקיפת מערכות. מידע נוסף מופיע כאן.
אם שולחים באופן ידני תלונה על הפרת זכויות יוצרים לגבי אודיו שמושמע בקטע קצר של הסרטון, הפעלת מונטיזציה בסרטון תתאפשר רק בנסיבות מוגבלות מאוד. באופן כללי, לאחר שליחה ידנית של תלונה על הפרת זכויות יוצרים בשל שימוש קצר בתוכן אודיו, ניתן להחיל רק מדיניות חסימה או מעקב על הסרטון, אלא אם התוכן שלגביו נשלחה התלונה הוא:
​חלק מסרטון אוסף, מספירה מוזיקלית לאחור או מאתגר מוזיקלי.
 • חלק מקטע פתיחה או סיום שמשמש למיתוג הערוץ.
 • חלק מסרטון שלגביו כבר הוגשה תלונה תקפה של מערכת Content ID עם מדיניות מונטיזציה.
 • סרטון שהועלה לערוץ הרשמי של האומן שמיוצג על ידי שולח התלונה.
 • רוב התוכן בסרטון.
אם שולחים באופן ידני תלונה על הפרת זכויות יוצרים לגבי "שימוש לא מכוון" בתוכן אודיו, לא ניתן להחיל מדיניות 'מונטיזציה'. עם זאת, אפשר עדיין להחיל באופן כללי מדיניות 'מעקב' או 'חסימה' על השימוש בתוכן שלכם. למטרת המדיניות הזו, אנחנו מגדירים "שימוש לא מכוון" כמקרים שבהם:
 • היוצר לא הוסיף את התוכן לסרטון, וגם
 • אין אינטראקציה בין היוצר לבין התוכן.

כמה דוגמאות ל"שימוש לא מכוון":

 • קולות מהטלוויזיה שנשמעים מחדר אחר בבית או במשרד של היוצר.
 • מוזיקה שנשמעת ממכונית חולפת.

כמה דוגמאות שאינן נחשבות ל"שימוש לא מכוון":

 • אם המשתתפים בסרטון שרים, רוקדים או מנגנים לצלילי המוזיקה.
 • כל תוכן שמוסיפים בפוסט פרודקשן או בתוכנות עריכה.
 • מוזיקת רקע במקום שבו יש ליוצר שליטה ישירה על המוזיקה, או כאשר מטרת הסרטון היא להקליט את האודיו, למשל בהופעה.

מערכת Content ID וחסימה ידנית של תוכן ביקורתי

ב-YouTube אסור להשתמש בפעולות ידניות של מערכת Content ID לצורך חסימת תוכן ביקורתי. אסור לבצע במערכת Content ID פעולה ידנית שגורמת לחסימה של תוכן 1) שיש בו ביקורת עליכם או על הלקוחות שאתם מייצגים, 2) שכולל קטעים מהיצירה שלכם המוגנת בזכויות יוצרים.
 • "ביקורתי" פירושו שמטרת השימוש בתוכן היא לבקר ו/או להציג את התוכן, הנושאים, היוצרים או בעלי זכויות היוצרים שלו בצורה שלילית או לא מחמיאה.
 • "פעולה ידנית" כוללת, בין היתר, שליחה ידנית של תלונה על הפרת זכויות יוצרים, או שינוי המדיניות לגבי תלונה קיימת למדיניות של חסימת תוכן.
 • אם לדעתכם התוכן הפר את זכויות היוצרים שלכם ביצירה המוגנת בזכויות יוצרים, ניתן להגיש במקום זאת בקשת הסרה בהתאם לחוק ה-DMCA.
 • גם אם בקשת ההסרה שלכם בהתאם לחוק ה-DMCA נדחתה, לא תורשו לבצע פעולות ידניות כדי להצהיר על זכויות יוצרים בתוכן. בין היתר, לא תוכלו להוסיף תלונה ידנית על הפרת זכויות יוצרים ולהגדיר מדיניות חסימה בתוכן.
מערכת Content ID וצנזורה פוליטית
ב-YouTube אסור להשתמש במערכת Content ID כדי לחסום תוכן פוליטי שאתם לא בעלי הזכויות בו. זו הפרה בוטה במיוחד. כל ניסיון להפעיל צנזורה כזו עלול לגרום לכך שנסגור את מערכת ניהול התוכן לכל החשבונות הרשומים של בעלי התוכן.

טיפים למניעת בעיות:

 • מומלץ לעקוב אחר תלונות על הפרת זכויות יוצרים בסרטונים שהמדיניות בהם היא 'חסימה בלבד', ולדווח על בעיות שמצאתם ישירות למנהל השותפים שלכם.
המדיניות בנושא פעולות ידניות במערכת Content ID
מערכת Content ID מסתמכת על כמה פעולות בדיקה ידניות שעושים מנהלי התוכן. פעולות אלה כוללות, בין היתר:
 • פתרון בעיות בנושאים כמו בעלות לא ברורה על נכסים וחומרי עזר.
 • בדיקת תלונות פוטנציאליות וערעורים בנוגע לתלונות על הפרת זכויות יוצרים.

דרישות המדיניות

 • הפעולות הידניות מחייבות בדיקה של בודק אנושי. אי אפשר לבצע אותן באמצעים אוטומטיים או באמצעות פקודות סקריפט.
 • כל הפעולות הידניות, כגון אישור תלונות פוטנציאליות או ערעורים על תלונות בנוגע להפרת זכויות יוצרים, צריכות:
  • לשקף במדויק את היקף הבעלות שלכם.
  • לעמוד בדרישות של כל התקנות והחוקים הרלוונטיים.
  • להתאים לכל כללי המדיניות של YouTube, כגון דרישות הסף למונטיזציה.

הגבלות

 • אסור לבצע במערכת Content ID פעולה ידנית שגורמת לחסימה של תוכן 1) שיש בו ביקורת עליכם או על הלקוחות שאתם מייצגים, 2) שכולל קטעים מהיצירה שלכם המוגנת בזכויות יוצרים.
  • "ביקורתי" פירושו שמטרת השימוש בתוכן היא לבקר ו/או להציג את התוכן, הנושאים, היוצרים או בעלי זכויות היוצרים שלו בצורה שלילית או לא מחמיאה.
  • "פעולה ידנית" כוללת, בין היתר, שליחה ידנית של תלונה על הפרת זכויות יוצרים, או שינוי המדיניות לגבי תלונה קיימת למדיניות של חסימת תוכן.
  • צריך להגיש בקשת הסרה בהתאם לחוק ה-DMCA. אם לדעתכם התוכן מפר את זכויות היוצרים שלכם ביצירה המוגנת בזכויות יוצרים.
  • אם בקשת ההסרה שלכם בהתאם לחוק ה-DMCA נדחתה והתבקשתם לשקול חריגים לחוק זכויות היוצרים, עדיין לא תורשו לבצע פעולות ידניות כדי לשלוח תלונות שמטרתן לחסום את התוכן. בין היתר, לא תוכלו להוסיף תלונה ידנית על הפרת זכויות יוצרים ולהגדיר מדיניות חסימה בתוכן.
המדיניות בנושא ניהול אחראי של נכסים במערכת Content ID
נכסים שגויים, בלתי קריאים או משוכפלים עלולים ליצור בעיות בתוך מערכת Content ID. מסיבה זו, אנחנו ב-YouTube מצפים ממנהלי תוכן לנהל בתבונה את הנכסים שבבעלותם. מנהלי תוכן שאינם נוהגים כך עלולים לאבד את הגישה לתכונות במערכת ה-CMS או להיחשף לסנקציות אחרות.

דרישות המדיניות

 • כל הנכסים חייבים לכלול מטא-נתונים מדויקים ועקביים שבודק אנושי יכול לקרוא.
  • מבחינת מעלה התוכן צריך להיות ברור על איזה תוכן נשלחה תלונה ומי הבעלים של התוכן. הכמות המינימלית של מטא-נתונים שצריך לכלול תלויה בסוג התוכן:
   • הקלטת אודיו או סרטון מוזיקה: צריך לכלול את ה-ISRC, השם, האומן והלייבל.
   • יצירה מוזיקלית: צריך לכלול את שם היצירה ואת שם המחבר.
   • פרק בסדרת טלוויזיה: צריך לכלול את שם התוכנית ואת שם הפרק או מספרו.
   • סרט: צריך לכלול את שם הסרט ואת שמות הבמאים.
   • שידור של אירוע ספורט: צריך לכלול את שמות המתחרים או הקבוצות ואת תאריך האירוע.
   • נכסי אינטרנט אחרים: צריכים לתאר במדויק את תוכן העזר המשויך.
  • שותפי מוזיקה אחראים לדיוק של המטא-נתונים שהם כוללים למטרות העברת תוכן ויצירה של תמונת רקע.
  • אם המטא-נתונים שתשלחו לא יעמדו בסטנדרטים של האיכות שלנו, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל או לווסת את העברת התוכן.
 • מנהלי תוכן חייבים להשתמש בסוג הנכס המתאים.
  • לדוגמה, שותפים לא יכולים ליצור נכסי אינטרנט לתוכן מוזיקה. אי אפשר להשתמש בנכסים מסוג סרטון מוזיקה עבור הקלטות של הופעות בשידור חי שלא נוצרו על ידי לייבל.
 • אל תיצרו נכסים משוכפלים של תוכן אם נכס של התוכן הזה כבר קיים במערכת Content ID. 
  • הוסיפו את הבעלות שלכם לנכסים קיימים במקום ליצור נכסים חדשים.
 • אל תוסיפו את הבעלות לנכס אם אין לכם בעלות בפועל על הקניין הרוחני הזה. 
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
59
false