CMS-politikker

Det er vigtigt for YouTube at sikre, at vores CMS-økosystem er rent, fair og fri for misbrug. For at nå dette mål har vi udarbejdet en række politikker, som gælder for brugen af de funktioner, der er tilgængelige for indholdsadministratorer via indholdsstyringssystemet (CMS). Alle indholdsadministratorer er ansvarlige for at overholde disse politikker og standarder for deres indholdsejere.

Hvad sker der, hvis du overtræder vores politikker?

Du mister adgang til CMS-funktioner

Partnere, som misbruger CMS-funktioner, mister adgangen til disse funktioner. Dette er normalt midlertidigt og varer typisk i en fastsat periode, som varierer fra politik til politik. Når det er muligt, advarer vi dig, hvis du risikerer at begå en overtrædelse. Hvis du overtræder en af ​​disse politikker, får du også en mail om overtrædelsen. Din partneradministrator har oplysninger om de specifikke detaljer og næste trin. Hvis du ikke har en partneradministrator, kan du kontakte supportteamet for skabere for at få flere oplysninger.

Gentagne og grove overtrædelser

Vi tager disse politikker meget alvorligt. Partnere, der groft eller gentagne gange overtræder vores CMS-politikker, får strengere straffe. Disse straffe kan omfatte mistet adgang til yderligere CMS-funktioner, mistet adgang til specifikke funktioner i længere perioder eller fuldstændigt mistet adgang til CMS og opsigelse af alle kontrakter med YouTube.

I nogle tilfælde kan vi udstede en "sidste advarsel" om at overholde vores politikker. Indholdsadministratorer, der modtager en officiel sidste advarsel, mister adgang til de fleste af deres CMS-funktioner, indtil de kan godkendes ved en misbrugsundersøgelse. Alle yderligere overtrædelser af vores CMS-politikker i det følgende år vil bringe deres kontrakter i risiko for opsigelse.

Ejerskab af flere CMS'er

Bemærk, at hvis du ejer en kontrollerende aktiepost i flere CMS'er på YouTube, kan overtrædelser begået i én CMS resultere i sanktioner til alle CMS'er, du har ejerskab af. 

Generelle CMS-politikker

Disse politikker gælder for alle partnere med adgang til YouTube CMS.

Kanalansvar
Indholdsadministratorer er ansvarlige for at sikre, at indholdet af alle kanaler, der er knyttet til deres CMS, følger YouTubes indholdspolitikker og retningslinjer. Dette gælder både indhold, der er uploadet på ejede og drevne kanaler og på tilknyttede kanaler. Hvis en indholdsadministrators kanaler bliver lukket eller mister rettigheder til indtægtsgenerering på grund af overtrædelse af politikker, bliver den pågældende partner straffet på alle sine CMS-konti.

Politikken kræver:

 • Indholdsadministratorer skal holde det samlede antal af misbrugshændelser på kanalniveau (f.eks. lukning og deaktivering af indtægtsgenerering) på alle deres ejede og drevne samt tilknyttede indholdsejerkonti på under 50 forskellige hændelser inden for en periode på 90 dage.
 • Hvis antallet af hændelser overstiger denne grænse, mister dine indholdsejere muligheden for at tilknytte kanaler, indtil antallet falder til under 50.

  Bemærk! Partnere, der fortsætter med at akkumulere yderligere misbrugshændelser ud over de oprindelige 50, kan få hårdere straffe.

Du kan gøre følgende for at overholde politikken:

 • Oplys de kanaler, du administrerer, om YouTubes retningslinjer for fællesskabet og retningslinjer for annoncørvenligt indhold, og sørg for, at de overholder YouTubes servicevilkår.
 • Link ikke flere kanaler til dine indholdsejeres konti, end du kan administrere.
 • Sørg for, at du har tilstrækkelige kontrolprocesser for nye kanaler, der tilknyttes din indholdsejer.
 • Hvis du har vedvarende problemer med bestemte indholdsområder, kan du prøve at fokusere på det, du klarer godt.
 • Hvis du har problemer med tilknyttede kanaler i henhold til denne politik, skal du kontakte din partneradministrator.

Du kan få flere oplysninger om advarsler for overtrædelse af retningslinjerne for fællesskabet og andre problemer på kanalniveau i Hjælp.

Politik for kanaladgang
Indholdsadministratorer forventes at have relationer til skaberkanaler, før de føjer disse kanaler til deres netværk. Indholdsadministratorer, der f.eks. inkluderer skabere via spam eller uærlige metoder, eller som misbruger deres rettigheder til at tilknytte kanaler, kan miste adgang til CMS-funktioner.

Politikken kræver:

 • 90 % af indholdsadministratorers månedlige invitationer om kanaltilknytning skal godkendes.
 • Hvis under 90 % af indholdsadministratorers månedlige invitationer om kanaltilknytning accepteres, mister de adgang til kanaltilknytning i én måned.

Du kan gøre følgende for at overholde politikken:

 • Send dine invitationer tidligt på måneden. Dette giver dine skabere tid til at acceptere invitationen.
 • Send kun invitationer til kanaler, du kender, og som du rent faktisk har en forretningsrelation til.
 • Tag kontakt til skaberne, og mind dem om at acceptere deres invitationer, hvis det bliver nødvendigt.
Omgåelse af systemer
Vi har tillid til, at indholdsadministratorer administrerer rettigheder og indhold på vegne af deres indholdsejere, løser problemer i deres netværk, og at de bruger YouTube CMS på ansvarlig vis. Denne tillid gælder også de funktioner, der er indbygget i YouTube CMS. Indholdsadministratorer, der misbruger disse funktioner for at omgå YouTubes etablerede systemer eller processer, bryder tilliden og skader hele YouTubes økosystem.

Politikken kræver:

 • Indholdsadministratorer må ikke involvere sig i nogen praksis, der forsøger at omgå eller forstyrre YouTubes systemer, processer eller politikker.
 • Overtrædelse af denne politik betragtes som groft misbrug og kan medføre lukning af alle dine indholdsejere.

Mulige eksempler på overtrædelser af denne politik:

 • Anvendelse af CMS til uretmæssigt at tjene penge på indhold, der ikke er kvalificeret til indtægtsgenerering på YouTube. Dette omfatter indhold, der overtræder vores retningslinjer for fællesskabet og brandsikkerhed, samt indhold, der er forbudt i henhold til gældende love og bestemmelser.
 • Manuel tilføjelse af dit ejerskab til Content ID-aktiver, som du ikke har en legitim immateriel rettighedsinteresse i, selv midlertidigt.
 • Anvendelse af manuelle Content ID-krav til at omgå processen til løsning af tvister om ophavsret.
Politik for CMS-advarsler for krænkelse af ophavsretten
Når en kanal modtager en advarsel for krænkelse af ophavsretten, pålægges der straffe på kanalniveau. Partnere bør undgå at akkumulere advarsler for krænkelse af ophavsretten på deres administrerede kanaler. Ellers pålægges deres indholdsadministratorer straffe ud over eksisterende politikker i forbindelse med advarsler til kanaler. Straffe for partneradvarsler begrænser adgangen til funktioner. Dette påvirker både indholdsejeren og tilknyttede indholdsejere.

Politikken kræver:

Hvis en partner modtager 10 advarsler for krænkelse af ophavsretten sammenlagt for alle administrerede kanaler i løbet af en 90-dages periode, gøres partneren til genstand for yderligere gennemgang, hvis udfald kan medføre, at partneren ikke længere kan tilknytte kanaler og uploade videoer, og at samarbejdsaftalen opsiges. Efter 90 dage udløber advarsler for krænkelse af ophavsretten og fjernes fra kanalens og indholdsejerens samlede antal. YouTube forbeholder sig også ret til at evaluere og adressere misbrug til enhver tid efter eget skøn.

Du kan gøre følgende for at overholde politikken:

 • Udvis forsigtighed, når du vælger nye kanaler, du vil administrere. Undlad at tilføje kanaler, der kan risikere at skade dit samlede antal advarsler.
 • De fleste partnere klarer sig bedst, når de holder antallet af kanaler på en ejet og drevet indholdsejer under 120.
 • Oplys de kanaler, du administrerer, om ophavsret, og sørg for, at de overholder YouTubes politikker.
 • Sørg for, at du bevarer ordentlig intern kontrol, i takt med at du øger antallet af kanaler, som du administrerer.
Du kan altid se dine partneradvarsler på din YouTube-konto. Hvis du mener, at en af de tilknyttede advarsler for krænkelse af ophavsretten er ugyldig, kan du få flere oplysninger om at gøre indsigelse eller anmode om tilbagetrækning af krav.
Du kan få flere oplysninger om advarsler for krænkelse af ophavsretten i Hjælp.

Politikker for Content ID

Disse politikker gælder for partnere med adgang til Content ID-systemet. Du kan få flere oplysninger om kvalificering til Content ID i Hjælp.

Politik for levering af Content ID-referencer
Indholdsadministratorer må kun levere referencefiler, der er relevante for Content ID-matchning. Ugyldige referencer er skadelige både for skabere og for YouTubes økosystem til administration af rettigheder. Du kan læse mere om, hvilket indhold der er kvalificeret til Content ID, i Hjælp.

Politikken kræver:

 • Alle indholdsadministratorer skal holde ugyldige Content ID-referencer under 1 % af deres indholdsejerkatalog og må ikke overstige 500 ugyldige referencer inden for en 30-dages periode.
 • Indholdsejere, der overskrider dette, kan få undertrykt eller deaktiveret deres referencelevering.
Brugspolitik for manuelle Content ID-krav
Manuelle krav er en funktion, der gør det muligt for indholdsejere manuelt at gøre krav på videoer, der bruger deres indhold, når et sådant krav ikke allerede er fremsat via Content ID. Adgang til manuelle krav er et privilegium, der gives til udvalgte partnere, som har bevist, at de virkelig har behov for funktionen. For at sikre et sundt, retfærdigt økosystem, der er i overensstemmelse med YouTubes fire friheder, er denne følsomme funktion underlagt strenge krav til acceptabel brug.

Begrænsninger for, hvordan du gør krav på indhold:

 • Alle manuelle krav bliver gennemgået af en menneskelig kontrollant, før kravet fremsættes. 
 • Alle aktiver, der bruges til at foretage manuelle krav, skal have nøjagtige metadata, der kan læses af et menneske, og gyldigt referenceindhold. 
  • Den eneste undtagelse er, når referencemateriale til det indhold, der er gjort krav på, er uegnet til matchning og/eller forbudt i henhold til vores referencepolitik. 
  • Selvom disse aktiver ikke kræver referencer, skal alle krav gælde for det samme unikke indhold og være nøjagtigt beskrevet i metadataene (f.eks. ingen "samlingsaktiver").
 • Aktiver, der bruges til manuelle krav, skal afspejle omfanget af dit ejerskab nøjagtigt.
  • Hvis du for eksempel repræsenterer et regionalt tv-selskab, der vil gøre krav på nyuploadede versioner af licenseret indhold, kan du ikke bruge manuelle krav til at oprette en global blokeringspolitik på indhold, som du ikke har de globale rettigheder til.
  • Derudover kan det forekomme, at tv-selskaber har rettighederne til at vise licenseret indhold i et område, men det betyder ikke, at de altid har ret til at gøre krav på videoer med det pågældende indhold i området.
 • Alle manuelle krav skal indeholde nøjagtige tidsstempler, der viser, hvor det pågældende indhold findes i videoen. 
  •  Individuelle matchende segmenter skal være angivet med separate tidsstempler.
  • Det kan blive betragtet som en alvorlig/grov overtrædelse af vores politikker, hvis du bevidst eller gentagne gange angiver vildledende tidsstempler.

Begrænsninger for, hvilket indhold du kan gøre krav på:

 • Du kan kun gøre krav på videoer med ophavsretsligt indhold, som du har de eksklusive rettigheder til.
  • Du må ikke gøre manuelt krav på indhold, der ikke er i videoen.
  • Undlad at bruge manuelle krav til at administrere sager, der ikke har noget med ophavsret at gøre, f.eks. varemærker og privatliv. 
  • Brug af manuelle krav med henblik på censur kan føre til øjeblikkelig og/eller permanent fratagelse af funktionen samt andre mulige sanktioner.
 • Du må ikke gøre krav på indhold med politik for indtægtsgenerering, der overtræder YouTubes retningslinjer for fællesskabet eller brandsikkerhed.
  • Dette kan blive betragtet som en overtrædelse af vores politik vedrørende omgåelse af systemer. Læs mere her.
 • Du må ikke gøre manuelt krav på videoer, der har et eksisterende krav, eller som allerede er blevet gjort krav på af et aktiv for det samme indhold.
  • Dette omfatter manuelle krav på videoer, der med succes har bestridt et tidligere krav for det samme indhold.
  • Det kan blive betragtet som en grov overtrædelse af vores politik vedrørende omgåelse af systemer, hvis du manuelt opretter duplikerede, konkurrerende krav 
 • Du må ikke bruge manuelle krav til at oprette en ugyldig ordning for omsætningsdeling blandt eksisterende krav på videoen.
  • Dette kan blive betragtet som en grov overtrædelse af vores politik vedrørende omgåelse af systemer.
   
Content ID og politisk censur
Brug af Content ID til politisk censur er ikke tilladt på YouTube. Alle forsøg på at gøre dette kan resultere i opsigelse af alle indholdsadministratorens indholdsejere.

Tips til at undgå problemer:

 • Hold øje med dine "kun blokeret"-krav, og rapportér eventuelle problemer direkte til din partneradministrator.
Politik for manuel handling i Content ID
Content ID bygger på en række manuelle gennemgangshandlinger fra indholdsadministratorerne, herunder, men ikke begrænset til:
 • Løsning af uklare ejerskaber af aktiver, krav og referencemateriale
 • Løsning af potentielle og omstridte påstande om ophavsret vedrørende uploadede videoer med henblik på teknisk og juridisk nøjagtighed og licens

Politikkrav

 • Manuelle handlinger kræver manuel gennemgang og kan ikke automatiseres eller scriptes på nogen måde uden forudgående godkendelse af YouTube.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?