Правила за управление на съдържанието

YouTube има ангажимента да осигурява ясна, справедлива и честна екосистема за управление на съдържанието. За целта създадохме редица правила, които уреждат използването на функциите, достъпни за мениджърите на съдържанието чрез системата за управление на съдържанието (CMS). Всички мениджъри на съдържанието са отговорни за спазването на тези правила и стандарти от страна на собствениците на съответното съдържание.

Какво се случва, ако нарушите правилата за управление на съдържанието

Загуба на достъп до функции на CMS

Партньорите, които злоупотребяват с функции на CMS, ще загубят достъп до тях. Това обикновено е временно и важи за определен период от време, като продължителността се различава в зависимост от правилото. По възможност ще ви предупреждаваме за опасност от нарушение от ваша страна. Ако нарушите някое от тези правила, ще получите също имейл относно нарушението. Мениджърът ви за партньори ще разполага с информация за конкретните подробности и следващите стъпки. В противен случай можете да се свържете с екипа за поддръжка за създатели за още информация.

Многократни и груби нарушения

Отнасяме се много сериозно към тези правила. Партньорите, които грубо и многократно нарушават правилата за управление на съдържанието, ще понесат по-тежки наказания. Тези наказания може да включват загуба на достъп до допълнителни функции на CMS, загуба на конкретни функции за по-дълъг период от време или загуба на достъп до CMS като цяло и прекратяване на всички договори с YouTube.

В някои случаи е възможно да издадем „последно предупреждение“ за спазване на правилата ни. Мениджърите на съдържание, които получат официално последно предупреждение, ще загубят достъп до повечето налични за тях функции на CMS, докато не преминат успешно проверка за злоупотреба в рамките на следващата година. Всяко допълнително нарушение на правилата за управление на съдържанието през следващата година, както и липсата на заявена и премината проверка за злоупотреба представляват опасност за прекратяване на договорите им.

Собственост в няколко собственика на съдържанието

Обърнете внимание, че ако притежавате по-голямата част от дяловете в няколко мениджъра на съдържанието в YouTube, нарушенията в един от тях може да доведат до наказания за всички притежавани от вас мениджъри на съдържанието. 

Общи правила за управление на съдържанието

Тези правила важат за всички партньори с достъп до CMS на YouTube.

Отчетност на каналите
Мениджърите на съдържанието имат задължение да гарантират, че съдържанието на всички свързани с тях канали спазва правилата и указанията на YouTube за съдържанието. Това включва съдържание, качено както в притежаваните и управлявани канали, така и в партньорските. Ако каналите на мениджърите на съдържанието бъдат прекратени или привилегиите за осигуряване на приходи за тях бъдат деактивирани поради нарушение на правилата, на съответния партньор ще бъде наложено наказание за всички негови профили в системата за управление на съдържанието.

Изисквания, свързани с правилата:

 • Мениджърите на съдържанието трябва да поддържат броя на събитията с дълготрайно въздействие, свързани със злоупотреба, на ниво канал (напр. прекратяване и деактивиране на осигуряването на приходи) за всички свои профили за управление на съдържание както в притежаваните и управлявани канали, така и в партньорските, под 50 за период от 90 дни.
 • Ако броят на тези събития надвиши прага, собствениците на съдържанието ще загубят възможността за свързване на канали, докато общият брой на събитията с дълготрайно въздействие не падне под 50.

  Забележка: Партньорите, които продължават да поддържат броя на събитията във връзка със злоупотреба над 50, може да понесат по-тежки наказания.

Мерки за спазване на правилата:

 • Запознайте собствениците на управляваните от вас канали с правилата на общността и насоките за подходящо за рекламодатели съдържание и се уверете, че действат в съответствие с Общите условия на YouTube.
 • Не свързвайте повече канали с профилите си на собственика на съдържанието, отколкото можете да управлявате.
 • Уверете се, че използвате адекватни процеси на проучване за нови канали, свързани със собственика на съдържанието.
 • Ако имате постоянни проблеми в дадена област на съдържание, опитайте да се съсредоточите върху това, с което се справяте добре.
 • Ако при спазването на тези правила имате проблеми със свързани канали, свържете се с мениджъра си за партньори.

Можете да научите повече за предупрежденията съгласно правилата на общността и други проблеми на ниво канал в Помощния център.

Правила за включване на канал
Очаква се мениджърите на съдържанието да имат отношения с каналите на създателите, преди да ги добавят към мрежата си. Мениджъри на съдържанието, които наред с всичко останало въвеждат създатели чрез спам или непочтени средства или злоупотребяват с привилегии за свързване на канали, може да загубят достъп до функции на CMS.

Изисквания, свързани с правилата:

 • Мениджърите на съдържанието трябва да приемат над 90% от поканените за свързване канали всеки месец.
 • Мениджърите на съдържанието, които не приемат над 90% от поканените за свързване канали, ще загубят достъп до тази функция за 1 месец.

Мерки за спазване на правилата:

 • Изпращайте поканата по-рано през месеца. По този начин създателите ще имат достатъчно време да я приемат.
 • Изпращайте покани само до канали, които познавате и с които действително имате бизнес отношения.
 • При необходимост се свързвайте със създателите и им напомняйте да приемат поканата.
Заобикаляне на системите
Гласуваме доверие на мениджърите на съдържанието да управляват правата и съдържанието от името на собствениците на съдържанието, да разрешават проблеми в мрежата си и да използват CMS на YouTube по отговорен начин. Това се отнася и за вградените в системата функции. Мениджърите на съдържанието, които злоупотребяват с тези функции, за да заобикалят утвърдените системи или процеси на YouTube, злоупотребяват с доверието и вредят на цялата екосистема на платформата.

Изисквания, свързани с правилата:

 • Мениджърите на съдържанието нямат право да участват в практики, които се опитват да заобиколят или да оказват влияние върху системите, процесите или правилата на YouTube.
 • Нарушаването на тези правила се счита за груба злоупотреба и може да доведе до прекратяване на цялото семейство на собственика на съдържанието.

Примерите за нарушаване на правилата може да включват:

 • Използване на CMS за неправомерно осигуряване на приходи от съдържание, което не отговаря на условията за осигуряване на приходи в YouTube. Това включва съдържание, което нарушава правилата на общността и указанията за безопасност на марката, както и такова, забранено съгласно приложимите законови и подзаконови актове.
 • Ръчно добавяне на собственост върху активи в системата Content ID, за които нямате легитимен дял в интелектуалната собственост, дори временно.
 • Използване на ръчно заявяване на права по Content ID с цел заобикаляне на процеса на разрешаване на спорове.
Правила във връзка с предупреждения за нарушаване на авторски права към мениджъри на съдържанието
Когато канал получи предупреждение за нарушаване на авторски права, YouTube налага наказания на ниво канал. Партньорите трябва да избягват натрупването на такива предупреждения в управляваните от тях канали. В противен случай мениджърът на съдържанието ще получи наказания в допълнение към тези съгласно съществуващите правила за предупреждения към канали. Наказанията за предупреждения към партньори ограничават достъпа до функции. Това засяга собственика на съдържанието и свързаните собственици на съдържанието.

Изисквания, свързани с правилата:

Ако получат 10 предупреждения за нарушаване на авторски права в управлявани канали за период от 90 дни, партньорите са предмет на допълнителен преглед, който може да доведе до загуба на възможността за свързване на канали и за качване на видеоклипове, както и прекратяване на споразумението за партньорство. След 90 дни предупрежденията за нарушаване на авторски права изтичат и се премахват от общия брой за канала и собственика на съдържание. Освен това YouTube си запазва правото по всяко време да преценява и да предприема мерки срещу злоупотреба по свое усмотрение.

Мерки за спазване на правилата:

 • Внимавайте при избора на нови канали, които да управлявате. Избягвайте да добавяте канали, които може да увеличат общия брой предупреждения.
 • Повечето партньори постигат най-висока ефективност, когато поддържат броя на притежаваните и управлявани канали на собственика на съдържанието под 120.
 • Запознайте собствениците на управляваните от вас канали с авторските права и се уверете, че действат в съответствие с правилата на YouTube.
 • Поддържайте подходящи вътрешни контроли, докато увеличавате броя управлявани канали.
Винаги можете да прегледате предупрежденията към партньор в профила си в YouTube. Ако считате, че някои от свързаните предупреждения за нарушаване на авторски права са невалидни, можете да научите повече за подаването на насрещно уведомление или за заявяването на оттегляне на заявление за права.
Можете да научите повече за предупрежденията за нарушаване на авторски права в Помощния център.

Правила за Content ID

Тези правила важат за партньори с достъп до Content ID – системата на YouTube за откриване на съответствия. Можете да научите повече за изискванията за използване на Content ID в Помощния център.

Правила за предоставяне на референтни файлове за Content ID
Мениджърите на съдържанието трябва да предоставят само референтни файлове, които са подходящи за откриването на съответствия по Content ID. Невалидните референтни файлове са вредни както за създателите, така и за екосистемата на YouTube за управление на права. Можете да прочетете още за съдържанието, което отговаря на условията за Content ID в Помощния център.

Изисквания, свързани с правилата:

 • Всички мениджъри на съдържанието трябва да поддържат невалидните си референтни файлове за Content ID до 1% от съдържанието на собственика и да не надвишават 500 невалидни референтни файла за период от 30 дни.
 • В противен случай предоставянето на референтни файлове може да бъде ограничено или деактивирано за тях.
Правила за ръчно заявяване на права по Content ID
Функцията за ръчно заявяване има за цел да предоставя възможност на собствениците на съдържание ръчно да заявяват права върху видеоклипове, които включват притежавано от тях съдържание, когато заявлението не е създадено по друг начин чрез системата Content ID. Достъпът до ръчно заявяване е привилегия, която се предоставя избирателно само на партньори, които имат належаща нужда от нея. За да осигурим здрава и справедлива екосистема в съответствие с четирите свободи на YouTube, въведохме строги изисквания за тази деликатна функция, които уреждат приемливата ѝ употреба.

Ограничения относно начина на заявяване на съдържание:

 • Преди ръчно заявяване на права трябва лично да прегледате съдържанието на потребителя.
  • Автоматизирането на процеса за ръчно заявяване на права не е разрешено.
 • За всички активи, използвани във връзка с ръчното заявяване на права, трябва да са налице точни и четливи метаданни, както и валидно референтно съдържание. 
  • Единственото изключение е случаят, в който референтният материал за съдържанието със заявление за права е неподходящ за откриване на съответствие и/или е забранен съгласно правилата ни относно референтните файлове. 
  • Въпреки че тези активи не изискват референтни файлове, всички заявления трябва да се отнасят за едно и също отличително съдържание и да са описани точно чрез метаданните (напр. без „общи“ или „всички“ активи).
 • Активите, използвани за ръчно заявяване на права, трябва точно да отразяват обхвата на собствеността ви.
  • Например ако сте регионален телевизионен оператор, който заявява права върху повторни качвания на лицензирано съдържание, не можете да използвате ръчно заявяване за прилагане на глобални правила за блокиране, ако не притежавате глобални права върху това съдържание.
  • Освен това телевизионните оператори може да имат права за показване на лицензирано съдържание в даден регион, но това невинаги означава, че имат права да изпращат заявления за права върху видеоклипове, включващи това съдържание, в този регион.
 • Всички ръчно подадени заявления за права трябва да включват точни клейма за дата и час, които указват къде във видеоклипа се намира съдържанието, върху което се заявяват права. 
  •  Отделните съответстващи сегменти трябва да бъдат посочени с отделно клеймо за дата и час.
  • Умишленото или многократното предоставяне на подвеждащи клейма за дата и час може да се счита за сериозно нарушение на правилата ни.
 • При ръчно заявяване на права върху звукозапис, наличен само в малка част от видеоклип, е възможно да нямате опцията да използвате правилото „Възможност за приходи“, но обикновено можете да прилагате правилата „Проследяване“ или „Блокиране“ за всеки видеоклип, в който е използвано съдържанието ви.
  • ​При ръчно заявяване на права върху звукозапис партньорите могат да разглеждат общата продължителност на всички сегменти от един актив, за които е посочено клеймо за дата и час.
  • Изключение правят случаите, в които видеоклипът със заявление за права е отделен кратък клип, включващ предимно аудиосъдържание, или компилация от такива клипове. Примерите включват, без изброяването да е изчерпателно:
   • списъци от типа „Водещите 10“ за музика или аудиосъдържание;
   • компилации от кратки клипове от социални медийни приложения с музикална насоченост.
 • При ръчно заявяване на права върху  „неумишлена употреба“ на аудиосъдържание е възможно да нямате опцията да използвате правилото „Възможност за приходи“, но обикновено можете да прилагате правилата „Проследяване“ или „Блокиране“ за всеки видеоклип, в който е използвано съдържанието ви.
  • ​За целите на тези правила „неумишлена употреба“ означава случаи, в които:
   • ​съдържанието не е добавено във видеоклипа от страна на създателя;
   • няма взаимодействие между създателя и съдържанието.
  • Следват примери за „неумишлена употреба“:
   • Звук от телевизор в друга стая в дома или офиса на създателя.
   • Музика от преминаващ автомобил.
  • Примери за случаи, в които употребата не се счита за неумишлена :
   • Пеене, танцуване или свирене в синхрон с музиката.
   • Всяко съдържание, добавено чрез софтуер за постпродукция или редактиране.
   • Фонова музика на място, където създателят има пряк контрол върху музиката, или когато целта на видеоклипа е записване на аудиосъдържание като концерт.

Ограничения относно типа съдържание, върху което можете да заявявате права:

 • Заявявайте права само върху видеоклипове, които включват защитено с авторски права съдържание, за което притежавате изключителни права.
  • Не заявявайте ръчно права върху съдържание, което не е част от видеоклипа.
  • Не използвайте ръчното заявяване на права за управление на запазени марки, поверителност или други проблеми, които не са свързани с авторски права. 
  • Злоупотребата с ръчното заявяване с цел цензура може наред с други възможни наказания да доведе също до незабавна и/или постоянна загуба на функцията.
 • Не заявявайте ръчно права върху съдържание, за което е зададено правило за възможност за приходи и което нарушава правилата на общността или указанията на YouTube за безопасност на марката.
  • Това може да се счита за нарушение на правилата ни относно заобикалянето на системите. Прочетете повече тук.
 • Не заявявайте ръчно права върху видеоклипове с текущи или предходни заявления за права чрез актив за същото съдържание.
  • Това включва ръчно заявяване на права върху видеоклипове, за които вече е налице успешно оспорване за същото съдържание.
  • Ръчното създаване на дублиращи конкурентни заявления може да се счита за грубо нарушение на правилата ни относно заобикалянето на системите. 
 • Не използвайте ръчни заявления, за да създавате невалидни споразумения за споделяне на приходите за съществуващи заявления за видеоклипа.
  • Това може да се счита за грубо нарушение на правилата ни относно заобикалянето на системите.
   
Content ID и политическа цензура
Използването на Content ID за политическа цензура в YouTube не е разрешено. Всеки опит в тази връзка ще доведе до прекратяване на цялото семейство на собственика на съдържанието на мениджъра на съдържанието.

Съвети за избягване на проблеми:

 • Преглеждайте заявленията от типа „само блокиране“ и сигнализирайте за всички проблеми директно на мениджъра си за партньори.
Правила за предприетите ръчно мерки във връзка с Content ID
Системата Content ID позволява на мениджърите на съдържанието да предприемат редица мерки за ръчен преглед, като например (без изброяването да е изчерпателно):
 • разрешаване на неясна собственост върху активи, заявления и референтен материал;
 • решаване на потенциални и оспорвани искания за нарушаване на авторски права за качени видеоклипове с оглед спазването на техническите, правните или лицензионните изисквания.

Изисквания, свързани с правилата:

 • Предприетите ръчно мерки изискват проверка от човек и не могат да бъдат автоматизирани или зададени чрез скрипт без предварително одобрение от YouTube.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?