ทำความเข้าใจข้อมูลที่จำกัดใน YouTube Analytics

เราต้องการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับครีเอเตอร์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับช่องและเนื้อหา อย่างไรก็ตาม เราอาจจำกัดเนื้อหาบางส่วนใน YouTube Analytics ซึ่งการจำกัดเช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ในรูปแบบของรายงานและการ์ดต่างๆ

คุณอาจไม่เห็นข้อมูลทั้งหมดหากช่องหรือวิดีโอสาธารณะมีปริมาณการเข้าชมในช่วงเวลาที่เลือกไม่มากพอ หรือหากเลือกตัวกรองหรือการแจกแจงข้อมูลไว้ เช่น ภูมิศาสตร์ แหล่งที่มาของการเข้าชม หรือเพศ

สิ่งที่คุณจะเห็น

หากเกิดการจำกัดดังกล่าวขึ้น คุณอาจเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งจาก 2 สิ่งนี้

  • ข้อความใน Analytics ที่แจ้งว่าคุณเข้าถึงรายงานฉบับเต็มไม่ได้ เช่น "ข้อมูลประชากรไม่เพียงพอ"
  • ความแตกต่างระหว่าง "ยอดรวม" สำหรับรายงานหรือการ์ด และผลรวมของแต่ละแถว ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อแถวข้อมูลไม่พร้อมใช้งาน แต่ยังคงอยู่ในยอดรวมของจำนวนที่ถูกต้อง โดยคุณจะเห็นหมายเหตุที่ด้านล่างของตารางซึ่งแจ้งว่าคุณจะดูได้เฉพาะผลลัพธ์อันดับต้นๆ เท่านั้น

หากต้องการดูเพิ่มเติม ลองขยายช่วงเวลาหรือนำตัวกรองและการแจกแจงข้อมูลออก ซึ่งจะช่วยเพิ่มจำนวนข้อมูล เพื่อให้คุณดูรายงานฉบับเต็มได้

ประเภทข้อมูลที่จำกัด

เราอาจจำกัดข้อมูลต่อไปนี้

ข้อมูลประชากร

เราอาจจำกัดข้อมูลประชากรอย่างอายุและเพศใน YouTube Analytics เช่น คุณอาจเห็นข้อความขณะดูเมตริกข้อมูลประชากรสำหรับแต่ละวิดีโอหรือประเทศหากมีข้อมูลที่จะแสดงไม่เพียงพอ

คุณจะไม่เห็นข้อมูลประชากรสำหรับวิดีโอส่วนตัวหรือวิดีโอที่ไม่เป็นสาธารณะ ไม่ว่าจะมีจำนวนการเข้าชมช่องเท่าไหร่ก็ตาม

ข้อมูลภูมิศาสตร์

เราอาจจำกัดเมตริกหรือมิติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ เช่น ประเทศหรือภูมิภาค แต่จะไม่จำกัดข้อมูลรายได้ตามภูมิศาสตร์

คุณจะไม่เห็นข้อมูลภูมิศาสตร์ต่อไปนี้ ไม่ว่าจะมีจำนวนการเข้าชมช่องเท่าใดก็ตาม

  • รายงานแบบเรียลไทม์
  • วิดีโอส่วนตัวหรือวิดีโอที่ไม่เป็นสาธารณะ

ข้อความค้นหาและ URL

คุณอาจเห็นข้อมูลที่จำกัดสำหรับข้อความค้นหาและ URL ภายนอก เมื่อดูแหล่งที่มาของการเข้าชม ตำแหน่งที่เล่น และแหล่งที่มาของผู้ติดตาม เช่น ข้อความค้นหาแบบครั้งเดียวและ URL ที่เพิ่มการเข้าชมน้อยมากอาจไม่ปรากฏ แต่คุณจะยังคงเห็นข้อความค้นหาและ URL เหล่านั้นที่มักนำผู้ชมไปยังเนื้อหา

 

หมายเหตุ: คุณอาจเห็นเมตริกใน YouTube Analytics ที่ต่างกันในแต่ละแพลตฟอร์ม ทั้งใน Creator Studio เวอร์ชันคลาสสิกบนคอมพิวเตอร์ YouTube Studio บนคอมพิวเตอร์ หรือแอป YouTube Studio โดยเมตริกล่าสุดนั้นใช้งานใน Analytics บน YouTube Studio (ทั้งบนคอมพิวเตอร์และในแอป) ได้เร็วกว่าใน Creator Studio เวอร์ชันคลาสสิก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร