ทำความเข้าใจข้อมูลที่จำกัดใน YouTube Analytics

เราต้องการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับครีเอเตอร์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับช่อง อย่างไรก็ตาม เราอาจจำกัดข้อมูลบางส่วนใน YouTube Analytics 

คุณอาจไม่เห็นข้อมูลทั้งหมดหากช่องหรือวิดีโอสาธารณะของคุณมีปริมาณการเข้าชมในช่วงเวลาที่เลือกไม่มากพอ นอกจากนี้คุณยังอาจไม่เห็นข้อมูลหากเลือกตัวกรองที่เฉพาะเจาะจง เช่น ภูมิศาสตร์หรือเพศ

สิ่งที่คุณจะเห็น

คุณอาจเห็นข้อมูลต่อไปนี้

  • ข้อความใน Analytics ที่แจ้งว่าคุณเข้าถึงรายงานฉบับเต็มไม่ได้ เช่น "ข้อมูลประชากรไม่เพียงพอ"
  • ความแตกต่างระหว่าง "ยอดรวม" สำหรับรายงานหรือการ์ด และผลรวมของแต่ละแถว ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อแถวข้อมูลไม่พร้อมใช้งาน แต่ยังคงอยู่ในยอดรวมของจำนวนที่ถูกต้อง โดยคุณจะเห็นหมายเหตุที่ด้านล่างของตารางซึ่งแจ้งว่าคุณจะดูได้เฉพาะผลลัพธ์อันดับต้นๆ เท่านั้น

หากต้องการดูเพิ่มเติม ลองขยายระยะเวลาหรือนำตัวกรองและการแจกแจงข้อมูลออก การดำเนินการนี้อาจเพิ่มปริมาณข้อมูลในรายงานฉบับเต็ม

ประเภทข้อมูลที่จำกัด

เราอาจจำกัดข้อมูลต่อไปนี้

ข้อมูลประชากร

เราอาจจำกัดข้อมูลประชากรอย่างอายุและเพศใน YouTube Analytics เช่น คุณอาจเห็นข้อความขณะดูเมตริกข้อมูลประชากรสำหรับแต่ละวิดีโอหรือประเทศ/ภูมิภาค หากมีข้อมูลที่จะแสดงไม่เพียงพอ

นอกจากนี้ คุณจะไม่เห็นข้อมูลประชากรสำหรับวิดีโอส่วนตัวหรือวิดีโอที่ไม่เป็นสาธารณะ ไม่ว่าจะมีจำนวนการเข้าชมช่องเท่าใดก็ตาม

ข้อมูลผู้ชม

คุณอาจเห็นข้อมูลผู้ชมแบบจำกัดใน YouTube Analytics ในกรณีต่อไปนี้ 

ข้อมูลภูมิศาสตร์

เราอาจจำกัดเมตริกหรือมิติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภูมิศาสตร์ เช่น ประเทศ/ภูมิภาค แต่จะไม่จำกัดข้อมูลรายได้ตามภูมิศาสตร์

คุณจะไม่เห็นข้อมูลภูมิศาสตร์ต่อไปนี้ ไม่ว่าจะมีจำนวนการเข้าชมช่องเท่าใดก็ตาม

  • รายงานแบบเรียลไทม์
  • วิดีโอส่วนตัวหรือวิดีโอที่ไม่เป็นสาธารณะ

ข้อความค้นหาและ URL

คุณอาจเห็นข้อมูลที่จำกัดสำหรับข้อความค้นหาและ URL ภายนอกในรายงานแหล่งที่มาของการเข้าชม ตำแหน่งที่เล่น และแหล่งที่มาของผู้ติดตาม เช่น ข้อความค้นหาแบบครั้งเดียวและ URL ที่เพิ่มการเข้าชมน้อยมากอาจไม่ปรากฏ ทั้งนี้ คุณจะยังคงเห็นข้อความค้นหาและ URL ที่มักนำผู้ชมไปยังเนื้อหาของคุณ
หมายเหตุ: คุณอาจเห็นเมตริกใน YouTube Analytics ที่ต่างกันในแต่ละแพลตฟอร์ม ทั้งใน Creator Studio เวอร์ชันคลาสสิกบนคอมพิวเตอร์ YouTube Studio บนคอมพิวเตอร์ หรือแอป YouTube Studio โดยเมตริกล่าสุดนั้นใช้งานใน Analytics บน YouTube Studio (ทั้งบนคอมพิวเตอร์และในแอป) ได้เร็วกว่าใน Creator Studio เวอร์ชันคลาสสิก
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร