Förstå begränsad data i YouTube Analytics

Vi vill ge innehållsskapare användbar data så att de kan fatta välgrundade beslut om kanalen, men det kan hända att viss data är begränsad i YouTube Analytics. 

Du kanske inte ser all eller någon data om din offentliga video eller kanal inte har tillräckligt med trafik under en vald period. Dessutom kanske du inte ser data om du har valt ett visst filter, som geografi eller kön.

Följande saker visas

Det kan hända att du ser

  • ett meddelande i Analytics om att du inte kan få åtkomst till hela rapporten, till exempel att det finns otillräcklig demografidata
  • en skillnad mellan totalsumman för en rapport eller ett kort och summan av de enskilda raderna. Det händer när en rad med data inte är tillgänglig, men ändå ingår i totalsumman för en korrekt beräkning. Längst ned i tabellen ser du ett meddelande om att endast de bästa resultaten är tillgängliga.

Om du vill se mer kan du försöka utöka tidsperioden eller ta bort eventuella filter och fördelningar. Det kan göra att du får mer data i den fullständiga rapporten.

Typer av begränsad data

Följande information kan vara begränsad:

Demografidata

Demografidata, som ålder och kön, kan vara begränsad i YouTube Analytics. När du granskar demografidata för en video eller ett land/en region kan du till exempel se ett meddelande om det inte finns tillräckligt med data att visa.

Du ser inte demografidata för privata eller olistade videor, oavsett hur mycket trafik kanalen har.

Målgruppsdata

Du kan se begränsad målgruppsdata i YouTube Analytics om 

Geografidata

Mätvärden eller dimensioner som är kopplade till geografi, som land/region, kan vara begränsade. Intäktsdata efter geografi är däremot inte begränsad.

Du ser inte någon geografidata för följande, oavsett hur mycket trafik kanalen har:

  • realtidsrapporter
  • privata eller olistade videor

Söktermer och webbadresser

Du kan se begränsad data för söktermer och externa webbadresser i rapporter om trafikkällor, uppspelningsplatser och prenumerationskällor. Det kan till exempel hända att enstaka söktermer och webbadresser som genererar väldigt lite trafik inte visas. Du ser fortfarande sådana som vanligtvis leder tittarna till ditt innehåll.
Obs! Du kanske ser olika mätvärden i YouTube Analytics beroende på vilken plattform du använder, till exempel klassiska Studio på en dator, YouTube Studio på en dator eller YouTube Studio-appen. Uppdaterade mätvärden blir tillgängliga snabbare i Analytics i YouTube Studio (både på datorn och i appen) än i klassiska Studio.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?