Förstå begränsad data i YouTube Analytics

Vi vill ge kreatörer användbar data så att de kan fatta välgrundade beslut om kanalen, men det kan hända att viss data är begränsad i YouTube Analytics.

Obs! Om din video eller kanal inte har tillräckligt med trafik under en vald tidsperiod kan det hända att du inte ser din data. Du kanske inte ser data om du har valt ett visst filter, som geografi eller kön.

Följande saker visas

Det kan hända att du ser

  • ett meddelande i Analytics om att du inte kan få åtkomst till hela rapporten, till exempel att det finns otillräcklig demografidata
  • en skillnad mellan totalsumman för en rapport eller ett kort och summan av de enskilda raderna. Det händer när en rad med data inte är tillgänglig, men ändå ingår i totalsumman för en korrekt beräkning. Längst ned i tabellen ser du ett meddelande om att endast de bästa resultaten är tillgängliga.

Om du vill se mer kan du försöka utöka tidsperioden eller ta bort eventuella filter och fördelningar. Om du ändrar de här inställningarna kan mängden data i den fullständiga rapporten öka.

Typer av begränsad data

Följande information kan vara begränsad:

Demografidata

Demografidata, som ålder och kön, kan vara begränsad i YouTube Analytics. När du granskar demografidata för en video eller ett land kan du till exempel se ett meddelande om det inte finns tillräckligt med data att visa.
Du ser inte demografidata för privata eller olistade videor, oavsett hur mycket trafik kanalen har.

Målgruppsdata

Du kan se begränsad målgruppsdata i YouTube Analytics om

Geografidata

Mätvärden eller dimensioner som är kopplade till land kan vara begränsade. Intäktsdata efter land är dock inte begränsad.

Du ser inte någon landsdata för följande, oavsett hur mycket trafik kanalen har:

  • realtidsrapporter
  • privata eller olistade videor

Söktermer och webbadresser

Du kan se begränsad data för söktermer och externa webbadresser i rapporter om trafikkällor, uppspelningsplatser och prenumerationskällor. Det kan till exempel hända att enstaka söktermer och webbadresser som genererar små mängder trafik inte visas. Du ser fortfarande sådana som vanligtvis leder tittarna till ditt innehåll.
Obs! Du kanske ser olika mätvärden i YouTube Analytics beroende på vilken plattform du använder, till exempel klassiska Studio på en dator, YouTube Studio på en dator eller YouTube Studio-appen. Uppdaterade mätvärden blir tillgängliga snabbare i Analytics i YouTube Studio (både på datorn och i appen) än i klassiska Studio.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
59
false
false