Vysvetlenie obmedzených údajov v analytike na YouTube

Autorom chceme poskytovať užitočné údaje, aby mohli prijímať informované rozhodnutia o svojom kanáli. Niektoré údaje v analytike na YouTube však môžu byť obmedzené. 

Ak vaše verejné video alebo kanál nemá za vybraté časové obdobie dostatočnú návštevnosť, nemusia sa vám zobrazovať všetky alebo niektoré údaje. Údaje sa vám takisto nemusia zobrazovať, ak ste vybrali špecifický filter, ako napríklad geografickú polohu alebo pohlavie.

Čo uvidíte

Môžu sa vám zobraziť tieto položky:

  • Správa v službe Analytics s upozornením, že nemáte prístup k úplnému prehľadu, napríklad: „Nie je dostatok demografických údajov“.
  • Rozdiel medzi celkovou sumou prehľadu alebo karty a súčtom jednotlivých riadkov. Tento prípad nastane, keď riadok údajov nie je k dispozícii, no je zahrnutý v celkovej sume kvôli presnosti súčtu. V spodnej časti tabuľky sa zobrazí poznámka, že sú k dispozícii iba najrelevantnejšie výsledky.

Ak chcete zobraziť viac údajov, skúste predĺžiť časové obdobie alebo odstrániť filtre a podrobné prehľady. Môže sa tým navýšiť množstvo údajov v úplnom prehľade.

Typy obmedzených údajov

Nasledujúce informácie môžu byť obmedzené:

Demografické údaje

Demografické údaje, ako sú napríklad údaje o veku a pohlaví, môžu byť v analytike na YouTube obmedzené. Ak napríklad nie je k dispozícii dostatok údajov na zobrazenie, pri prezeraní metriky demografických metrík jedného videa alebo krajiny či regiónu sa vám môže zobraziť správa.

Demografické údaje súkromných alebo nezaradených videí sa nezobrazia bez ohľadu na návštevnosť vášho kanála.

Geografické údaje

Metriky alebo dimenzie týkajúce sa geografickej polohy, napríklad krajiny či regiónu, môžu byť obmedzené. Údaje o výnosoch podľa geografickej polohy však obmedzené nie sú.

V nasledujúcich prípadoch sa nezobrazia žiadne geografické údaje bez ohľadu na návštevnosť vášho kanála:

  • Prehľady v reálnom čase
  • Súkromné alebo nezaradené videá

Hľadané výrazy a webové adresy

V zdrojoch návštevnosti, miestach prehrávania a zdrojoch odberateľov sa môžu zobraziť obmedzené údaje o hľadaných výrazoch a externých webových adresách. Neuvidíte napríklad jednorazové hľadané výrazy a webové adresy, ktoré majú na návštevnosť len veľmi malý vplyv. Naďalej sa budú zobrazovať tie, ktoré divákov bežne privádzajú k vášmu obsahu.
Poznámka: V analytike na YouTube sa vám môžu zobrazovať rôzne metriky v závislosti od platformy – klasické štúdio v počítači, Štúdio YouTube v počítači alebo aplikácia Štúdio YouTube. Aktualizované metriky sú v analytike Štúdia YouTube (v počítači aj v aplikácii) k dispozícii skôr ako v klasickom Štúdiu pre autorov.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?