Vysvetlenie obmedzených dát v službe YouTube Analytics

Autorom chceme poskytovať užitočné dáta, aby mohli prijímať informované rozhodnutia o svojom kanáli a obsahu. Niektoré dáta v službe YouTube Analytics však môžu byť obmedzené. Môže sa to stať v rôznych prehľadoch a na rôznych kartách.

Ak vaše verejné video alebo kanál nemá za vybraté časové obdobie dostatočnú návštevnosť alebo ste vybrali filter či podrobný prehľad, ako napr. geografickú polohu, zdroje návštevnosti alebo pohlavie, nemusia sa vám zobrazovať všetky alebo niektoré dáta.

Čo uvidíte

V takom prípade uvidíte jednu z týchto dvoch možností:

  • Správu v službe Analytics s upozornením, že nemáte prístup k úplnému prehľadu, napr.: „Nie je dostatok demografických dát“.
  • Rozdiel medzi celkovou sumou prehľadu alebo karty a súčtom jednotlivých riadkov. Tento prípad nastane, keď riadok dát nie je k dispozícii, no je zahrnutý v celkovej sume kvôli presnosti súčtu. V spodnej časti tabuľky sa zobrazí poznámka, že sú k dispozícii iba najrelevantnejšie výsledky.

Ak chcete zobraziť viac dát, skúste predĺžiť časové obdobie alebo odstrániť filtre a podrobné prehľady. Zvýšite tak množstvo dát a budete si môcť pozrieť úplný prehľad.

Typy obmedzených dát

Nasledujúce informácie môžu byť obmedzené:

Demografické dáta

Demografické dáta, ako napr. dáta o veku a pohlaví, môžu byť v službe YouTube Analytics obmedzené. Ak napríklad nie je k dispozícii dostatok dát na zobrazenie, pri prezeraní metriky demografických dát jedného videa alebo krajiny môžete uvidieť správu.

Demografické dáta súkromných alebo nezaradených videí sa nezobrazia bez ohľadu na návštevnosť vášho kanála.

Geografické dáta

Metriky alebo dimenzie týkajúce sa geografickej polohy, napríklad krajiny alebo oblasti, môžu byť obmedzené. Dáta o výnosoch podľa geografickej polohy však obmedzené nie sú.

V nasledujúcich prípadoch sa nezobrazia žiadne geografické dáta bez ohľadu na návštevnosť vášho kanála:

  • Prehľady v reálnom čase
  • Súkromné alebo nezaradené videá

Hľadané výrazy a webové adresy

Pri prezeraní zdrojov návštevnosti, miest prehrávania a zdrojov odberateľov sa môžu zobraziť obmedzené dáta o hľadaných výrazoch a externých webových adresách. Neuvidíte napríklad jednorazové hľadané výrazy a webové adresy, ktoré majú na návštevnosť len veľmi malý vplyv, ale zobrazia sa tie, ktoré divákov bežne privádzajú k vášmu obsahu.

 

Poznámka: V službe YouTube Analytics sa vám môžu zobrazovať rôzne metriky v závislosti od platformy – klasické štúdio pre počítače, Štúdio YouTube pre počítače alebo aplikácia Štúdio YouTube. Dôvodom je, že aktualizované metriky sú v službe Analytics v Štúdiu YouTube (v počítači aj v aplikácii) k dispozícii skôr ako v klasickom Štúdiu pre autorov.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?