Vysvetlenie obmedzených údajov v analytike na YouTube

Autorom chceme poskytovať užitočné údaje, aby mohli prijímať informované rozhodnutia o svojom kanáli. Niektoré údaje v analytike na YouTube však môžu byť obmedzené.

Poznámka: Ak vaše video alebo kanál nemá za vybraté časové obdobie dostatočnú návštevnosť, údaje sa vám nemusia zobraziť. Údaje sa vám tiež nemusia zobraziť, ak ste vybrali konkrétny filter, napríklad geografickú polohu alebo pohlavie.

Čo uvidíte

Môžu sa vám zobraziť tieto položky:

  • Správa v analytike s upozornením, že nemáte prístup k úplnému prehľadu, napríklad: „Nie je dostatok demografických údajov“.
  • Rozdiel medzi celkovým súčtom prehľadu alebo karty a súčtom jednotlivých riadkov. Tento prípad nastane, keď riadok údajov nie je k dispozícii, no je zahrnutý v celkovom súčte kvôli presnosti. V spodnej časti tabuľky sa zobrazí poznámka, že sú k dispozícii iba najrelevantnejšie výsledky.

Ak chcete zobraziť viac údajov, skúste predĺžiť obdobie alebo odstrániť filtre a podrobné prehľady. Zmena týchto nastavení môže zvýšiť množstvo údajov v úplnom prehľade.

Typy obmedzených údajov

Nasledujúce informácie môžu byť obmedzené:

Demografické údaje

Demografické údaje, ako sú napríklad údaje o veku a pohlaví, môžu byť v analytike na YouTube obmedzené. Ak napríklad pri prezeraní metriky demografických údajov jedného videa alebo krajiny nie je k dispozícii dostatok údajov na zobrazenie, môže sa vám zobraziť správa.
Demografické dáta súkromných alebo nezaradených videí sa nezobrazia bez ohľadu na návštevnosť vášho kanála.

Údaje o publiku

V analytike na YouTube sa môžu zobraziť obmedzené údaje o publiku, ak: 

Geografické údaje

Metriky alebo dimenzie týkajúce sa krajiny môžu byť obmedzené. Údaje o výnosoch podľa krajiny obmedzené nie sú.

V nasledujúcich prípadoch sa nezobrazia žiadne údaje o krajine bez ohľadu na návštevnosť vášho kanála:

  • Prehľady v reálnom čase
  • Súkromné alebo nezaradené videá

Hľadané výrazy a webové adresy

V zdrojoch návštevnosti, miestach prehrávania a zdrojoch odberateľov sa môžu zobraziť obmedzené údaje o hľadaných výrazoch a externých webových adresách. Neuvidíte napríklad jednorazové hľadané výrazy a webové adresy, ktoré majú na návštevnosť malý vplyv. Naďalej sa budú zobrazovať tie, ktoré divákov bežne privádzajú k vášmu obsahu.
Poznámka: V analytike na YouTube sa vám môžu zobrazovať rôzne metriky v závislosti od platformy – klasické štúdio v počítači, Štúdio YouTube v počítači alebo aplikácia Štúdio YouTube. Aktualizované metriky sú v analytike Štúdia YouTube (v počítači aj v aplikácii) k dispozícii skôr ako v klasickom Štúdiu pre autorov.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false