Ierobežoti dati pakalpojumā YouTube Analytics

Mēs vēlamies sniegt satura veidotājiem noderīgus datus, lai palīdzētu pieņemt pārdomātus lēmumus par saviem kanāliem, tomēr daļa datu pakalpojumā YouTube Analytics var būt ierobežoti.

Piezīme: ja jūsu videoklipam vai kanālam atlasītajā laika periodā nav pietiekams datplūsmas apjoms, iespējams, jūsu dati nebūs redzami. Iespējams, dati netiks rādīti arī tādā gadījumā, ja esat atlasījis konkrētu filtru, piemēram, ģeogrāfiskos datus vai dzimumu.

Pieejamie dati

Iespējams, būs redzams tālāk norādītais.

  • Pakalpojumā Analytics tiks parādīts ziņojums, informējot, ka jums nav piekļuves pilnīgam pārskatam, piemēram, “Nav pietiekami daudz demogrāfisko datu”.
  • Būs redzama atšķirība starp pārskata vai kartītes kopsummu un visu atsevišķo rindu summu. Tā notiek, ja datu rinda nav pieejama, taču tik un tā ir iekļauta kopējā aprēķinā, lai parādītu precīzu summu. Tabulas apakšā būs redzama piezīme, ka ir pieejami tikai galvenie rezultāti.

Ja vēlaties skatīt vairāk datu, pagariniet laika periodu vai noņemiet datu filtrus un sadalījumus. Šo iestatījumu mainīšana var palielināt datu apjomu pilnajā pārskatā.

Ierobežoto datu veidi

Tālāk norādītā informācija var būt ierobežota.

Demogrāfiskie dati

Pakalpojumā YouTube Analytics var tikt ierobežoti demogrāfiskie dati, piemēram, vecums un dzimums. Piemēram, jums var tikt parādīts ziņojums, ja nav pieejami pietiekami daudz datu, skatot demogrāfiskos datus par atsevišķu videoklipu vai valsti.
Demogrāfiskie dati par privātiem vai nerindotiem videoklipiem nav pieejami neatkarīgi no jūsu kanāla datplūsmas.

Mērķauditorijas dati

Jums var tikt rādīti ierobežoti dati par auditoriju pakalpojumā YouTube Analytics tālāk norādītajos gadījumos.

Ģeogrāfiskie dati

Var būt ierobežotas metrikas vai rādītāji, kas ir saistīti ar valsti. Dati par ieņēmumiem pēc valsts nav ierobežoti.

Neatkarīgi no jūsu kanāla datplūsmas nav pieejami valsts dati par:

  • reāllaika pārskatiem;
  • privātiem vai nerindotiem videoklipiem.

Meklēšanas vaicājumi un vietrāži URL

Meklēšanas vaicājumu un ārējo vietrāžu URL dati var būt ierobežoti, skatot datplūsmas avotus, atskaņošanas vietas un abonentu avotu pārskatus. Piemēram, var nebūt redzami vienreizēji meklēšanas vaicājumi un vietrāži URL, kas rada nelielu datplūsmu. Jūs redzēsiet datus par vaicājumiem un vietrāžiem URL, ar kuriem skatītāji tiek bieži novirzīti uz jūsu saturu.
Piezīme: pakalpojumā YouTube Analytics varat skatīt dažādas metrikas atkarībā no izmantotās platformas (klasiskā versija datorā, YouTube Studio datorā vai lietotne YouTube Studio). Jaunākās metrikas ātrāk ir pieejamas YouTube Studio (datorā un lietotnē) sadaļā Analytics, nekā klasiskajā Creator Studio versijā.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?