מגבלות הנתונים ב-YouTube Analytics

אנחנו רוצים לספק ליוצרים נתונים שימושיים שיעזרו להם לקבל החלטות מושכלות בנוגע לערוץ שלהם, אבל ייתכן שנתונים מסוימים יהיו מוגבלים ב-YouTube Analytics. 

ייתכן שכל הנתונים לא יהיו זמינים או רק חלק מהם, אם היקף התנועה לסרטון או לערוץ הגלויים לכול היה מוגבל בטווח הזמן שהגדרתם. כמו כן, ייתכן שלא יוצגו נתונים אם בחרתם מסנן ספציפי, כגון מיקום גיאוגרפי או מגדר.

מה אתם אמורים לראות

הפרטים שעשויים להופיע:

  • הודעה ב-Analytics המציינת שאין לכם גישה לדוח המלא, למשל, 'אין מספיק נתונים דמוגרפיים'
  • תראו הפרש בין הערך 'סך הכול' של דוח או של כרטיס לבין סכום השורות שלהם. מצב כזה יכול לקרות אם שורת נתונים אינה זמינה, אבל עדיין נכללת בסך הכללי של הספירה המדויקת. בחלק התחתון של הטבלה תופיע הערה המציינת כי רק התוצאות בראש הטבלה זמינות.

כדי להציג יותר נתונים, אפשר להגדיל את טווח הזמן או להסיר מסננים ופילוחים. פעולה זו עשויה להגדיל את כמות הנתונים בדוח המלא.

סוגים של נתונים שהיקף המידע בהם עשוי להיות מוגבל

המידע הבא עשוי להיות מוגבל:

נתונים דמוגרפיים

לנתונים דמוגרפיים, כגון גיל ומגדר, עשוי להיות היקף מוגבל ב-YouTube Analytic. לדוגמה: אם תבחרו להציג מדדים דמוגרפיים עבור סרטון ספציפי או מדינה/אזור מסוימים, ייתכן שתקבלו הודעה על כך שאין מספיק נתונים להצגה.

לא ניתן להציג נתונים דמוגרפיים של סרטונים פרטיים או לא רשומים, ואין לכך קשר לנפח התנועה בערוץ.

נתונים גיאוגרפיים

היקף המדדים והערכים הקשורים לנתונים גיאוגרפיים, כגון מדינה/אזור, עשוי להיות מוגבל. אין הגבלה על היקף הנתונים על הכנסות לפי פילוח גיאוגרפי.

לא ניתן להציג את הנתונים הגיאוגרפיים הבאים, ואין לכך קשר לנפח התנועה בערוץ:

  • נתונים של דוחות בזמן אמת
  • נתונים של סרטונים פרטיים או לא רשומים

מונחי חיפוש וכתובות URL

ייתכן שיוצג לכם היקף נתונים מוגבל עבור מונחי חיפוש ועבור כתובות URL חיצוניות בניתוח מקורות התנועה, מיקומי ההפעלה ומקורות המינויים. לדוגמה: ייתכן שלא יופיעו מונחי חיפוש שנעשה בהם שימוש חד פעמי, וכתובות URL שמהן מתקבלים נפחי תנועה קטנים מאוד. עם זאת, תוכלו לראות את מקורות התנועה שמהם מגיעים צופים לתוכן שלכם.
הערה: ייתכן שתראו ב-YouTube Analytics מדדים שונים, בהתאם לפלטפורמה שבה אתם משתמשים: הגרסה הקלאסית למחשב, YouTube Studio למחשב או אפליקציית YouTube Studio. מדדים עדכניים זמינים מהר יותר ב-Analytics ב-YouTube Studio (גם בגרסה למחשב וגם באפליקציה) בהשוואה לזמינותם בגרסה הקלאסית של סטודיו ליוצרים.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?