Κατανόηση των περιορισμένων δεδομένων στο YouTube Analytics

Θέλουμε να προσφέρουμε στους δημιουργούς χρήσιμα δεδομένα για να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις για το κανάλι τους, αλλά ορισμένα δεδομένα μπορεί να περιορίζονται στο YouTube Analytics. 

Αν το δημόσιο βίντεο ή το κανάλι σας δεν έχει αρκετή επισκεψιμότητα σε μια επιλεγμένη χρονική περίοδο, μπορεί να μην βλέπετε όλα ή κάποια δεδομένα. Επιπλέον, αν επιλέξατε ένα συγκεκριμένο φίλτρο, όπως γεωγραφία, ή φύλο, μπορεί επίσης να μην βλέπετε όλα ή κάποια δεδομένα.

Τι θα δείτε

Μπορεί να δείτε τα εξής:

  • Ένα μήνυμα στο Analytics ότι δεν έχετε πρόσβαση στην πλήρη αναφορά, όπως "Δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα δημογραφικών στοιχείων".
  • Διαφορά ανάμεσα στο "Σύνολο" μιας αναφοράς ή μιας κάρτας και στο άθροισμα των μεμονωμένων σειρών. Αυτό συμβαίνει όταν μια σειρά δεδομένων δεν είναι διαθέσιμη, αλλά εξακολουθεί να περιλαμβάνεται στο σύνολο για το ακριβές πλήθος. Θα δείτε μια σημείωση στο κάτω μέρος του πίνακα ότι διατίθενται μόνο τα κορυφαία αποτελέσματα.

Αν θέλετε να δείτε περισσότερα, δοκιμάστε να επεκτείνετε τη χρονική περίοδο ή να καταργήσετε τα φίλτρα και τις κατανομές. Αυτό μπορεί να αυξήσει την ποσότητα των δεδομένων στην πλήρη αναφορά.

Τύποι περιορισμένων δεδομένων

Οι παρακάτω πληροφορίες μπορεί να περιορίζονται στα εξής:

Δεδομένα δημογραφικών στοιχείων

Τα δεδομένα δημογραφικών στοιχείων, όπως η ηλικία και το φύλο, μπορεί να περιορίζονται στο YouTube Analytics. Για παράδειγμα, αν δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα προς εμφάνιση, μπορεί να δείτε ένα μήνυμα κατά την προβολή των μετρήσεων δημογραφικών στοιχείων για ένα μεμονωμένο βίντεο ή μια χώρα.

Δεν θα βλέπετε δεδομένα δημογραφικών στοιχείων για απόρρητα ή μη καταχωρισμένα βίντεο, ανεξάρτητα από το ποσοστό επισκεψιμότητας στο κανάλι σας.

Δεδομένα κοινού

Ενδεχομένως να βλέπετε περιορισμένα δεδομένα κοινού στο YouTube Analytics, εάν: 

Γεωγραφικά δεδομένα

Οι μετρήσεις ή οι ιδιότητες που αφορούν τη χώρα μπορεί να είναι περιορισμένες. Ωστόσο, τα δεδομένα εσόδων ανά γεωγραφία δεν έχουν περιορισμούς.

Δεν θα βλέπετε δεδομένα χώρας για τα παρακάτω, ανεξάρτητα από το ποσοστό επισκεψιμότητας στο κανάλι σας:

  • Αναφορές σε πραγματικό χρόνο
  • Ιδιωτικά ή εκτός λίστας βίντεο

Όροι αναζήτησης και URL

Μπορεί να βλέπετε περιορισμένα δεδομένα για όρους αναζήτησης και εξωτερικά URL στις αναφορές για τις πηγές επισκεψιμότητας, τις τοποθεσίες αναπαραγωγής και τις πηγές εγγεγραμμένων. Για παράδειγμα, οι μεμονωμένοι όροι αναζήτησης και τα URL που φέρνουν μικρή επισκεψιμότητα μπορεί να μην εμφανίζονται. Θα εξακολουθείτε να βλέπετε αυτά που συνήθως οδηγούν θεατές στο περιεχόμενό σας.
Σημείωση: Μπορεί να δείτε διαφορετικές μετρήσεις στο YouTube Analytics με βάση την πλατφόρμα: Κλασική προβολή σε υπολογιστή, YouTube Studio σε υπολογιστή ή εφαρμογή YouTube Studio. Οι ενημερωμένες μετρήσεις διατίθενται πιο γρήγορα στο Analytics του YouTube Studio (τόσο σε υπολογιστή όσο και στην εφαρμογή) σε σχέση με την Κλασική προβολή του Creator Studio.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;