Κατανόηση των περιορισμένων δεδομένων στο YouTube Analytics

Θέλουμε να παρέχουμε στους δημιουργούς χρήσιμα δεδομένα, ώστε να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις για το κανάλι και το περιεχόμενό τους, ωστόσο, κάποια δεδομένα μπορεί να έχουν περιορισμούς στο YouTube Analytics. Αυτό μπορεί να συμβαίνει σε διάφορες αναφορές και κάρτες.

Αν το δημόσιο βίντεο ή το κανάλι σας δεν έχει αρκετή επισκεψιμότητα σε μια επιλεγμένη χρονική περίοδο ή αν επιλέξατε ένα φίλτρο ή μια κατανομή, όπως γεωγραφία, πηγές επισκεψιμότητας ή φύλο, μπορεί να μην βλέπετε όλα ή κάποια δεδομένα.

Τι θα δείτε

Αν συμβαίνει αυτό, μπορεί να δείτε κάτι από τα εξής:

  • Ένα μήνυμα στο Analytics ότι δεν έχετε πρόσβαση στην πλήρη αναφορά, όπως "Δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα δημογραφικών στοιχείων".
  • Διαφορά ανάμεσα στο "Σύνολο" μιας αναφοράς ή μιας κάρτας και στο άθροισμα των μεμονωμένων σειρών. Αυτό συμβαίνει όταν μια σειρά δεδομένων δεν είναι διαθέσιμη, αλλά εξακολουθεί να περιλαμβάνεται στο σύνολο για το ακριβές πλήθος. Θα δείτε μια σημείωση στο κάτω μέρος του πίνακα ότι διατίθενται μόνο τα κορυφαία αποτελέσματα.

Αν θέλετε να δείτε περισσότερα, δοκιμάστε να επεκτείνετε τη χρονική περίοδο ή να καταργήσετε τα φίλτρα και τις κατανομές. Έτσι, αυξάνετε την ποσότητα των δεδομένων, ώστε να μπορείτε να δείτε την πλήρη αναφορά.

Τύποι περιορισμένων δεδομένων

Οι παρακάτω πληροφορίες μπορεί να είναι περιορισμένες:

Δεδομένα δημογραφικών στοιχείων

Τα δεδομένα δημογραφικών στοιχείων, όπως η ηλικία και το φύλο, μπορεί να περιορίζονται στο YouTube Analytics. Για παράδειγμα, αν δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα προς εμφάνιση, μπορεί να δείτε ένα μήνυμα κατά την προβολή των μετρήσεων δημογραφικών στοιχείων για ένα μεμονωμένο βίντεο ή μια χώρα.

Δεν θα βλέπετε δεδομένα δημογραφικών στοιχείων για απόρρητα ή εκτός λίστας βίντεο, ανεξάρτητα από το ποσοστό επισκεψιμότητας στο κανάλι σας.

Γεωγραφικά δεδομένα

Οι μετρήσεις ή οι ιδιότητες που αφορούν τη γεωγραφία, όπως η χώρα ή η περιοχή, ενδέχεται να έχουν περιορισμούς. Ωστόσο, τα δεδομένα εσόδων ανά γεωγραφία δεν έχουν περιορισμούς.

Δεν θα βλέπετε δεδομένα γεωγραφίας για τα παρακάτω, ανεξάρτητα από το ποσοστό επισκεψιμότητας στο κανάλι σας:

  • Αναφορές σε πραγματικό χρόνο
  • Ιδιωτικά ή εκτός λίστας βίντεο

Όροι αναζήτησης και URL

Μπορεί να βλέπετε περιορισμένα δεδομένα για όρους αναζήτησης και εξωτερικά URL όταν αναζητάτε πηγές επισκεψιμότητας, τοποθεσίες αναπαραγωγής και πηγές συνδρομητών. Για παράδειγμα, οι μεμονωμένοι όροι αναζήτησης και τα URL που φέρνουν μικρή επισκεψιμότητα μπορεί να μην εμφανίζονται, αλλά θα εξακολουθείτε να βλέπετε αυτά που συνήθως οδηγούν θεατές στο περιεχόμενό σας.

 

Σημείωση: Μπορεί να δείτε διαφορετικές μετρήσεις στο YouTube Analytics με βάση την πλατφόρμα: Κλασική προβολή σε υπολογιστή, YouTube Studio σε υπολογιστή ή εφαρμογή YouTube Studio. Οι ενημερωμένες μετρήσεις διατίθενται πιο γρήγορα στο Analytics του YouTube Studio (τόσο σε υπολογιστή όσο και στην εφαρμογή) σε σχέση με την Κλασική προβολή του Creator Studio.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;