Entendre la limitació de dades a YouTube Analytics

Volem proporcionar als creadors dades útils perquè puguin prendre decisions fonamentades sobre el seu canal, però és possible que no es puguin consultar totes les dades a YouTube Analytics.

Nota: si el vídeo o el canal no tenen prou trànsit durant un període de temps seleccionat, és possible que no puguis consultar-ne les dades. També pot ser que no vegis les dades si has seleccionat filtres concrets, com ara l'àrea geogràfica o el sexe.

Què veuràs

És possible que vegis:

  • Un missatge a Analytics que diu que no pots accedir a l'informe complet (per exemple: "No hi ha prou dades demogràfiques").
  • Una diferència entre el "Total" d'un informe o d'una targeta i la suma de les seves files individuals. Això passa quan una fila de dades no està disponible, però s'inclou en el total d'un recompte precís. A la part inferior de la taula veuràs una nota que indica que només estan disponibles els resultats més rellevants.

Si vols veure més dades, prova d'ampliar el període de temps o de suprimir filtres i desglossaments. Canviar aquesta configuració pot augmentar el volum de dades de l'informe complet.

Tipus de limitacions de dades

És possible que no puguis consultar la informació següent:

Dades demogràfiques

A YouTube Analytics, les dades demogràfiques, com ara l'edat i el sexe, poden estar limitades. Per exemple, si no hi ha prou dades per mostrar, pot ser que vegis un missatge mentre consultes les mètriques demogràfiques d'un vídeo o país concret.
No es poden consultar les dades demogràfiques dels vídeos privats o ocults, independentment del trànsit del canal.

Dades de públic

És possible que no puguis consultar totes les dades de públic a YouTube Analytics en els casos següents:

Dades geogràfiques

És possible que les mètriques o les dimensions relacionades amb el país estiguin limitades. Les dades sobre els ingressos per país no ho estan.

Independentment del trànsit del canal, no veuràs les dades per país del següent:

  • Informes en temps real
  • Vídeos privats o ocults

Termes de cerca i URL

És possible que no puguis consultar totes les dades pel que fa als termes de cerca i els URL externs als informes de les fonts del trànsit, de les ubicacions de les reproduccions i de les fonts de subscriptors. Per exemple, pot ser que no apareguin els termes de cerca i els URL que generen poc trànsit, però sí que puguis consultar els que normalment porten els espectadors al teu contingut.
Nota: segons la plataforma que utilitzis (versió clàssica per a ordinadors, YouTube Studio per a ordinadors o l'aplicació YouTube Studio), és possible que vegis diferents mètriques a YouTube Analytics. Això és perquè les mètriques d'Analytics s'actualitzen abans a YouTube Studio (tant a la versió per a ordinadors com a l'aplicació) que a la versió clàssica de Creator Studio.
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?