Entendre la limitació de dades a YouTube Analytics

Volem proporcionar als creadors dades útils perquè puguin prendre decisions fonamentades sobre el seu canal i contingut. Tot i això, és possible que no es puguin consultar totes les dades a YouTube Analytics, normalment en diversos informes i targetes.

Si el teu canal o un vídeo públic no té prou trànsit durant un període seleccionat o bé si has seleccionat un filtre o un desglossament, com ara per dades geogràfiques, fonts del trànsit o sexe, és possible que no puguis consultar-ne totes les dades o, fins i tot, que no puguis consultar-ne cap.

Què veuràs

Si és el cas, veuràs una d'aquestes dues coses:

  • Un missatge a Analytics que indica que no tens accés a l'informe complet (p. ex., "No hi ha prou dades demogràfiques").
  • Una diferència entre el "Total" d'un informe o d'una targeta i la suma de les seves files individuals. Això passa quan una fila de dades no està disponible, però s'inclou en el total d'un recompte precís. A la part inferior de la taula veuràs una nota que indica que només estan disponibles els resultats més rellevants.

Si vols veure més dades, prova un període de temps més llarg o bé suprimeix filtres i desglossaments. D'aquesta manera, augmentarà el volum de dades i és possible que puguis veure l'informe complet.

Tipus de limitacions de dades

A continuació s'enumeren els tipus de dades que poden patir limitacions:

Dades demogràfiques

A YouTube Analytics, és possible que no puguis consultar totes les dades demogràfiques, com ara l'edat i el sexe. Per exemple, si no hi ha prou dades per mostrar, pot ser que vegis un missatge mentre consultes les mètriques demogràfiques d'un vídeo o país concret.

No es poden consultar les dades demogràfiques dels vídeos privats o ocults, independentment del trànsit del canal.

Dades geogràfiques

És possible que no puguis consultar les mètriques o les dimensions relacionades amb la geografia, com ara el país o la regió. Tot i això, sí que pots consultar les dades d'ingressos per geografia.

Independentment del trànsit del canal, no veuràs les dades geogràfiques del següent:

  • informes en temps real
  • vídeos privats o ocults

Termes de cerca i URL

És possible que no puguis consultar totes les dades pel que fa als termes de cerca i URL externs quan consultes les fonts del trànsit, la ubicació de les reproduccions i les fonts de subscriptors. Per exemple, és possible que no hi figurin els termes de cerca menys comuns i els URL amb poc trànsit, però sempre podràs consultar els que normalment porten més espectadors al teu contingut.

 

Nota: segons la plataforma que utilitzis (versió clàssica per a ordinadors, YouTube Studio per a ordinadors o l'aplicació YouTube Studio), és possible que vegis diferents mètriques a YouTube Analytics. Això és perquè les mètriques d'Analytics s'actualitzen abans a YouTube Studio (tant a la versió per a ordinadors com a l'aplicació) que a la versió clàssica de Creator Studio.
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?