เบลอวิดีโอ

คุณเบลอส่วนต่างๆ ของวิดีโอได้ใน YouTube Studio บนคอมพิวเตอร์

การเบลอใบหน้า

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. เลือกเนื้อหาจากเมนูด้านซ้าย
 3. คลิกวิดีโอที่ต้องการแก้ไข
 4. จากเมนูด้านซ้าย คลิกตัดต่อวิดีโอ
 5. คลิกเบลอภาพบางส่วนของวิดีโอ แล้วเลือกการเบลอใบหน้า
 6. เมื่อการประมวลผลเสร็จสิ้น ให้เลือกใบหน้าที่ต้องการเบลอ แล้วคลิกใช้
 7. คลิกและลากช่องเพื่อปรับการเบลอ
 8. คลิกบันทึก

การเบลอที่กำหนดเอง

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. เลือกเนื้อหาจากเมนูด้านซ้าย
 3. คลิกวิดีโอที่ต้องการแก้ไข
 4. จากเมนูด้านซ้าย คลิกตัดต่อวิดีโอ
 5. คลิกเบลอภาพบางส่วนของวิดีโอ แล้วเลือกการเบลอที่กำหนดเอง
 6. คลิกและลากช่องเพื่อปรับการเบลอ
 7. คลิกบันทึก

ตัวเลือกเพิ่มเติม

 • ย้ายช่องเบลอภาพไปยังตำแหน่งอื่น: คลิกและลากภายในช่องดังกล่าว
 • เปลี่ยนรูปร่างส่วนที่เบลอ: เลือกสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือวงรีเพื่อใช้เป็นรูปร่างของส่วนที่เบลอ
 • ปรับขนาดพื้นที่ที่เบลอ: คลิกและลากที่มุมช่องเพื่อเบลอพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง
 • เปลี่ยนเวลาที่เกิดการเบลอ: คลิกและลากส่วนท้ายของไทม์ไลน์เพื่อตั้งเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการเบลอ
 • ป้องกันไม่ให้พื้นที่ที่เบลอเคลื่อนที่: เลือกกำหนดตำแหน่งที่เบลอให้อยู่กับที่เพื่อให้พื้นที่ที่เบลออยู่กับที่เสมอ
 • เบลอหลายพื้นที่: คลิกและลากช่องใหม่ๆ มาวางเหนือส่วนที่ต้องการเบลอ
 • คุณจะดาวน์โหลดวิดีโอที่แก้ไขและอัปโหลดอีกครั้งเพื่อเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงที่ทำไว้ในวิดีโอได้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
59
false