Zamazywanie filmów

Na komputerze możesz zamazać wybrane części swojego filmu.

Uwaga: jeśli korzystasz z YouTube Studio w wersji beta (studio.youtube.com), w menu po lewej stronie wybierz Klasyczną wersję Studia twórców, by wykonać te czynności.

Rozmycie niestandardowe

Aby rozmyć poruszające się w filmie osoby lub obiekty, kliknij kartę Efekty rozmycia > Rozmycie niestandardowe > Edytuj. Kliknij i przeciągnij, „rysując” pole na elemencie, który ma być rozmyty. Przeciąganie narzędzia powoduje automatyczne rozmycie obiektu, po którym się ono porusza. Możesz też:

  • przenieść pole zamazania w inne miejsce: kliknij w środku pola i przeciągnij je;
  • zmienić rozmiar obszaru rozmycia: kliknij i przeciągnij dowolny róg pola, aby zwiększyć lub zmniejszyć obszar rozmycia;
  • zmienić czas występowania rozmycia: kliknij i przeciągnij końce osi czasu, aby ustawić początek i koniec rozmycia;
  • uniemożliwić przesuwanie się obszaru rozmycia: kliknij „Zablokuj” na osi czasu, aby obszar rozmycia trwale pozostał w tym samym miejscu;
  • rozmyć kilka obszarów: kliknij i przeciągnij, rysując nowe pola na obszarach, które mają być rozmyte.

Zamazywanie twarzy

  1. Kliknij kartę Efekty rozmycia > Zamaż twarze > Edytuj. W trakcie przetwarzania filmu możesz korzystać z YouTube tak jak zwykle.

  2. Po zakończeniu przetwarzania wyświetlą się miniatury wszystkich twarzy, które zostały wykryte przez narzędzie.
  3. Kliknij miniaturę twarzy, którą chcesz zamazać.
  4. Zapisz zmiany w istniejącym filmie lub utwórz nowy.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?