Zamazywanie filmów

Na komputerze możesz zamazać wybrane części swojego filmu.

Uwaga: jeśli korzystasz z YouTube Studio w wersji beta, w menu po lewej stronie wybierz klasyczną wersję Studia twórców i wykonaj te czynności.

Rozmycie niestandardowe

Aby rozmyć poruszające się w filmie osoby lub obiekty:

 1. W Menedżerze filmów kliknij kartę Ulepszenia.
 2. Kliknij Edytuj w sekcji „Rozmycie niestandardowe”.
 3. Kliknij i przeciągnij, rysując pole na elemencie, który ma być rozmyty. Przeciąganie narzędzia powoduje automatyczne rozmycie obiektu, po którym się ono porusza. Możesz też:
  • przenieść pole zamazania w inne miejsce: kliknij środek pola i przeciągnij je;
  • zmienić rozmiar obszaru rozmycia: kliknij i przeciągnij dowolny róg pola, aby zwiększyć lub zmniejszyć obszar rozmycia;
  • zmienić czas występowania rozmycia: kliknij i przeciągnij końce osi czasu, aby ustawić początek i koniec rozmycia;
  • uniemożliwić przesuwanie się obszaru rozmycia: kliknij Zablokuj na osi czasu, aby obszar rozmycia trwale pozostał w tym samym miejscu;
  • rozmyć kilka obszarów: kliknij i przeciągnij, rysując nowe pola na obszarach, które mają być rozmyte.

Zamazywanie twarzy

 1. Kliknij Edytuj w sekcji „Zamazywanie twarzy”.W trakcie przetwarzania filmu możesz korzystać z YouTube tak jak zwykle.
 2. Po zakończeniu przetwarzania wyświetlą się miniatury wszystkich twarzy, które zostały wykryte przez narzędzie.
 3. Kliknij miniaturę twarzy, którą chcesz zamazać.
 4. Zapisz zmiany w istniejącym filmie lub utwórz nowy.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?