Przycinanie filmów

Na komputerze możesz przyciąć początkowy, środkowy lub końcowy fragment filmu. Nie musisz ponownie przesyłać filmu, aby go przyciąć. URL filmu, liczba wyświetleń i komentarze pozostaną bez zmian.Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku filmów krótszych niż 6 godzin.

Uwaga: jeśli Twój film ma ponad 100 tys. wyświetleń, możesz nie mieć możliwości zapisania zmian, z wyjątkiem zamazywania twarzy. Aby zapisać zmiany, skorzystaj z opcji „Zapisz jako nowy film”. To ograniczenie nie dotyczy uczestników programu partnerskiego YouTube.

How to trim your videos with the video editor in YouTube Studio (beta)

Otwieranie edytora wideo

Otwórz edytor wideo, aby przyciąć film lub usunąć jego fragment.

 1. Zaloguj się w YouTube Studio w wersji beta.
 2. Wybierz Filmy w menu po lewej stronie.
 3. Kliknij tytuł lub miniaturę filmu, który chcesz edytować.
 4. Wybierz Edytor w menu po lewej stronie.

Klasyczna wersja Studia twórców

 1. Otwórz Menedżera filmów.
 2. Wybierz Edytuj obok filmu, który chcesz edytować.
 3. Przejdź do karty Ulepszenia.

Przycinanie początku lub końca filmu

 1. Wybierz Przytnij. W edytorze pojawi się niebieska ramka.
 2. Kliknij i przeciągnij boki niebieskiej ramki, aż obejmie ona fragment filmu, który chcesz zachować. Wszystkie elementy, których nie ma w ramce, zostaną usunięte z filmu.
 3. Aby sprawdzić zmiany, wybierz opcję Odtwórz.
 4. Kliknij Zapisz.

Klasyczna wersja Studia twórców

 1. Kliknij kartę Ulepszenia a potem Przytnij.
 2. Użyj niebieskich pasków, aby wyciąć wybrany fragment. Wycięte fragmenty zmienią kolor na szary.
 3. Kliknij Gotowe.
W dowolnym momencie możesz kliknąć Wyczyść, aby anulować zmiany.

Usuwanie fragmentu filmu

 1. Wybierz Przytnij. W edytorze pojawi się niebieska ramka.
 2. W niebieskiej ramce kliknij początek fragmentu, który chcesz usunąć.
 3. Wybierz Podziel.
 4. Kliknij biały pasek, który się pojawi, i przeciągnij go do końca fragmentu, który chcesz usunąć.
 5. Aby sprawdzić zmiany, wybierz Odtwórz.
 6. Kliknij Zapisz.

Klasyczna wersja Studia twórców

 1. Kliknij kartę Ulepszenia a potem Przytnij.
 2. Przejdź do pierwszej klatki, od której chcesz rozpocząć przycinanie, i kliknij Podziel. Kliknij na prawo od miejsca podziału.Przeciągnij lewy niebieski pasek do fragmentu, w którym chcesz zatrzymać przycinanie.
 3. Kliknij Gotowe.

W dowolnym momencie możesz kliknąć Wyczyść, aby anulować zmiany.

Jeśli chcesz przyciąć lub podzielić film od konkretnego momentu, wpisz czas w polu obok przycisku Przytnij.Naciśnij (X) nad sekcją, aby cofnąć jej podział.W dowolnym momencie kliknij Wyczyść wszystko, aby anulować zmiany.

Więcej opcji

 • Aby zapisać edytowaną wersję swojego filmu jako nowy film na kanale, wybierz Więcej a potem Zapisz jako nowy.
 • Aby usunąć niezapisane zmiany w swojej kopii roboczej, wybierz Więcej a potem Przywróć oryginał.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?