Quản lý Kênh nghệ sĩ chính thức

Sử dụng tên nghệ sĩ của bạn làm tên kênh

Tên kênh hiệu quả có thể giúp người hâm mộ dễ dàng tìm thấy kênh chính thức trong kết quả tìm kiếm cũng như video chính thức của bạn trên YouTube. Tên kênh không hiệu quả có thể khiến người hâm mộ khó khám phá ra kênh và video của bạn hơn, đồng thời có thể gây ảnh hưởng không tốt đến số liệu phân tích.

Ví dụ: Tên kênh hiệu quả cho ban nhạc Hào Quang là Hào Quang. Hãy dùng tên có trên bản phát hành mới nhất của bạn.

Những phương pháp hay nhất khi viết tên kênh

Hãy làm theo các phương pháp hay nhất dưới đây để đảm bảo người hâm mộ dễ dàng tìm thấy tên kênh của bạn trên YouTube:
  • Sử dụng cách viết hoa thích hợp: Chẳng hạn như không nên dùng "hào quang" hay "HÀO QUANG", trừ khi thương hiệu của bạn rõ ràng sử dụng cách viết hoa như vậy để góp phần tạo nên phong cách.
  • Sử dụng dấu cách thích hợp: Chẳng hạn như không nên dùng "HàoQuang", trừ khi thương hiệu của bạn rõ ràng sử dụng tên viết liền.
  • Tránh thêm từ: Chẳng hạn, không nên thêm những từ như "Chính thức", "TV", "Kênh", "YouTube", hoặc "Công ty sản xuất" vào tên kênh của bạn.
  • Chọn ngôn ngữ chính: Nếu đối tượng khán giả của bạn sử dụng nhiều ngôn ngữ, hãy chọn một ngôn ngữ cho tên kênh. Bạn có thể thêm các bản dịch thay thế cho tên kênh, xuất hiện tùy theo việc người hâm mộ chọn ngôn ngữ nào.

Lưu ý: Việc thay đổi tên kênh cũng sẽ thay đổi tên của bạn trên các sản phẩm khác của Google, trừ trường hợp bạn đã chuyển kênh của mình sang Tài khoản thương hiệu. Tài khoản thương hiệu sẽ cho phép bạn sở hữu một cái tên chỉ sử dụng trên YouTube. Tài khoản này cũng cho phép bạn cấp quyền truy cập kênh cho những người khác trong nhóm mình.

Thông báo

Sau khi người hâm mộ đăng ký, họ cũng có thể bắt đầu nhận thông báo khi bạn xuất bản video mới. Theo mặc định, chúng tôi sẽ chỉ gửi cho người hâm mộ thông báo về những nội dung nổi bật của kênh.

Nếu bạn có Kênh nghệ sĩ chính thức, thì người xem sẽ chỉ nhìn thấy thông báo của kênh chính thức trong phần thông tin cập nhật về các kênh họ đăng ký.

Loại thông báo mà người xem nhận được từ Kênh nghệ sĩ chính thức sẽ phụ thuộc vào tùy chọn thông báo mà họ đã đặt cho các kênh khác của bạn. Các tùy chọn trên kênh chủ đề sẽ không ảnh hưởng đến tùy chọn cài đặt thông báo cho Kênh nghệ sĩ chính thức.

Tìm hiểu xem tùy chọn cài đặt của người xem ảnh hưởng như thế nào đến thông báo

  • Nếu đã đặt tùy chọn thông báo qua chuông trên Kênh nghệ sĩ chính thức thì người xem sẽ nhận được thông báo qua chuông, bất kể tùy chọn cài đặt của họ đối với các kênh khác.
  • Nếu đã đặt tùy chọn thông báo về nội dung nổi bật trên Kênh nghệ sĩ chính thức thì người xem sẽ nhận được thông báo về nội dung nổi bật, bất kể tùy chọn cài đặt của họ đối với các kênh khác. 
  • Nếu người xem đã chọn tùy chọn cài đặt thông báo cho kênh mà bạn vốn có, rồi sau đó mới đăng ký Kênh nghệ sĩ chính thức của bạn, thì tùy chọn cài đặt thông báo họ đã chọn sẽ áp dụng cho Kênh nghệ sĩ chính thức.

Xem YouTube Analytics dành cho Nghệ sĩ

Nếu bạn là nghệ sĩ trên YouTube và có Kênh nghệ sĩ chính thức, bạn có thể dùng ứng dụng YouTube Studio để xem số liệu phân tích. YouTube Analytics sẽ hiển thị dữ liệu từ tất cả các kênh có đăng tải nhạc của bạn (chẳng hạn như kênh thuộc quyền sở hữu và điều hành của nghệ sĩ, kênh chủ đề và kênh VEVO).

Hãy tìm hiểu thêm về YouTube Analytics dành cho Nghệ sĩ.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?