Các phần kênh

Kênh nghệ sĩ chính thức không phải là kênh mới mà là một bố cục mới có thể sử dụng trên bất kỳ kênh nào thuộc sở hữu và điều hành của nghệ sĩ, người quản lý hoặc hãng nhạc của họ. Đây là các phần trong Kênh chính thức của nghệ sĩ:

 

Video nổi bật

Bạn có thể chọn video nào bạn muốn hiển thị ở trên đầu Kênh chính thức của nghệ sĩ — ngay cả khi đó không phải là video do bạn tải lên. Hãy chọn các video khác nhau cho khách truy cập mới và người đăng ký cũ. 

Nội dung do nghệ sĩ tuyển chọn

Đây là phần trên cùng của kênh. Phần này hiển thị danh sách phát mà bạn có thể tuyển chọn cùng với bất kỳ video nào của bạn trên YouTube.

Bố cục kênh

Nếu bạn chưa tùy chỉnh bố cục kênh, thì kênh sẽ được chuyển sang bố cục này khi nâng cấp lên Kênh nghệ sĩ chính thức.

Nhạc chính thức

Đây là phần được tạo tự động giúp tổng hợp nội dung âm nhạc từ khắp tất cả các kênh YouTube của bạn. Những video này được sắp xếp theo ngày tải lên, mức độ phổ biến và loại video.

Album

Đây là danh sách phát được tạo tự động giúp sắp xếp album của bạn theo trình tự thời gian đảo ngược trước ngày phát hành.

Các phần tùy chỉnh

Bên dưới các phần "Nhạc chính thức" và "Album", bạn có tùy chọn thêm hai giá chứa danh sách phát do bạn tuyển chọn.

 

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?