Các phần kênh

Kênh nghệ sĩ chính thức không phải là kênh mới mà là một bố cục mới có thể sử dụng trên bất kỳ kênh nào thuộc sở hữu và điều hành của nghệ sĩ, người quản lý hoặc hãng nhạc của họ. Đây là các phần trong Kênh chính thức của nghệ sĩ:

 

Video nổi bật

Bạn có thể chọn video nào sẽ hiển thị ở trên đầu Kênh chính thức của nghệ sĩ – ngay cả khi đó không phải là video do bạn tải lên. Hãy chọn các video khác nhau cho khách truy cập mới và người đăng ký cũ. 

Nội dung do nghệ sĩ tuyển chọn

Đây là phần trên cùng của kênh. Phần này giới thiệu nổi bật danh sách phát mà bạn có thể tuyển chọn cùng với bất kỳ video nào của bạn trên YouTube.
Sau đây là cách giới thiệu nổi bật danh sách phát của bạn: 
  1. Đăng nhập vào YouTube.
  2. Làm theo hướng dẫn để tạo danh sách phát chứa nội dung bạn muốn giới thiệu.
  3. Chuyển đến Kênh nghệ sĩ chính thức của bạn.
  4. Ở trên cùng bên phải, hãy chọn Tùy chỉnh kênh. Nếu bạn không nhìn thấy mục này, hãy di chuột lên trên phần do nghệ sĩ tuyển chọn (phần nằm ngay bên dưới video nổi bật). Nhấp vào biểu tượng chỉnh sửa .
  5. Tắt Danh sách phát tự động.
  6. Trong hộp thoại bật lên, hãy chọn danh sách phát từ menu thả xuống. 
  7. Nhấp vào Hoàn tất

Bố cục kênh

Nếu chưa có bố cục tùy chỉnh, thì kênh của bạn sẽ chuyển sang bố cục này khi nâng cấp lên Kênh nghệ sĩ chính thức.

Âm nhạc chính thức

Đây là phần được tạo tự động giúp tổng hợp nội dung âm nhạc từ khắp tất cả các kênh YouTube của bạn. Những video này được sắp xếp theo ngày tải lên, mức độ phổ biến và loại video.

Album

Đây là danh sách phát được tạo tự động giúp sắp xếp album của bạn theo trình tự thời gian đảo ngược trước ngày phát hành.

Các phần tùy chỉnh

Bên dưới các phần "Âm nhạc chính thức" và "Album" (tạo tự động), có tùy chọn cho phép bạn thêm hai kệ chứa danh sách phát do chính mình tuyển chọn.

 

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?