Các phần trên Kênh nghệ sĩ chính thức

Kênh nghệ sĩ chính thức cung cấp cho bạn các tùy chọn mới về bố cục kênh. Bên cạnh các phần kênh thông thường, bạn có thể đưa thêm các phần sau đây vào Kênh nghệ sĩ chính thức của mình:

Video nổi bật

Bạn có thể chọn video nào sẽ xuất hiện ở đầu Kênh nghệ sĩ chính thức – ngay cả khi đó không phải là video do bạn tải lên. Bạn nên chọn một video cho khách truy cập mới và một video khác cho người đăng ký cũ.

Âm nhạc chính thức

Đây là phần không bắt buộc và do YouTube tự động tạo, giúp tổng hợp nội dung âm nhạc trên tất cả các kênh YouTube của bạn. Những video này được sắp xếp theo ngày tải lên, mức độ phổ biến và loại video.

Album

Đây là danh sách phát không bắt buộc và do YouTube tự động tạo, giúp sắp xếp các album của bạn theo ngày phát hành, bắt đầu từ ngày gần đây nhất.

Các phần có thể tùy chỉnh

Bên dưới các phần "Âm nhạc chính thức" và "Album" (do YouTube tự động tạo), bạn có thể chọn thêm những kệ khác chứa các danh sách phát mà bạn đã tuyển chọn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?