YouTube và Tài khoản Google của con bạn (chỉ dành cho Liên minh Châu Âu)

Nếu bạn sống ở Liên minh Châu Âu và đã tạo Tài khoản Google cho con mình bằng ứng dụng Family Link, thì con bạn có thể bắt đầu dùng ứng dụng YouTube và các tính năng khác khi trẻ đủ 13 tuổi.  Trẻ em dưới 13 tuổi chỉ có thể dùng ứng dụng YouTube Kids ở những quốc gia được cung cấp.  Tìm hiểu thêm 

Lưu ý: Ứng dụng YouTube cùng các tính năng và sản phẩm khác của YouTube chưa được thiết kế hoặc điều chỉnh riêng cho trẻ em. Con bạn có thể dùng các tính năng và sản phẩm này để liên lạc với người khác hoặc tìm nội dung mà bạn cho là không phù hợp.  Khi con bạn sử dụng YouTube, trẻ sẽ có thể dùng các tính năng của YouTube như bất kỳ người dùng nào khác. Điều này bao gồm cả việc tạo kênh YouTube của riêng trẻ, tải lên và chia sẻ video công khai cũng như phát trực tiếp, nhận xét và dùng tính năng trò chuyện trực tiếp. Tìm hiểu thêm

Bạn có thể sử dụng ứng dụng Family Link để quản lý các tùy chọn cài đặt hoạt động của con, bao gồm cả tùy chọn cài đặt Lịch sử tìm kiếm và Lịch sử xem trên YouTube. 

Bật hoặc tắt Chế độ hạn chế

Theo mặc định, không có tùy chọn cài đặt lọc nội dung nào bật trong YouTube. Bạn có thể bật Chế độ hạn chế để sàng lọc nội dung có khả năng dành cho người trưởng thành mà bạn không muốn con mình xem. Không có bộ lọc nào hoạt động chính xác 100% nhưng việc này sẽ giúp con bạn tránh được hầu hết loại nội dung này.  

Chế độ hạn chế hoạt động ở cấp thiết bị hoặc trình duyệt. Vì vậy, bạn phải bật chế độ này trong YouTube trên mỗi thiết bị hoặc trình duyệt mà con bạn sử dụng.  Tìm hiểu thêm

Kiểm soát quyền truy cập vào YouTube 

Bạn có thể kiểm soát quyền truy cập vào trang web và ứng dụng YouTube trên thiết bị Android của con mình nếu:

Chặn hoặc cho phép trang web YouTube

Hãy làm theo các bước sau để kiểm soát việc liệu con bạn có thể truy cập vào trang web YouTube trên thiết bị Android hay không.

Chặn hoặc cho phép ứng dụng YouTube

Hãy làm theo các bước sau để kiểm soát việc liệu con bạn có thể dùng ứng dụng YouTube trên thiết bị Android hay không.

 

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?