ปิดใช้เสียงและการสั่นสำหรับการแจ้งเตือน

การปิดใช้เสียงและการสั่นช่วยให้แน่ใจได้ว่าแอป YouTube จะส่งการแจ้งเตือนแบบไม่มีเสียงไปยังโทรศัพท์ในช่วงเวลาที่กำหนดในแต่ละวัน ระบบจะปิดใช้เสียงและการสั่นทั้งหมดระหว่างเวลา 22:00 น. ถึง 8:00 น. โดยค่าเริ่มต้น แต่คุณปรับแต่งเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดเองได้ ฟีเจอร์นี้พร้อมใช้งานบนแอป YouTube รุ่น 13.16 ขึ้นไปในโทรศัพท์มือถือ 

วิธีการปิด/เปิดใช้และปรับแต่งการแจ้งเตือนของเสียงและการสั่นเองมีดังนี้ 
  1. แตะไอคอนบัญชี  
  2. แตะการตั้งค่า 
  3. แตะการแจ้งเตือน 
  4. แตะปิดใช้เสียงและการสั่น
  5. เลือกเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดที่ต้องการ 
หมายเหตุ: คุณจะยังคงได้รับการแจ้งเตือนของ YouTube ทั้งหมด แม้ว่าจะปิดเสียงและการสั่นก็ตาม ระบบจะส่งการแจ้งเตือนการอัปโหลดวิดีโอทั้งหมดแบบไม่มีเสียงโดยค่าเริ่มต้น 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad