Powiadomienia: wyłączanie dźwięków i wibracji

Wyłączenie dźwięków i wibracji sprawia, że przez określony czas każdego dnia powiadomienia z aplikacji YouTube są wysyłane na telefon w trybie cichym. Domyślnie wszystkie dźwięki i wibracje są wyłączone w godzinach 22:00–8:00, ale możesz zmienić godzinę rozpoczęcia i zakończenia. Ta funkcja jest dostępna w aplikacji YouTube w wersji 13.16 i nowszych na urządzeniach mobilnych. 

Aby wyłączyć/włączyć i dostosować dźwięki powiadomień i wibracje: 
  1. Dotknij ikony konta 
  2. Kliknij Ustawienia
  3. Kliknij Powiadomienia
  4. Kliknij Wyłącz dźwięki i wibracje.
  5. Wybierz czas rozpoczęcia i zakończenia. 
Uwaga: nadal będziesz otrzymywać wszystkie powiadomienia z YouTube, nawet jeśli dźwięki i wibracje zostaną wyłączone. Wszystkie powiadomienia o wysłaniu filmów są domyślnie wysyłane w trybie cichym. 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?