Mga Notification: i-disable ang mga tunog at pag-vibrate

Kapag na-disable ang mga tunog at pag-vibrate, matitiyak na ang mga notification mula sa YouTube app ay ipapadala nang tahimik sa iyong telepono sa tinukoy na yugto ng panahon kada araw. Bilang default, madi-disable ang lahat ng tunog at pag-vibrate mula 10pm hanggang 8am, ngunit maaari mong i-customize ang oras ng pagsisimula at pagtatapos. Ang feature na ito ay available sa mga bersyon 13.16+ ng YouTube app sa mga mobile phone. 

Para i-disable/i-enable at i-customize ang mga tunog at pag-vibrate ng mga notification: 
  1. I-tap ang icon ng iyong Account
  2. I-tap ang Mga Setting
  3. I-tap ang Mga Notification
  4. I-tap ang I-disable ang mga tunog at pag-vibrate.
  5. Piliin ang gusto mong Oras ng pagsisimula at Oras ng pagtatapos. 
Tandaan: Matatanggap mo pa rin ang lahat ng notification mula sa YouTube kahit na naka-disable ang mga tunog at pag-vibrate. Bilang default, ipinapadala nang tahimik ang lahat ng notification ng pag-upload ng video. 
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?