Деактивиране на звука и вибрациите за известия

Когато деактивирате звука и вибрациите, известията от приложението YouTube се изпращат до телефона ви без звук през определен период от време всеки ден. Всички звуци и вибрации са деактивиране по подразбиране между 22:00 ч. и 8:00 ч., но можете да персонализирате началния и крайния час. Тази функция е достъпна за версия на приложението YouTube 13.16 и по-нови на мобилни телефони. 

За да деактивирате/активирате и персонализирате звука и вибрациите за известия, изпълнете следните стъпки: 
  1. Докоснете иконата на профила си 
  2. Докоснете Настройки
  3. Докоснете Известия
  4. Докоснете Деактивиране на звука и вибрациите.
  5. Изберете желания начален и краен час. 
Забележка: Ще продължавате да получавате всички известия от YouTube дори когато деактивирате звука и вибрациите. Всички известия за качване на видеоклипове се изпращат без звук по подразбиране. 
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?