Thông báo: Tắt chế độ rung và âm báo

Việc tắt chế độ rung và âm báo sẽ đảm bảo rằng các thông báo gửi từ ứng dụng YouTube đến điện thoại của bạn đều ở trạng thái im lặng trong khoảng thời gian đã định mỗi ngày. Theo mặc định, tất cả âm báo và rung sẽ không hoạt động từ 10 giờ tối đến 8 giờ sáng nhưng bạn có thể tùy chỉnh thời gian bắt đầu và kết thúc của tính năng này. Tính năng này có trên các phiên bản ứng dụng YouTube 13.16 trở lên trên điện thoại di động. 

Để tắt/bật và tùy chỉnh chế độ rung và âm báo của thông báo, hãy làm như sau: 
  1. Nhấn vào biểu tượng tài khoản
  2. Nhấn vào Cài đặt
  3. Nhấn vào Thông báo
  4. Nhấn Tắt chế độ rung và âm báo.
  5. Chọn Thời gian bắt đầu và Thời gian kết thúc mong muốn. 
Lưu ý: Bạn sẽ vẫn nhận được tất cả thông báo của YouTube ngay cả khi đã tắt chế độ rung và âm báo. Tất cả các thông báo về video đã tải lên được gửi ở trạng thái im lặng theo mặc định. 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?