Thông báo: Thông báo tổng hợp theo lịch trình

Thông báo tổng hợp theo lịch trình kết hợp tất cả các thông báo đẩy hàng ngày mà bạn sẽ nhận được trong ngày từ ứng dụng YouTube và gửi cho bạn chỉ một thông báo tổng hợp hàng ngày để thay thế. Bạn có thể đặt thời gian cụ thể để nhận thông báo tổng hợp theo lịch trình. Tính năng này có trên các phiên bản ứng dụng YouTube 13.16 trở lên trên điện thoại di động. 

Lưu ý: Thông báo tổng hợp theo lịch trình kết hợp tất cả các thông báo đẩy, bao gồm cả thông báo về sự kiện trực tiếp, video đã tải lên và nhận xét. Khi bật tính năng này, bạn có thể không nhìn thấy sự kiện trực tiếp cho đến khi sự kiện đó đã kết thúc.

Thông báo tổng hợp theo lịch trình “tắt” theo mặc định.

Để bật và tùy chỉnh thông báo tổng hợp theo lịch trình, hãy làm như sau: 

  1. Nhấn vào biểu tượng tài khoản
  2. Nhấn vào Cài đặt
  3. Nhấn vào Thông báo.
  4. Nhấn vào Thông báo tổng hợp theo lịch trình.
  5. Chọn Thời gian gửi thông báo mong muốn.  

Việc nhấn vào thông báo tổng hợp theo lịch trình sẽ đưa bạn đến tab Hoạt động để xem danh sách thông báo từ ngày hôm trước. Hãy tìm hiểu thêm về cách quản lý thông báo của bạn tại đây

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?