Thông báo: Thông báo tổng hợp theo lịch trình

Thông báo tổng hợp theo lịch trình kết hợp mọi thông báo đẩy bạn nhận được mỗi ngày từ ứng dụng YouTube. Sau đó, hệ thống sẽ gửi cho bạn chỉ một thông báo tổng hợp hằng ngày. Bạn có thể đặt thời điểm cụ thể để nhận thông báo này.

Lưu ý: Thông báo tổng hợp theo lịch trình kết hợp mọi thông báo đẩy, bao gồm cả thông báo về sự kiện trực tiếp, video tải lên và bình luận. Khi bật tính năng này, bạn có thể không thấy một sự kiện trực tiếp cho đến khi sự kiện đó đã kết thúc.

Tính năng thông báo tổng hợp theo lịch trình có trạng thái "tắt" theo mặc định. 

Cách bật và tùy chỉnh thông báo tổng hợp theo lịch trình: 

  1. Nhấn vào ảnh hồ sơ của bạn ""
  2. Nhấn vào Cài đặt
  3. Nhấn vào Thông báo.
  4. Nhấn vào Thông báo tổng hợp theo lịch trình.
  5. Nhấn để tùy chỉnh thời điểm bạn muốn nhận thông báo.  

Tìm hiểu thêm về cách quản lý thông báo tại đây

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
59
false
false