Pranešimai: suplanuota santrauka

Į suplanuotą santrauką įtraukiami visi kasdien iš karto gaunami pranešimai, kuriuos siunčia „YouTube“ programa; suplanuotos santraukos funkcija vietoje šių kelių pranešimų pateikia vieną dienos suplanuotą santrauką. Galite nustatyti konkretų suplanuotos santraukos gavimo laiką. Ši funkcija pasiekiama naudojant „YouTube“ programos 13.16 ir naujesnes versijas mobiliuosiuose telefonuose. 

Pastaba: į suplanuotą santrauką įtraukiami visi iš karto gaunami pranešimai, įskaitant pranešimus apie tiesioginius srautus, įkėlimus ir komentarus. Įgalinę šią funkciją tiesioginį srautą matysite tik jam pasibaigus.

Suplanuota santrauka pagal numatytuosius nustatymus yra išjungta.

Jei norite įjungti ir tinkinti suplanuotą pranešimų santraukos pateikimą, atlikite tolesnius veiksmus. 

  1. Palieskite paskyros piktogramą
  2. Palieskite Nustatymai
  3. Palieskite Pranešimai.
  4. Palieskite Suplanuotas santraukos pateikimas.
  5. Pasirinkite pageidaujamą pateikimo laiką.  

Spustelėjus suplanuotos santraukos pranešimą atidaromas Veiklos skirtukas, kuriame galite peržiūrėti praėjusios dienos pranešimų sąrašą. Sužinokite daugiau apie tai, kaip tvarkyti pranešimus, čia

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?