Обобщен имейл по график за известията

Обобщеният имейл по график обединява всички насочени известия, които получавате през деня от приложението YouTube, и вместо тях получавате само едно известие с обобщен имейл по график. Можете да зададете конкретен час, в който да получавате обобщения имейл по график. Тази функция е достъпна за версии на приложението YouTube 13.16 и по-нови на мобилни устройства. 

Забележка: Обобщеният имейл по график обединява всички насочени известия, включително такива за потоци на живо, качвания и коментари. Активирайки тази функция, може да виждате потоците на живо, след като приключат.

Обобщеният имейл по график е изключен по подразбиране.

За да включите и персонализирате обобщения имейл по график за известията: 

  1. Докоснете иконата на профила си
  2. Докоснете Настройки
  3. Докоснете Известия.
  4. Докоснете Обобщен имейл по график.
  5. Изберете желания час на доставяне.  

Докосвайки известието за обобщен имейл по график, ще отворите раздела „Активност“ и ще видите списък с известията от изминалия ден. Можете да научите повече за управлението на известията тук

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?