การแจ้งเตือนให้พัก

การแจ้งเตือนให้พักสายตาให้คุณตั้งการแจ้งเตือนเพื่อหยุดพักสายตาขณะรับชมวิดีโอได้ การแจ้งเตือนจะหยุดวิดีโอชั่วคราวจนกว่าคุณจะปิดการแจ้งเตือนหรือกลับมาเล่นวิดีโออีกครั้ง โดยที่คุณเลือกปรับแต่งความถี่ของการแจ้งเตือนได้ ฟีเจอร์นี้พร้อมใช้งานบนแอป YouTube รุ่น 13.17 ขึ้นไปในโทรศัพท์มือถือ 

การแจ้งเตือนให้พักจะ "ปิด" ไว้โดยค่าเริ่มต้น 

หากต้องการสลับและปรับแต่ง "การแจ้งเตือนให้พักสายตา" ให้ทำดังนี้

  1. แตะไอคอนบัญชี
  2. แตะการตั้งค่า
  3. แตะทั่วไป
  4. แตะเตือนให้ฉันพักสายตา
  5. เลือกความถี่ในการแจ้งเตือน  

เมื่อการแจ้งเตือนปรากฏขึ้น คุณแตะปิดเพื่อปิดการเตือนและกลับมาดูวิดีโอต่อ หรือแตะตั้งค่าเพื่อไปที่หน้าการตั้งค่าโดยตรง ซึ่งคุณจะปิดการแจ้งเตือนหรือแก้ไขความถี่ในการแจ้งเตือนได้ที่หน้านี้ 

หมายเหตุ: ตัวจับเวลาจะทำงานเมื่อคุณกำลังดูวิดีโอแบบออนไลน์ทางโทรศัพท์เท่านั้น การหยุดวิดีโอชั่วคราวหรือปิดวิดีโอจะส่งผลให้ตัวจับเวลาหยุดชั่วคราวเช่นเดียวกัน หากคุณปิดแอป YouTube, ออกจากระบบ, สลับบัญชี, สลับอุปกรณ์ หรือหยุดวิดีโอชั่วคราวนานกว่า 30 นาที ตัวจับเวลาจะรีเซ็ต และเมื่อดูวิดีโอแบบออฟไลน์หรือแคสต์จากโทรศัพท์ ตัวจับเวลาจะไม่ทำงาน


 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad