Opomnik za odmor

Če nastavite opomnik za odmor, vas med gledanjem videoposnetkov opomni, da je čas za odmor. Opomnik začasno zaustavi videoposnetek, dokler ga ne opustite ali nadaljujete s predvajanjem videoposnetka. Nastavite lahko pogostost opomnikov. Ta funkcija je na voljo v aplikaciji YouTube 13.17 in novejših različicah v mobilnih telefonih. 

Opomnik za odmor je privzeto izklopljen. 

Vklop in prilagajanje opomnika za odmor:

  1. Dotaknite se ikone računa .
  2. Dotaknite se možnosti Nastavitve.
  3. Dotaknite se možnosti Splošno.
  4. Dotaknite se Opomni me, ko je čas za odmor.
  5. Izberite pogostost opomnikov.  

Ko se prikaže opomnik, se lahko dotaknete možnosti Opusti, da opustite opomnik in nadaljujete z gledanjem videoposnetka, ali se dotaknete možnosti Nastavitve, da greste neposredno na stran Nastavitve, kjer lahko opomnik izklopite ali uredite pogostost opomnikov. 

Opomba: časovnik teče samo, ko gledate videoposnetke v telefonu z vzpostavljeno povezavo. Če videoposnetek začasno ustavite ali zaprete, se zaustavi tudi časovnik. Če zaprete aplikacijo YouTube, se odjavite, preklopite med računi ali napravami ali videoposnetek zaustavite za več kot 30 minut, se časovnik ponastavi. Med gledanjem videoposnetkov brez povezave ali predvajanjem iz telefona časovnik ne teče.


 

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?