Υπενθύμιση διαλείμματος

Η υπενθύμιση διαλείμματος σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε μια υπενθύμιση για να κάνετε διάλειμμα κατά την παρακολούθηση βίντεο. Η υπενθύμιση θα θέσει το βίντεο σε παύση, έως ότου την παραβλέψετε ή συνεχίσετε την αναπαραγωγή. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη στις εκδόσεις 13.17+ της εφαρμογής YouTube σε κινητές συσκευές. 

Από προεπιλογή, η υπενθύμιση διαλείμματος είναι "ανενεργή". 

Για να προσαρμόσετε την υπενθύμιση διαλείμματος:

  1. Πατήστε την εικόνα του προφίλ σας .
  2. Πατήστε Ρυθμίσεις.
  3. Πατήστε Γενικά.
  4. Ενεργοποιήστε την επιλογή Θύμισέ μου να κάνω διάλειμμα.
  5. Επιλέξτε τη συχνότητα υπενθύμισης.  
  6. Πατήστε OK.

Μόλις εμφανιστεί η υπενθύμιση, μπορείτε να πατήσετε Παράβλεψη για να συνεχίσετε την παρακολούθηση του βίντεο ή να πατήσετε Ρυθμίσεις για να μεταβείτε στη σελίδα Ρυθμίσεις. Στη σελίδα Ρυθμίσεις , μπορείτε να απενεργοποιήσετε την υπενθύμιση ή να επεξεργαστείτε τη συχνότητα υπενθύμισης. 

Σημείωση: Το χρονόμετρο λειτουργεί μόνο όταν παρακολουθείτε βίντεο στο διαδίκτυο από το τηλέφωνό σας. Η παύση ή το κλείσιμο ενός βίντεο θα θέσει επίσης σε παύση το χρονόμετρο. Αν κλείσετε την εφαρμογή, αποσυνδεθείτε, αλλάξετε συσκευές, ή θέσετε σε παύση ένα βίντεο για περισσότερο από 30 λεπτά, θα γίνει επαναφορά του χρονομέτρου. Όταν παρακολουθείτε βίντεο εκτός σύνδεσης ή κάνετε Μετάδοση από το τηλέφωνό σας, το χρονόμετρο δεν λειτουργεί.


 

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Android iPhone και iPad