Danh sách kết hợp trên YouTube

Danh sách kết hợp trên YouTube là danh sách phát không ngừng dành riêng cho bạn. Bạn có thể tìm Danh sách kết hợp trên YouTube:

  • Trong kết quả tìm kiếm
  • Trên trang chủ của bạn
  • Trên thẻ âm nhạc
  • Trong phần Đề xuất trên một số trang xem
Bạn thích Danh sách kết hợp trên YouTube mà mình đang nghe? Hãy nhấp vào biểu tượng  và chúng tôi sẽ lưu danh sách phát đó vào phần Danh sách phát của tab Thư viện  để bạn có thể dễ dàng nghe lại sau này.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?