YouTube Mix

Ang YouTube Mix ay isang nonstop na playlist na iniangkop sa iyo. Makakakita ka ng mga YouTube Mix sa:

  • Mga resulta ng paghahanap
  • Iyong home page
  • Mga card ng Musika
  • Seksyong Iminumungkahi sa ilang partikular na page sa panonood
​Nag-e-enjoy sa YouTube Mix na pinapakinggan mo? I-click ang icon na at ise-save namin ang playlist sa seksyong Mga Playlist ng iyong tab na Library  para madali mo itong mapakinggan ulit sa ibang pagkakataon.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?