Informačný panel s tematickým kontextom

Poznámka: V reakcii na ochorenie COVID‑19 spôsobené koronavírusom sa vám môžu zobrazovať informačné panely s odkazmi na ďalšie informácie o tomto ochorení. V niektorých krajinách sa informácie o ochorení COVID‑19 zobrazia v miestnom jazyku, odkazujúc na miestne zdroje, ako sú ministerstvá zdravotníctva a centrá pre kontrolu chorôb.

Vedľa videí na niektoré dobre známe historické a vedecké témy, v súvislosti s ktorými sa často šíria nesprávne informácie (napríklad pristátie na Mesiaci), sa vám môžu zobrazovať informácie od tretích strán.

Informačný panel s tematickým kontextom sa môže zobraziť aj vo výsledkoch vyhľadávania alebo na stránkach pozerania videí. Bude obsahovať základné nezávislé informácie od tretích strán o danej téme. Taktiež bude odkazovať na web partnera tretej strany, ktorý vám pomôže zistiť viac o tejto téme.

Tento informačný panel sa bude zobrazovať pri videách týkajúcich sa danej témy bez ohľadu na názory alebo postoje vyjadrené vo videách.

Poznámka: Informačný panel sa nezohľadňuje pri žiadnych rozhodnutiach týkajúcich sa speňažovania. Ďalšie informácie o našich pokynoch pre obsah vhodný pre inzerentov

Krajiny alebo regióny, kde je informačný panel k dispozícii

  • Nemecko
  • Južná Kórea
  • Španielsko
  • Spojené kráľovstvo
  • Spojené štáty americké
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?