Základné informácie o analytike na YouTube

Analytiku môžete využiť na lepšie pochopenie výkonnosti svojho videa a kanála vďaka kľúčovým metrikám a prehľadom v Štúdiu YouTube. 

Prístup do analytiky na YouTube

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. V ponuke vľavo vyberte možnosť Analytika.

Môžete si tiež pozrieť rôzne prehľady na úrovni videa:

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. Z ponuky vľavo vyberte Obsah.
 3. Umiestnite kurzor na video a vyberte možnosť Analytika . Aktuálnu výkonnosť videa si môžete pozrieť aj na hlavnom paneli kanála. Kliknite na názov alebo miniatúru videa.
Poznámka: Kliknutím na ZOBRAZIŤ VIAC alebo ROZŠÍRENÝ REŽIM si môžete pozrieť rozšírený prehľad analytiky, ktorý umožňuje získať konkrétne údaje, porovnať výkonnosť a exportovať údaje.
V analytike na YouTube uvidíte rôzne karty, ktoré vám pomôžu porozumieť údajom.

Prehľad

Na karte Prehľad sa zobrazuje súhrn výkonnosti vášho kanála a videí. Karta kľúčových metrík zobrazuje vaše zhliadnutia, celkovú dobu pozerania, počet odberateľov a odhadované výnosy (ak ste súčasťou Partnerského programu YouTube).

Na tejto karte sa zobrazujú aj nasledujúce prehľady:

 • Zvyčajná výkonnosť: porovnanie výkonnosti vášho najnovšieho videa so zvyčajnou výkonnosťou vášho kanála.
 • Najlepšie videá: vaše videá hodnotené podľa počtu zhliadnutí.
 • Aktivita v reálnom čase: výkonnosť vašich videí za posledných 48 hodín alebo 60 minút.
 • Najnovšie videá: výkonnosť vašich 10 najnovších videí.
 • Príbehy: výkonnosť vašich najnovších príbehov za posledných 7 dní.

* Na úrovni videa uvidíte kľúčové momenty pre mieru udržania publika a prehľad V reálnom čase.

Dosah

Karta Dosah poskytuje súhrn informácií o tom, ako vaše publikum objavuje váš kanál. Na karte kľúčových metrík nájdete svoje zobrazenia, mieru prekliknutí zobrazení, zhliadnutia a jedinečných divákov.
Na tejto karte sa zobrazujú aj nasledujúce prehľady:
 • Zdroje návštevnosti: ako diváci našli váš obsah.
 • Externé: návštevnosť z webov a aplikácií, do ktorých sú videá z vášho kanála vložené alebo ktoré na ne odkazujú.
 • Navrhované videá: návštevnosť z návrhov, ktoré sa zobrazujú vedľa iných videí alebo po iných videách, a z odkazov v popisoch videí. Tieto videá môžu byť vaše vlastné videá alebo videá niekoho iného.
 • Zobrazenia a ako viedli k celkovej dobe pozerania: koľkokrát sa miniatúry vašich videí zobrazili divákom na YouTube (zobrazenia), ako často tieto miniatúry viedli k zhliadnutiam (miera prekliknutí) a ako tieto zhliadnutia viedli k celkovej dobe pozerania.
 • Zoznamy: návštevnosť z najsledovanejších zoznamov, ktoré obsahujú vaše videá.
 • Vyhľadávanie na YouTube: návštevnosť z hľadaných výrazov, ktoré priviedli divákov k vášmu obsahu.

Zapojenie

Karta Zapojenie poskytuje prehľad o tom, ako dlho vaše publikum pozerá vaše videá. Karta kľúčových metrík zobrazuje celkovú dobu pozerania a priemernú dobu pozerania.
Na tejto karte sa zobrazujú aj nasledujúce prehľady:

* Na úrovni videa sa vám zobrazia prehľady miery udržania publika, označení páči sa mi (a nepáči sa mi) a miery kliknutí na záverečné obrazovky.

Publikum

Na karte Publikum nájdete súhrn typov divákov, ktorí sledujú vaše videá. Karta kľúčových metrík zobrazuje vašich vracajúcich sa a nových divákov, jedinečných divákov, odberateľovcelkový počet členov.
Na tejto karte sa zobrazujú aj nasledujúce prehľady:
 • Kedy sú vaši diváci na YouTube: online aktivita publika vo vašom kanáli a na celom YouTube. Tieto údaje sú založené na prihlásených divákoch za posledných 28 dní bez ohľadu na to, aké zariadenie používajú.
 • Zvončekové upozornenia odberateľov: koľko vašich odberateľov dostáva všetky upozornenia z vášho kanála. Karta tiež zobrazuje, koľko z nich môže tieto upozornenia dostávať na základe svojich nastavení na YouTube a v zariadení.
 • Celková doba pozerania odberateľov: celková doba pozerania publika rozdelená medzi neodoberajúcich divákov a odberateľov.
 • Vek a pohlavie: vaše publikum podľa veku a pohlavia. Tieto údaje sú založené na prihlásených divákoch bez ohľadu na to, aké zariadenie používajú.
 • Iné kanály, ktoré vaše publikom sleduje: online aktivita vášho publika na iných kanáloch na YouTube. Tieto údaje sú založené na prihlásených divákoch za posledných 28 dní bez ohľadu na to, aké zariadenie používajú.
 • Iné videá, ktoré si vaše publikum pozrelo: aktivita vášho publika na internete mimo vášho kanála. Tieto údaje sú založené na prihlásených divákoch za posledných sedem dní bez ohľadu na to, aké zariadenie používajú.
 • Najčastejšie zemepisné oblasti: vaše publikum podľa zemepisnej oblasti. Tieto údaje sú založené na adrese IP.
 • Najčastejšie prehrávané jazyky titulkov: vaše publikum podľa jazyka titulkov. Tieto údaje sú založené na používaní titulkov.

* Na úrovni videa sa zobrazujú prehľady celkovej doby pozerania od odberateľov, najčastejšie zemepisné oblasti, najčastejšie jazyky titulkov, vek a pohlavie.

Výnosy

Ak ste sa zapojili do Partnerského programu YouTube, karta Výnosy vám umožňuje sledovať zárobky na YouTube. Karta kľúčových metrík zobrazuje vaše odhadované výnosy, VTZ a CTZ podľa počtu prehratí.
Na tejto karte sa zobrazujú aj nasledujúce prehľady:
 • Mesačné odhadované výnosy: koľko váš kanál zarobil za posledných šesť mesiacov. Za bežný mesiac a za mesiace, za ktoré ešte nie sú známe konečné platby, sa uvádzajú odhadované výnosy, ktoré sa môžu zmeniť.
 • Zdroje výnosov: ako zarábate na YouTube.
 • Výnosy z transakcií: odhadované čisté výnosy z transakcií, napríklad z plateného obsahu a superčetu. Odhad zahŕňa odpočítané vrátené platby účtované partnermi za vybrané obdobie a vo vybranej oblasti.
 • Najvýnosnejšie videá: videá s najvyššími odhadovanými výnosmi za určité obdobie.
 • Typy reklamy: formát reklamy a príslušná nákupná platforma. Tento podrobný rozpis je k dispozícii len pri výnosoch z reklám na YouTube a metrikách založených na počte zobrazení.

* Na úrovni videa sa zobrazujú prehľady zdrojov výnosov, výnosov z transakcií a typov reklamy.

Pozrite sa, ako používať analytiku

Pozrite si nasledujúce video z kanála YouTube Creators o základoch analytiky na YouTube.

Analytics in YouTube Studio

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false