Thay đổi chế độ cài đặt ngôn ngữ hoặc vị trí

Bạn có thể dùng máy tính hoặc web dành cho thiết bị di động để chọn ngôn ngữ và vị trí ưa dùng của mình trên YouTube. Bạn có thể chọn vị trí của mình khi dùng ứng dụng YouTube. Văn bản xuất hiện trong video sẽ thay đổi theo chế độ cài đặt ngôn ngữ. Vị trí bạn chọn ảnh hưởng đến loại video mà YouTube đề xuất và loại video xuất hiện trên thẻ thịnh hành.*

YouTube cung cấp các lựa chọn ưu tiên về ngôn ngữ và nội dung cho mọi quốc gia/khu vực và ngôn ngữ mà YouTube đã ra mắt. Chúng tôi không ngừng mở rộng để ngày càng có nhiều người dùng có thể sử dụng sản phẩm này. Nếu bạn không tìm thấy ngôn ngữ hoặc vị trí địa lý của mình, hãy chọn một tùy chọn phù hợp nhất với nhu cầu và mối quan tâm của bạn.

Nếu YouTube không thể tìm thấy vị trí địa lý của bạn thì vị trí mặc định của bạn sẽ là Hoa Kỳ.

*Xin lưu ý rằng ở Ấn Độ, chế độ cài đặt ngôn ngữ sẽ thay đổi những video xuất hiện trên Trang chủ và thẻ Thịnh hành. 

  1. Nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn .
  2. Nhấp vào Ngôn ngữ hoặc Vị trí.
  3. Nhấp vào ngôn ngữ hoặc vị trí bạn muốn chuyển sang.

Chế độ cài đặt ngôn ngữ trên YouTube áp dụng với toàn bộ trang web YouTube nhưng các video vẫn giữ nguyên ngôn ngữ gốc. Chế độ cài đặt ngôn ngữ được lưu vào trình duyệt nên nếu bạn xóa bộ nhớ đệm và cookie, bạn sẽ cần thiết lập chế độ cài đặt ngôn ngữ một lần nữa.

How to change the language and location on YouTube from your computer

Thay đổi ngôn ngữ cho thông báo qua email

Email bạn nhận được từ YouTube sẽ có ngôn ngữ mặc định cho vị trí địa lý của bạn. Nếu đã thay đổi chế độ cài đặt ngôn ngữ trên YouTube, bạn có thể thay đổi chế độ cài đặt email cho phù hợp:

  1. Chuyển đến phần cài đặt email.
  2. Di chuyển đến mục "Ngôn ngữ" để cập nhật ngôn ngữ cho thông báo qua email.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?