Thay đổi cài đặt ngôn ngữ hoặc vị trí

Bạn có thể chọn ngôn ngữ và vị trí trong YouTube trên máy tính và web dành cho thiết bị di động. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn vị trí trên ứng dụng YouTube dành cho thiết bị di động. Cài đặt ngôn ngữ sẽ thay đổi văn bản hiển thị đồng thời vị trí sẽ ảnh hưởng đến các loại video được đề xuất và thịnh hành.*

YouTube mang đến các tùy chọn về ngôn ngữ và nội dung cho tất cả các quốc gia và ngôn ngữ mà chúng tôi đã ra mắt sản phẩm. Đồng thời, YouTube không ngừng mở rộng để ngày càng nhiều người dùng có thể sử dụng sản phẩm này. Nếu bạn không tìm thấy ngôn ngữ hoặc quốc gia của mình, hãy chọn một tùy chọn phù hợp nhất với nhu cầu và mối quan tâm của bạn.

Nếu YouTube không tìm thấy quốc gia của bạn thì vị trí mặc định sẽ là Hoa Kỳ.

*Xin lưu ý rằng ở Ấn Độ, cài đặt ngôn ngữ sẽ thay đổi video hiển thị trên Trang chủ và tab Thịnh hành. 

Từ biểu tượng tài khoản , bạn có thể truy cập vào các tùy chọn ngôn ngữ và vị trí khác nhau bằng cách:

  1. Chuyển đến biểu tượng Tài khoản của bạn .

  2. Nhấp vào Ngôn ngữ hoặc Vị trí.

  3. Trong menu thả xuống, hãy chọn ngôn ngữ hoặc vị trí mà bạn muốn sử dụng.

Cài đặt ngôn ngữ của YouTube áp dụng với toàn bộ trang web nhưng video vẫn giữ nguyên ở ngôn ngữ gốc. Cài đặt ngôn ngữ được lưu vào trình duyệt nên bạn phải đặt lại nếu xóa bộ nhớ cache và cookie.

How to change the language and location on YouTube from your computer

Thay đổi ngôn ngữ cho thông báo qua email

Email YouTube của bạn được gửi bằng ngôn ngữ mặc định cho quốc gia của bạn. Nếu bạn đã thay đổi cài đặt ngôn ngữ YouTube, bạn có thể thay đổi cài đặt email cho phù hợp:

  1. Chuyển đến cài đặt email.

  2. Cuộn xuống "Tùy chọn ngôn ngữ" để cập nhật ngôn ngữ cho thông báo qua email.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?