Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Thay đổi cài đặt ngôn ngữ hoặc quốc gia

Bạn có thể sử dụng những cài đặt này để xem YouTube bằng ngôn ngữ khác. Ứng dụng YouTube dành cho iOS và Android sử dụng cài đặt ngôn ngữ trong thiết bị của bạn.

Máy tính

Đăng ký kênh Trợ giúp YouTube để biết mẹo, thủ thuật và hướng dẫn về video.

Bạn có thể truy cập các tùy chọn ngôn ngữ và quốc gia khác nhau ở cuối trang YouTube bất kỳ bằng menu Ngôn ngữQuốc gia thả xuống. Lưu ý: Nếu quốc gia của bạn không có trong danh sách, chúng tôi khuyên bạn nên chọn tùy chọn Toàn cầu.

Thiết bị di động

Trang web YouTube dành cho thiết bị di động cũng sử dụng cài đặt ngôn ngữ của thiết bị nhưng bạn có thể thay đổi cài đặt ngôn ngữ và quốc gia nếu bạn chọn:

  1. Chuyển đến Menu ở phía trên bên phải màn hình. 
  2. Chạm vào Cài đặt
  3. Chuyển đến Ngôn ngữ để chọn ngôn ngữ khác.
  4. Chuyển đến Vị trí để chọn quốc gia khác. Lưu ý: Nếu quốc gia của bạn không có trong danh sách, chúng tôi khuyên bạn nên chọn tùy chọn Toàn cầu.

Thay đổi ngôn ngữ cho thông báo qua email

Email YouTube của bạn được gửi bằng ngôn ngữ mặc định cho quốc gia của bạn. Nếu bạn đã thay đổi cài đặt ngôn ngữ trên trang YouTube của mình, bạn có thể thay đổi cài đặt email cho phù hợp:

  1. Chuyển đến Cài đặt email của bạn.
  2. Cuộn xuống Ngôn ngữ để cập nhật ngôn ngữ thông báo qua email.
Bài viết này có hữu ích không?