Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
true

Thay đổi cài đặt ngôn ngữ hoặc vị trí

Bạn có thể chọn ngôn ngữ và vị trí trong YouTube trên máy tính và web dành cho thiết bị di động. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn vị trí trên ứng dụng YouTube dành cho thiết bị di động. Cài đặt ngôn ngữ sẽ thay đổi văn bản hiển thị đồng thời vị trí sẽ ảnh hưởng đến các loại video được đề xuất và thịnh hành.*

YouTube cung cấp tùy chọn ngôn ngữ và nội dung cho tất cả các quốc gia và ngôn ngữ đã ra mắt YouTube, đồng thời YouTube không ngừng mở rộng khả năng để sản phẩm tiếp cận thêm người dùng.  Nếu bạn không tìm thấy ngôn ngữ hoặc quốc gia của mình, hãy chọn một tùy chọn phù hợp nhất với nhu cầu và sở thích của bạn.

Nếu YouTube không tìm thấy quốc gia của bạn, thì vị trí mặc định sẽ là Hoa Kỳ.

*Xin lưu ý rằng ở Ấn Độ, cài đặt ngôn ngữ sẽ thay đổi video hiển thị trên Trang chủ và tab Thịnh hành.

Có hai phiên bản trải nghiệm YouTube trên máy tính để bàn là phiên bản hiện tại và phiên bản cũ. Hãy làm theo hướng dẫn để biết phiên bản trải nghiệm mà bạn đang sử dụng.

Trải nghiệm hiện tại trên máy tính để bàn

Bạn có thể truy cập vào các tùy chọn ngôn ngữ và vị trí khác nhau trong biểu tượng tài khoản bằng cách:

  1. Truy cập vào biểu tượng tài khoản của bạn.

  2. Nhấp vào Ngôn ngữ hoặc Vị trí.

  3. Trong menu thả xuống, hãy chọn ngôn ngữ hoặc vị trí mà bạn muốn sử dụng.

Cài đặt ngôn ngữ của YouTube áp dụng với toàn bộ trang web nhưng video vẫn giữ nguyên ở ngôn ngữ gốc. Cài đặt ngôn ngữ được lưu vào trình duyệt nên bạn phải đặt lại nếu xóa bộ nhớ cache và cookie.

Thay đổi ngôn ngữ cho thông báo qua email

Email YouTube của bạn được gửi bằng ngôn ngữ mặc định cho quốc gia của bạn. Nếu bạn đã thay đổi cài đặt ngôn ngữ YouTube, bạn có thể thay đổi cài đặt email cho phù hợp:

  1. Chuyển đến cài đặt email.

  2. Cuộn xuống "Tùy chọn ngôn ngữ" để cập nhật ngôn ngữ thông báo qua email.

Trải nghiệm trước đây trên máy tính để bàn

Bạn có thể truy cập vào các tùy chọn ngôn ngữ và vị trí khác nhau ở cuối trang YouTube bất kỳ bằng các menu thả xuống Ngôn ngữ và Quốc gia.

Cài đặt ngôn ngữ của YouTube áp dụng với toàn bộ trang web nhưng video vẫn giữ nguyên ở ngôn ngữ gốc. Cài đặt ngôn ngữ được lưu vào trình duyệt nên bạn phải đặt lại nếu xóa bộ nhớ cache và cookie.

Đăng ký kênh Trợ giúp YouTube để biết mẹo, thủ thuật và hướng dẫn về video. Đăng ký

Thay đổi ngôn ngữ cho thông báo qua email

Email YouTube của bạn được gửi bằng ngôn ngữ mặc định cho quốc gia của bạn. Nếu bạn đã thay đổi cài đặt ngôn ngữ YouTube, bạn có thể thay đổi cài đặt email cho phù hợp:

  1. Chuyển đến cài đặt email.
  2. Cuộn xuống "Tùy chọn ngôn ngữ" để cập nhật ngôn ngữ thông báo qua email.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false