Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Thay đổi cài đặt ngôn ngữ hoặc vị trí nội dung

Bạn có thể chọn ngôn ngữ và vị trí nội dung trong YouTube trên máy tính và web dành cho thiết bị di động. Bạn cũng có thể chọn vị trí nội dung trên ứng dụng YouTube dành cho thiết bị di động. Cài đặt ngôn ngữ thay đổi văn bản hiển thị trong khi vị trí tác động đến các loại video được đề xuất và thịnh hành.*

YouTube cung cấp tùy chọn ngôn ngữ và nội dung cho tất cả các quốc gia và ngôn ngữ đã ra mắt YouTube, đồng thời YouTube không ngừng mở rộng khả năng để sản phẩm tiếp cận thêm người dùng.  Nếu bạn không tìm thấy ngôn ngữ hoặc quốc gia của mình, hãy chọn một tùy chọn phù hợp nhất với nhu cầu và sở thích của bạn.

Nếu YouTube không tìm thấy quốc gia của bạn, thì vị trí nội dung mặc định là Hoa Kỳ.

*Lưu ý rằng ở Ấn Độ, cài đặt ngôn ngữ thay đổi video hiển thị trên Trang chủ và Thịnh hành.

Bạn có thể truy cập các tùy chọn ngôn ngữ và vị trí nội dung khác nhau ở cuối trang YouTube bất kỳ bằng menu thả xuống Ngôn ngữ và Quốc gia.

Cài đặt ngôn ngữ của YouTube áp dụng với toàn bộ trang web nhưng video vẫn giữ nguyên ở ngôn ngữ gốc. Cài đặt ngôn ngữ được lưu vào trình duyệt nên bạn phải đặt lại nếu xóa bộ nhớ cache và cookie.

Đăng ký kênh Trợ giúp YouTube để biết mẹo, thủ thuật và hướng dẫn về video. Đăng ký

Thay đổi ngôn ngữ cho thông báo qua email

Email YouTube của bạn được gửi bằng ngôn ngữ mặc định cho quốc gia của bạn. Nếu bạn đã thay đổi cài đặt ngôn ngữ YouTube, bạn có thể thay đổi cài đặt email cho phù hợp:

  1. Chuyển đến cài đặt email.
  2. Cuộn xuống "Tùy chọn ngôn ngữ" để cập nhật ngôn ngữ thông báo qua email.
     
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?