Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Thay đổi cài đặt ngôn ngữ hoặc vị trí nội dung

Bạn có thể chọn ngôn ngữ và vị trí nội dung trong YouTube trên máy tính và web dành cho thiết bị di động. Bạn cũng có thể chọn vị trí nội dung trên ứng dụng YouTube dành cho thiết bị di động. Cài đặt ngôn ngữ thay đổi văn bản hiển thị trong khi vị trí tác động đến các loại video được đề xuất và thịnh hành.

YouTube cung cấp tùy chọn ngôn ngữ và nội dung cho tất cả các quốc gia và ngôn ngữ đã ra mắt YouTube, đồng thời YouTube không ngừng mở rộng khả năng để sản phẩm tiếp cận thêm người dùng.  Nếu bạn không tìm thấy ngôn ngữ hoặc quốc gia của mình, hãy chọn một tùy chọn phù hợp nhất với nhu cầu và sở thích của bạn.

Nếu YouTube không tìm thấy quốc gia của bạn, thì vị trí nội dung mặc định là Hoa Kỳ.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?