ดูวิดีโอส่วนตัวไม่ได้

บุคคลที่ได้รับเชิญให้ดูวิดีโอเท่านั้นที่สามารถดูวิดีโอส่วนตัวได้

สาเหตุที่เป็นไปได้ที่คุณหรือคนที่คุณแชร์วิดีโอด้วยไม่สามารถดูวิดีโอส่วนตัวได้มีดังนี้

  • ผู้ชมต้องลงชื่อเข้าใช้ YouTube เมื่อต้องการดูวิดีโอ
  • ผู้ชมจะต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่มีการแชร์วิดีโอให้ (ผู้ชมอาจมีมากกว่า 1 บัญชี)
  • วิดีโอส่วนตัวจะไม่ปรากฏในหน้าแรกของช่อง ผู้ชมจึงต้องใช้ลิงก์เฉพาะเพื่อไปยังวิดีโอดังกล่าว หลังจากที่คุณเชิญบุคคลอื่นให้มาชมวิดีโอแล้ว YouTube จะส่งอีเมลพร้อมด้วยลิงก์ให้กับบุคคลดังกล่าว หรือคุณจะส่งด้วยตนเองก็ได้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร