Tổng quan về Chương trình tự xác nhận của YouTube

Khi bạn tham gia Chương trình tự xác nhận, chúng tôi sẽ đề nghị bạn đánh giá các video của mình theo nguyên tắc về nội dung thân thiện với nhà quảng cáo của YouTube. 

Chương trình tự xác nhận của YouTube

Mục đích của Chương trình tự xác nhận

Thông tin bạn cung cấp sẽ giúp chúng tôi đưa ra các quyết định kiếm tiền nhanh chóng và chính xác hơn. Thông qua Chương trình tự xác nhận:

 1. Bạn có thể cho chúng tôi biết nội dung trong video của mình.
 2. Sau đó, hệ thống tự động của chúng tôi sẽ đưa ra quyết định. 
 3. Nếu không đồng ý với quyết định của hệ thống tự động thì bạn có thể yêu cầu có người đánh giá. 
 4. Người đánh giá sẽ xem xét video của bạn và đưa ra ý kiến phản hồi. Nhờ vậy, bạn sẽ biết được những điểm không thống nhất giữa bạn và người đánh giá về nội dung của video đó (ví dụ: “ngôn từ không phù hợp” hoặc “các vấn đề nhạy cảm”). 

Nếu bạn đánh giá các video của mình đều đặn và chính xác, thì chúng tôi sẽ tin tưởng thông tin bạn cung cấp nhiều hơn so với thông tin từ hệ thống tự động. Thông tin bạn cung cấp cũng sẽ được dùng để cải thiện các hệ thống tự động cho toàn thể cộng đồng người sáng tạo đang kiếm tiền trên YouTube. 

Việc bạn cần làm

Khi tham gia Chương trình tự xác nhận, bạn cần phải đánh giá:

 • Tất cả các video mới mà bạn bật quảng cáo.
 • Các video đã tải lên trước đây mà nay bạn muốn bật quảng cáo.

Bạn không cần phải đánh giá các video hiện có đã bật quảng cáo.

Cách đánh giá video của bạn

Hãy làm theo các bước sau để đánh giá video của bạn theo nguyên tắc về nội dung thân thiện với nhà quảng cáo:

 1. Hãy làm theo các bước sau để tải video lên trong YouTube Studio. Khi hệ thống đang tải video của bạn lên, bạn hãy nhấp vào trình đơn thả xuống Kiếm tiền sau đó nhấp vào Bật sau đó nhấp vào Xong sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 2. Chọn các tính năng liên quan trong thẻ Cài đặt nâng cao sau đó nhấp vào Tiếp theo.
 3. Điền vào bảng câu hỏi trong thẻ "Mức độ phù hợp với quảng cáo" sau đó nhấp vào Tiếp theo.
  • Nếu video của bạn không có nội dung thuộc danh sách nội dung của bảng câu hỏi, thì bạn có thể kéo xuống dưới cùng rồi chọn hộp bên cạnh mục "Không chứa nội dung nào ở trên".
 4. Chọn trạng thái hiển thị của video. 
  • Nếu muốn biết trước trạng thái kiếm tiền của video, thì bạn nên đặt video ở chế độ Không công khai. Nếu không đồng ý với kết quả đánh giá tự động, thì tại trang "Video", bạn có thể yêu cầu có người đánh giá.
 5. Nhấp vào Xong.

Tìm hiểu về trạng thái đánh giá nội dung

Khi tham gia chương trình này, bạn sẽ thấy một trang hiển thị mức độ chính xác của thông tin đánh giá.

 • Kiểm tra mức độ chính xác của thông tin đánh giá
 • Xem các điểm không thống nhất giữa bạn và YouTube khi đánh giá nội dung
 • Xem các ý kiến phản hồi từ những người đánh giá của chúng tôi hoặc yêu cầu họ cung cấp ý kiến phản hồi

Nhờ các ý kiến phản hồi này mà bạn biết được mức độ trùng khớp giữa thông tin đánh giá của bạn so với thông tin từ hệ thống và người đánh giá của chúng tôi. Thông thường, chúng tôi sẽ xác định mức độ chính xác của bạn sau khi bạn đánh giá được 20 video và đã tham gia Chương trình tự xác nhận được ít nhất 1 tháng. Số điểm này có ý nghĩa quan trọng vì thông tin đánh giá của bạn càng chính xác thì chúng tôi có thể dùng thông tin này càng thường xuyên khi quyết định chạy quảng cáo nào trên video của bạn.  

Cách xem mức độ chính xác của thông tin đánh giá
Khi đánh giá nhiều video, bạn có thể biết được mức độ trùng khớp giữa thông tin đánh giá của bạn với thông tin của hệ thống tự động và của người đánh giá (nếu bạn có yêu cầu). 

Tìm trang trạng thái thông tin đánh giá

 1. Đăng nhập vào YouTube bằng kênh đang tham gia Chương trình tự xác nhận. 
 2. Truy cập vào https://studio.youtube.com/channel/UC/videos/contentratings.
 3. Bạn sẽ nhìn thấy trang trạng thái thông tin đánh giá.

Ý nghĩa của từng cột trên trang trạng thái thông tin đánh giá

 • Video: Video được đánh giá.
 • Ngày đánh giá: Ngày bạn đánh giá video.
 • Đánh giá của bạn: Trạng thái kiếm tiền của video mà hệ thống dự đoán dựa trên thông tin bạn đánh giá video của mình. 
 • Đánh giá của YouTube: Trạng thái kiếm tiền theo kết luận từ hệ thống của YouTube hoặc theo ý kiến của người đánh giá đối với video này. 
 • Loại đánh giá của YouTube: Bạn sẽ thấy 2 biểu tượng khác nhau. Một biểu tượng cho biết rằng video của bạn được hệ thống tự động của chúng tôi đánh giá. Biểu tượng còn lại cho biết rằng video được chuyên gia chính sách đánh giá. 
  • MÁY TÍNH: Hệ thống tự động của chúng tôi đưa ra quyết định về khả năng kiếm tiền của video.
  • NGƯỜI: Video do một chuyên gia về chính sách là người thật đánh giá. 
 • Hành động: Phần này cho biết những hành động bạn có thể thực hiện đối với quyết định kiếm tiền do hệ thống tự động đưa ra.
  • Yêu cầu xem xét: Bạn chọn hành động này khi video của bạn đã được hệ thống tự động của chúng tôi xem xét.  Hệ thống tự động của chúng tôi không phải lúc nào cũng đánh giá chính xác. Do vậy, nếu không đồng ý với quyết định của hệ thống thì bạn có thể nhấp vào Yêu cầu đánh giá để một chuyên gia chính sách của chúng tôi đưa ra quyết định cuối cùng về việc bật tính năng kiếm tiền.  
  • Xem phản hồi: Bạn chọn hành động này khi video của bạn đã nhận đánh giá từ chuyên gia chính sách và đã có quyết định cuối cùng. Một khi người đánh giá đã đưa ra quyết định thì trạng thái kiếm tiền không thể thay đổi được nữa. Nếu nhấp vào Xem phản hồi thì bạn sẽ xem được những điểm khác biệt giữa cách bạn đánh giá video và cách chuyên gia chính sách đánh giá video đó. Tìm hiểu thêm về cách hoạt động của quy trình xem xét khả năng kiếm tiền theo nguyên tắc về nội dung thân thiện với nhà quảng cáo. 
Ảnh hưởng từ thông tin đánh giá của bạn đối với kênh
Bạn sẽ nhận được trạng thái đánh giá dựa trên tần suất trùng khớp giữa quyết định của chúng tôi về tính năng kiếm tiền và thông tin bạn đánh giá về trạng thái kiếm tiền đối với video của bạn. 
Nếu bạn đạt được mức độ chính xác cao thì chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà bạn cung cấp để quyết định nên chạy quảng cáo nào trên video của bạn. 
Nếu thông tin đánh giá của bạn có mức độ chính xác thấp, không thể xác định hoặc bạn chưa đánh giá nhiều video, thì bạn có thể cần phải xem lại ý kiến đóng góp từ các chuyên gia về chính sách của chúng tôi để hiểu rõ cách thức hoạt động của nguyên tắc về nội dung thân thiện với nhà quảng cáo, hoặc cần đánh giá nhiều video hơn. Khi bạn đánh giá chính xác hơn thì chúng tôi sẽ thường xuyên sử dụng thông tin mà bạn cung cấp hơn để quyết định nên chạy quảng cáo nào trên video của bạn.  
Mức độ chính xác của bạn khi đánh giá có thể thay đổi theo thời gian.

Câu hỏi thường gặp về chương trình

Làm thế nào để tham gia Chương trình tự xác nhận?
Chúng tôi đang từng bước triển khai chương trình này cho tất cả người sáng tạo.  
Khi tham gia Chương trình tự xác nhận, bạn sẽ thấy thông báo trong YouTube Studio cho biết hiện bạn đã có thể đánh giá các video của mình.
Khi bắt đầu đánh giá video của mình, có phải tôi sẽ luôn được tham gia kiếm tiền không?

Nếu bạn cố gắng bật quảng cáo trong khi video của bạn không đáp ứng các nguyên tắc về nội dung thân thiện với nhà quảng cáo, thì các chuyên gia chính sách của chúng tôi vẫn sẽ tắt tính năng kiếm tiền trên video đó. Tuy nhiên mặt tốt là nếu bạn liên tục đưa ra quyết định kiếm tiền chính xác cho video của mình thì có thể bạn sẽ ngày càng thấy ít biểu tượng màu vàng.  Điều này là do chúng tôi sử dụng thông tin đánh giá của bạn thay vì thông tin của hệ thống tự động để quyết định nên chạy loại quảng cáo nào trên video của bạn.

Có cách nào để xem trạng thái kiếm tiền của video trước khi tôi đặt video ở chế độ công khai không?
Nếu muốn kiểm tra trạng thái kiếm tiền trước khi công khai video, bạn có thể tải video đó lên ở chế độ không công khai
Làm thế nào để cải thiện mức độ chính xác của thông tin đánh giá?
Bạn có thể tìm hiểu 2 cách để đánh giá chính xác video:
Xem lại các nguyên tắc
Bạn có thể xem các nguyên tắc và ví dụ về nội dung thân thiện với nhà quảng cáo của chúng tôi. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ những nội dung phù hợp và không phù hợp với tất cả các nhà quảng cáo. 
Nhận ý kiến đóng góp từ những người đánh giá của YouTube
Nếu bạn vẫn chưa hiểu rõ cách đánh giá chính xác video, thì có nhiều cách để bạn tiếp tục tham gia chương trình và tích lũy thêm kinh nghiệm, nhằm hiểu rõ hơn về nguyên tắc thân thiện với nhà quảng cáo. Bạn có thể:
 1. Tải video của mình lên ở chế độ không công khai
 2. Đánh giá video của bạn. 
  • Bạn nên nghiêm khắc hơn đôi chút khi đánh giá nội dung của chính mình. Nếu bạn cho rằng nội dung của mình có thể phù hợp hoặc không phù hợp với nhà quảng cáo, hãy chọn không phù hợp với quảng cáo
 3. Yêu cầu có người đánh giá.
  • Khi bạn đánh giá video của mình là không phù hợp với quảng cáo và gửi yêu cầu có người đánh giá, chúng tôi sẽ đẩy nhanh thời gian xem xét.  
 4. Những người đánh giá của chúng tôi sẽ xem xét video của bạn và đưa ra quyết định kiếm tiền cuối cùng. 
 5. Xem lại ý kiến đóng góp của người đánh giá.
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đánh giá không chính xác video của mình?

Chúng tôi muốn sử dụng thông tin đánh giá từ bạn để đưa ra những quyết định chính xác về khả năng kiếm tiền của nội dung mà bạn sáng tạo. Do vậy, bạn cần cố gắng hết sức để đánh giá chính xác nội dung của mình.

Dựa trên nguyên tắc thân thiện với nhà quảng cáo, nếu chúng tôi nhận thấy thông tin đánh giá của bạn có sai sót nghiêm trọng, lặp lại nhiều lần, thì chúng tôi sẽ xem xét lại kênh của bạn để xác định xem kênh có được tiếp tục tham gia Chương trình Đối tác YouTube hay không.

Vì sao nguyên tắc về nội dung của YouTube khác với nguyên tắc về nội dung phát trên TV?
Các nhà quảng cáo đặt ra kỳ vọng khác nhau khi quảng cáo trên YouTube và trên TV. Trên TV, các nhà quảng cáo thường có cơ hội xem xét nội dung trước khi phát sóng để xem họ có chấp nhận được nội dung đó hay không. Còn trên YouTube, các nhà quảng cáo không thể xem xét từng video phát cùng với quảng cáo của mình. Nguyên tắc nội dung thân thiện với nhà quảng cáo phản ánh những nội dung mà nhà quảng cáo cảm thấy thoải mái khi liên kết với thương hiệu của họ. Dù các nhà quảng cáo có thể thay đổi nội dung tùy ý, nhưng những nguyên tắc của chúng tôi vẫn đại diện cho những nội dung phù hợp với tất cả các nhà quảng cáo trên thế giới.  
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?