Oznámení

Pokud chcete mít přehled o aktuální podobě pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty, podívejte se v centru nápovědy YouTube na související příspěvkyzde se přihlaste k odběru novinek.

Přehled programu vlastní certifikace YouTube

Pokud máte přístup k programu vlastní certifikace, budeme po vás chtít, abyste svá videa sami ohodnotili na základě našich pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty.

Program vlastní certifikace YouTube

Přihlaste se k odběru kanálu YouTube Creators, kde najdete nejnovější zprávy a tipy.

Proč vlastní certifikace?

Váš názor nám může pomoci urychlit a zpřesnit rozhodnutí ohledně zpeněžení. Proces vlastní certifikace:

 1. Sami nám řeknete, co vaše video obsahuje.
 2. Naše automatické systémy to pak zkontrolují a učiní rozhodnutí.
 3. Pokud s našimi automatickými systémy nesouhlasíte, můžete požádat o kontrolu člověkem.
 4. Kontrolor vaše video prověří a poskytne vám zpětnou vazbu. Uvidíte, v čem se váš názor na obsah videa s kontrolorem neshoduje (například „nevhodné výrazy“ nebo „citlivá témata“).

Pokud budete svá videa důsledně hodnotit přesně, budeme spoléhat na vaše informace více než na ty z našich automatických systémů. Vaše hodnocení využijeme také ke zlepšování našich automatických systémů pro celou komunitu autorů, kteří využívají zpeněžení.

Vlastní certifikace je k dispozici u obsahu označeného jako „určený pro děti“. Přečtěte si další informace o doporučených postupech pro obsah určený pro děti a rodinu a také naše pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty navržené speciálně pro obsah určený pro děti.

Co je třeba udělat

V rámci vlastní certifikace budete hodnotit:

 • všechna nová videa, u kterých zapnete reklamy,
 • dříve nahraná videa, u kterých nyní chcete zapnout reklamy.

Nemusíte hodnotit stávající videa, u kterých jsou reklamy zapnuty.

Jak video ohodnotit

Hodnocení videí na základě pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty provedete takto:

 1. Postupujte podle pokynů pro nahrání videa do Studia YouTube. Během nahrávání vyberte rozevírací nabídku Zpeněžení a pak vyberte možnost Zapnuto a pak klikněte na Hotovo a pak klikněte na Další.
 2. Na stránce Rozšířená nastavení vyberte, co je třeba a pak klikněte na Další.
 3. Vyplňte dotazník na stránce Vhodnost pro reklamy a pak klikněte na Odeslat hodnocení a pak klikněte na Další.
  • Pokud vaše video nic z toho, co je uvedeno v dotazníku, neobsahuje, přejděte dolů a zaškrtněte možnost „Nic z výše uvedeného“.
 4. Stránka Kontroly využívá naše systémy ke kontrole videa z hlediska vhodnosti pro reklamy až poté, co jste ho ohodnotili vy. Po dokončení a pak klikněte na možnost Další.
 5. Zvolte nastavení viditelnosti videa.
 6. Klikněte na Hotovo.

Hodnotíte sami obsah, který je označený jako „určený pro děti“? Pokud ano, seznamte se s doporučenými postupy pro obsah určený pro děti a rodinu. Postup označení videí jako určených pro děti (a možnost jejich vlastní certifikace ve Studiu) naleznete na této stránce.

Stav hodnocení

Pokud se účastníte programu, máte k dispozici stránku přesnosti hodnocení:

 • Zkontrolujte si svoji přesnost hodnocení.
 • Zjistěte, kdy jste se s YouTube na hodnocení neshodli.
 • Požádejte o zpětnou vazbu od našich kontrolorů nebo si prohlédněte zpětnou vazbu, kterou vám poskytli.

Můžete se podívat, jak se vaše historie hodnocení shoduje s hodnocením našich systémů a kontrolorů. Obvykle jsme schopni stanovit vaši přesnost poté, co jste ohodnotili alespoň 20 videí. Tyto informace jsou důležité, protože čím lépe vaše hodnocení odpovídají našemu, tím více se na ně můžeme spolehnout při rozhodování o tom, jaké reklamy můžeme u vašich videí zobrazit.

Interpretace hodnocení shody
Až ohodnotíte více videí, můžete se podívat, jak moc se vaše hodnocení shodují s hodnocením našich automatických systémů a kontrolorů.

Umístění stránky stavu hodnocení

 1. Přihlaste se na YouTube prostřednictvím svého kanálu, který je součástí programu vlastní certifikace.
 2. Přejděte na stránku https://studio.youtube.com/channel/UC/videos/contentratings.
 3. Zobrazí se stránka stavu hodnocení.

Význam jednotlivých sloupců stránky stavu hodnocení

 • Video: Posuzované video.
 • Datum ohodnocení: Datum, kdy jste své video ohodnotili.
 • Vaše hodnocení: Předpokládaný stav zpeněžení vašeho videa na základě toho, jak jste ho sami ohodnotili.
 • Hodnocení YouTube: Stav zpeněžení videa na základě hodnocení systémů YouTube nebo kontrolorů.
 • Typ kontroly YouTube: Zde se mohou zobrazit dvě různé ikony. Jedna označuje, že video zkontrolovaly naše automatické systémy; druhá pak znamená, že ho zkontroloval odborník na oblast zásad.
  • POČÍTAČ: Tato ikona znamená, že o stavu zpeněžení rozhodly naše automatické systémy.
  • ČLOVĚK: Tato ikona znamená, že video posoudil člověk – specialista na oblast zásad.
 • Akce: Tento sloupec vám řekne, co můžete s rozhodnutím o zpeněžení udělat.
  • Požádat o kontrolu: Vaše video zkontrolovaly naše automatické systémy. Naše automatické systémy nemusí vše pochopit správně. Kliknutím na možnost Požádat o kontrolu můžete požádat, aby konečné rozhodnutí o zpeněžení učinil jeden z našich odborníků na zásady.
  • Zobrazit zpětnou vazbu: Vaše video zkontroloval a o zpeněžení rozhodl odborník na zásady. Jakmile o stavu zpeněžení rozhodne člověk, nelze tento stav změnit. Kliknutím na tlačítko Zobrazit zpětnou vazbu můžete porovnat rozdíl mezi vaším hodnocením a hodnocením odborníka na zásady. Další informace o procesu kontroly zpeněžení obsahu vhodného pro inzerenty.
Vliv hodnocení na váš kanál
Na základě toho, jak často se naše rozhodnutí o zpeněžení shodují s vaším posouzením stavu zpeněžení videa, vám bude uděleno hodnocení.
V případě vysoké shody budeme rozhodovat o tom, které reklamy budeme u vašich videí zobrazovat, na základě vašich podnětů.
Pokud je shoda vašeho hodnocení nízká či neznámá nebo jste zatím ohodnotili pouze malý počet videí, doporučujeme prostudovat si zpětnou vazbu od našich odborníků na zásady, abyste lépe pochopili význam pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty, nebo ohodnotit větší počet videí. Když dojde ke zlepšení shody vašeho hodnocení, budeme při rozhodování o zobrazování reklam u vašich videí využívat vaše podněty častěji.
Hodnocení shody se může v průběhu času měnit.

Časté dotazy k programu

Jak získám k programu vlastní certifikace přístup?

Jakmile získáte přístup k vlastní certifikaci, ve Studiu YouTube se zobrazí zpráva s oznámením, že nyní můžete hodnotit svá videa. Obvykle k tomu dojde měsíc nebo dva po vstupu do Partnerského programu YouTube.

Když si začnu vlastní videa hodnotit sám/sama, znamená to, že budou vždy zpeněžena?

Pokud vaše video nesplňuje pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty a pokusíte se zapnout reklamy, bude zpeněžení našimi specialisty na zásady zrušeno. Na druhé straně, pokud u svých videí trvale provádíte přesná rozhodnutí o zpeněžení, může se vám v průběhu času zobrazovat méně žlutých ikon. Tato změna je z důvodu toho, že při rozhodování, jaké reklamy u vašich videí zobrazovat, začneme věřit více vašim hodnocením než našim automatickým systémům.

Existuje způsob, jak zobrazit zpeněžení videa před jeho zveřejněním?
Pokud chcete stav zpeněžení zkontrolovat dříve, než video zveřejníte, můžete počkat, až budou během procesu nahrávání dokončeny kontroly vhodnosti pro reklamy.
Jak mohu zlepšit přesnost svého hodnocení?
Jsou tři způsoby, jak se naučit přesně hodnotit videa:

Během nahrávání použijte stránku kontrol

Během nahrávání můžete ke kontrole videa z hlediska vhodnosti pro reklamy a autorských práv ještě před publikováním použít stránku Kontroly.
Přečtěte si pokyny
Můžete se podívat na našeho průvodce vlastním hodnocením v souladu s našimi pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty. Tento zdroj vám pomůže pochopit, co je a není vhodné pro všechny inzerenty. Pokud sami hodnotíte obsah určený pro děti, seznamte se s našimi doporučenými postupy pro obsah určený pro děti a rodinu.
Získejte zpětnou vazbu od kontrolorů YouTube
Pokud si stále nejste jisti hodnocením svého videa, můžete:
 1. Ohodnotit své video.
 2. Požádat o kontrolu člověkem.
  • Pokud své video označíte jako nevhodné pro reklamy a požádáte o kontrolu člověkem, proces kontroly urychlíme.
 3. Naši hodnotitelé vaše video zkontrolují a učiní konečné rozhodnutí o zpeněžení.
 4. Prostudujte si zpětnou vazbu od hodnotitele.
Co když udělám chybu a ohodnotím video špatně?

Vaše hodnocení chceme využívat při rozhodování o tom, jaký typ zpeněžování se pro video nejvíce hodí, proto je důležité ohodnotit obsah co možná nejpřesněji.

Pokud bude hodnocení podle pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty opakovaně velmi nepřesné, bude váš kanál podroben kontrole nároku na účast v Partnerském programu YouTube.

Proč se pokyny ohledně obsahu na YouTube liší od pokynů pro televizi?
Inzerenti mají od YouTube jiná očekávání než od televize. V televizi mají obvykle možnost zkontrolovat si obsah předtím, než je odvysílán, a mohou tak zjistit, jestli jim vyhovuje. Na YouTube nemohou inzerenti zkontrolovat každé video zobrazující jejich reklamy. Naše pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty reflektují obsah, který jsou inzerenti ochotni spojit se svou značkou. Zatímco inzerenti mohou své konkrétní preference měnit, naše pokyny představují to, co je vhodné pro všechny inzerenty po celém světě.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
3398587139204815749
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
59