Zapojte se do programu Ocenění pro autory

Programem Ocenění pro autory YouTube chceme ocenit mimořádnou práci, kterou autoři vkládají do svých kanálů. Abyste dostali ocenění, musíte splnit určitá kritéria a poskytnout nám požadované informace.

Požadavky

Chcete-li získat ocenění, musíte splnit následující požadavky:

 • Musíte překročit určitý milník počtu odběratelů:
  • Stříbro: když dosáhnete 100 000 odběratelů
  • Zlato: když dosáhnete 1 000 000 odběratelů
  • Diamant: když dosáhnete 10 000 000 odběratelů
  • Rudý diamant: když dosáhnete 100 000 000 odběratelů
 • Musíte mít aktivní účet Google.
 • Nesmíte mít žádné nevyřešené sankce za porušení pokynů pro komunitu ani sankce za porušení autorských práv.
 • Musíte dodržovat smluvní podmínky YouTube.
 • U zpeněženého obsahu musíte dodržovat pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty.
 • Váš hlavní obsah musí být původní. Kanály, které se zaměřují na kompilace, mixy, výběry nebo časté používání cizího obsahu, pravděpodobně nebudou mít na účast v programu nárok.
 • Kanál nesmí být propojen s účtem, který byl zrušen.
 • Nesmíte mít žádný podvodný, spamový ani klamavý obsah.

Ocenění pro autory je udělováno na základě uvážení YouTube. Každý kanál pečlivě kontrolujeme, jestli splňuje uvedená kritéria. Oceníme pouze autory, kteří splňují naše pokyny a dodržují pravidla.

Ocenění pro autory je pouze pro osobní potřeby a nemůže být prodáno nebo posláno nikomu kromě členů vašeho týmu. V případě porušení těchto zásad vám může hrozit postih.

Možnosti postihu:

 • propadnutí získaného ocenění,
 • vyloučení možnosti získání dalších ocenění,
 • případně i ukončení účtu YouTube nebo Google.

Uplatnění nároku na ocenění

Kanál vám zkontrolujeme, a pokud máte na ocenění nárok, zobrazí se vám upozornění na hlavním panelu Studia YouTube. Získáte také jedinečný kód pro uplatnění.

Uplatnění nároku:

 1. Přihlaste se na YouTube.
 2. Přejděte do Studia YouTube.
 3. V banneru s oznámením najdete svůj jedinečný kód pro uplatnění.
 4. Kód zadejte na stránce Ocenění pro autory.
 5. Zadejte dodací údaje a uveďte, jak si na ocenění přejete uvést název vašeho kanálu.
 6. Po odeslání ocenění vám zašleme e-mail s potvrzením a údaji pro sledování zásilky.

Doprava a doručení

Po zadání dodacích údajů upravíme ocenění podle názvu kanálu a dodáme vám ho přibližně do 2 až 3 týdnů. Aby nedošlo ke zbytečnému zdržení, řiďte se těmito pokyny:

 • Do dodacích údajů zadejte správně své skutečné jméno. Možná bude nutné vyzvednout si ocenění na celním úřadě. 
 • Až bude ocenění odesláno, zašleme vám e-mail s číslem zásilky. 
 • Je na vás, abyste odpověděli na případnou výzvu doručovací služby, pokud bude žádat o další dokumentaci nebo informace, aby mohla zásilka s oceněním projít celnicí nebo být doručena.
  • Může se například jednat o platbu celních poplatků nebo daní, které některé státy vyžadují. YouTube ze zákona nemůže tyto náklady platit. Jedná se například o tyto země: Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Kambodža, Kyrgyzstán, Rusko, Ukrajina nebo Uzbekistán.
 • Pokud na výzvu doručovací služby nezareagujete, může být vaše ocenění vráceno zpět nebo ztraceno. Pokud budete chtít ocenění získat, budete v takovém případě muset za vystavení náhradní kopie zaplatit. 

Upozornění: Pokud se nacházíte v Brazílii nebo Indii, požádáme vás při uplatňování nároku o další údaje, například DIČ, které předáme celnímu úřadu.

Zakoupení dalších ocenění

Každý kanál má u každého milníku nárok pouze na jedno ocenění. Pokud ale chcete, můžete si zakoupit více kopií. V takovém případě nás kontaktujte na adrese youtubecreator@societyawards.com z emailové adresy, která je přidružena k vašemu kanálu YouTube. Před zakoupením dalších ocenění váš kanál i úroveň ocenění nejdříve zkontrolujeme.

Časté dotazy týkající se Ocenění pro autory

Překročili jsme jeden z uvedených limitů počtu odběratelů. Proč jsme neobdrželi oznámení o získání ocenění?

Než ocenění udělíme, každý kanál nejprve prověří náš kontrolor. Pokud jste dosáhli požadovaného počtu odběratelů minulý týden, je pravděpodobné, že stále kontrolujeme způsobilost vašeho kanálu pro získání Ocenění pro autory.

Jestliže jste požadovaného počtu odběratelů dosáhli před více než třemi týdny a domníváte se, že kanál splňuje kritéria způsobilosti, můžete se obrátit natým podpory pro autory.

Obdrželi jsme oznámení, ale nemůžeme najít kód pro uplatnění. Kde ho najdeme?

V případě, že jste na hlavním panelu Studia YouTube obdrželi oznámení, ale nemůžete najít kód (nebo jste ho zrušili), kontaktujte náš tým podpory pro autory, který vám ho znovu poskytne.

Jakmile kód obdržíte, můžete přejít na stránku Ocenění pro autory a nárok na ocenění uplatnit.

Nárok na ocenění jsme uplatnili. Kdy bude doručeno?

Stav objednávky ocenění si můžete zkontrolovat přihlášením na stránku Ocenění pro autory a kliknutím na položku Můj účet.

Několik možných příčin, proč jste získané ocenění ještě neobdrželi:

 • V procesu plnění může nastat zpoždění kvůli vyššímu počtu uplatnění ocenění.
 • Možná jste nezadali kompletní nebo správné dodací údaje. V takovém případě si vyhledejte e-mail, který jsme vám zaslali.
 • Během doručování může nastat zpoždění kvůli různým problémům, jako je například celní odbavení, nepříznivé počasí nebo velký objem zásilek před svátky.

Nárok na ocenění jsme uplatnili, ale ještě nebylo doručeno.

Pokud máte potíže s doručením ocenění, postupujte takto:

 1. Zkontrolujte aktuální stav zásilky na webu doručovací služby a dodejte veškerou požadovanou dokumentaci.
 2. Kontaktujte doručovací službu (UPS/FedEx/USPS) a zkontrolujte si, zda nejsou na straně příjemce vyžadovány nějaké další kroky.
 3. Pokud předchozí kroky nepomohly, kontaktujte náš tým podpory pro autory.

Můžeme získat další kopii ocenění?

Ano. Každý kanál má u každého milníku nárok pouze na jedno ocenění. Pokud ale chcete, můžete si zakoupit více kopií. V takovém případě kontaktujte náš tým na adrese youtubecreator@societyawards.com. Použijte přitom e-mailovou adresu přidruženou k vašemu kanálu, abychom mohli ověřit příslušnou úroveň ocenění. 

Mohu ocenění prodat nebo vydražit?

Ne. Ocenění pro autory je pouze pro osobní potřeby a nemůže být prodáno ani předáno nikomu kromě členů týmu vašeho kanálu. Autorům, kteří tuto zásadu poruší, může hrozit postih.

Možnosti postihu:

 • propadnutí získaného ocenění,
 • vyloučení možnosti získání dalších ocenění,
 • případně i ukončení účtu YouTube nebo Google. 

Moje ocenění pro autory dorazilo poškozené. Můžete mi ho vyměnit?

Ocenění pro autory jsou vyráběna ručně a někdy se na nich mohou objevit nedokonalosti a odchylky, které jsou normálním výsledkem výrobního procesu. YouTube nenese žádnou odpovědnost za tyto drobné nedokonalosti ani za drobná poškození, ke kterým může dojít během přepravy.

Pokud ocenění dorazí s výrazným poškozením, kontaktujte náš tým podpory pro autory. Když nás upozorníte do 7 dnů od obdržení ocenění, uděláme, co bude v našich silách, abychom vám ho vyměnili.

Země a regiony, kam nelze až do odvolání ocenění doručit

Ocenění pro autory YouTube nelze doručit do následujících zemí nebo oblastí:
 • Krym 
 • Kuba 
 • Írán 
 • Severní Korea 
 • Súdán 
 • Sýrie
 • Tádžikistán
 • Turkmenistán

Proč jsem vyzýván(a) k uhrazení cel a daní?

Některé země/regiony pro doručení ocenění pro autory vyžadují uhrazení cel a daní. YouTube ze zákona nemůže tyto náklady platit. Možnosti:

 • Arménie
 • Ázerbájdžán
 • Bělorusko
 • Kyrgyzstán
 • Moldavsko
 • Rusko
 • Ukrajina
 • Uzbekistán

Jsem interpret s oficiálním kanálem. Mohu získat ocenění pro autory?

Jako oficiální kanál interpreta získáte Ocenění pro autory v případě, když dosáhnete stanoveného počtu odběratelů a splníte požadované podmínky. Každý interpret může obdržet jen jedno ocenění za každý dosažený milník.
Pokud už jste v minulosti měli související automaticky vygenerovaný tematický kanál nebo partnerský kanál, který už ocenění získal, po sloučení odběratelů pod oficiální kanál interpreta už stejné ocenění znovu nezískáte. 
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?