Âm nhạc trong video này

Phần mô tả của một video có chứa nhạc có thể bao gồm thông tin về (các) bài hát trong video đó. YouTube tự động thêm thông tin này vào một số video khi video đó đã được chủ sở hữu quyền âm nhạc nhận dạng và “xác nhận quyền sở hữu” thông qua các công cụ quản lý quyền của YouTube, bao gồm cả Content ID. Các ghi chú này thường liên kết đến một video nhạc hoặc nội dung chính thức khác cho mỗi bài hát để giúp bạn khám phá các bài hát và nghệ sĩ mà bạn chưa từng nghe trước đây.

Why some videos include song information in video descriptions

“Bên cấp phép cho YouTube” nghĩa là gì?

Các đơn vị liệt kê trong phần “Bên cấp phép cho YouTube” là các chủ bản quyền âm nhạc. Những người này đã có thỏa thuận với YouTube về việc cho phép YouTube sử dụng nhạc đã nhận dạng trong các video chính thức và video do người dùng tạo, và chia sẻ doanh thu mà các video đó kiếm được trên YouTube. Ví dụ: nếu bạn thấy quảng cáo trên một video chứa nhạc và có thông tin “Âm nhạc trong video này”, thì các hãng nhạc và nhà xuất bản liệt kê bên dưới phần “Bên cấp phép cho YouTube” đang thu được một phần chia sẻ doanh thu do quảng cáo đó tạo ra. Người dùng vẫn chịu sự ràng buộc theo Điều khoản dịch vụ của YouTube.

Đôi khi, có thể có một số lượng lớn các đơn vị chia sẻ doanh thu của cùng một bài hát. Ngoài các hãng nhạc và nhà xuất bản có tên mà bạn có thể nhận ra, bạn có thể thấy rằng một số bài hát có “Bên cấp phép cho YouTube” là một số “hội bảo vệ quyền âm nhạc”. Đây là những tổ chức thu phí tác quyền thay mặt cho tác giả bài hát và các thành viên là nhà xuất bản trên khắp thế giới. Giống như với từng nhà xuất bản âm nhạc, YouTube cũng có thỏa thuận cấp phép với các đơn vị này và chia sẻ doanh thu với họ từ những video mà họ xác nhận quyền sở hữu. Tìm hiểu thêm

Vì sao trong thông tin “Âm nhạc trong video này" thiếu một số thông tin?

Chúng tôi chỉ hiển thị thông tin âm nhạc trên trang xem video khi biết chắc rằng chúng tôi có dữ liệu chính xác và chất lượng cao. Chúng tôi liên tục làm việc với các đối tác âm nhạc trong ngành để bổ sung dữ liệu và cải thiện thông tin hiện tại.

Bạn cũng có thể nhận thấy rằng với video có chứa nhiều bài hát thì chỉ thông tin về 10 bài hát đầu tiên sẽ xuất hiện.

Điều gì xảy ra nếu tôi nghe thấy bài hát của mình trong một video nhưng không thấy thông tin “Âm nhạc trong video này”?

Thông tin “Âm nhạc trong video này” có thể không xuất hiện vì nhiều lý do, bao gồm cả trường hợp nhạc chưa được nhận dạng, chúng tôi chưa nhận được đủ dữ liệu từ các đối tác xuất bản hoặc hãng nhạc để hiển thị thông tin hữu ích hoặc khi video được xác nhận quyền sở hữu chỉ trong thời gian gần đây. Nếu bạn hợp tác với hãng thu âm, nhà xuất bản âm nhạc và/hoặc hội thu phí tác quyền thay mặt bạn phân phối nội dung và/hoặc sử dụng Content ID, thì bạn nên liên hệ với họ để biết thông tin chi tiết.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bài hát của tôi được liệt kê nhưng dữ liệu không chính xác?

Nếu bạn là nghệ sĩ thu âm và/hoặc tác giả bài hát và nhận thấy bài hát của mình có thông tin nhận dạng sai hoặc không hoàn chỉnh, thì bạn có thể thực hiện một số bước sau:
  • Gửi phản hồi cho chúng tôi qua biểu mẫu phản hồi để giúp chúng tôi cải thiện tính năng này cũng như quy trình đảm bảo chất lượng dữ liệu.
  • Đảm bảo bạn và bài hát của bạn đã được đăng ký với Tổ chức ISNI. Tổ chức này sẽ giúp chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi có dữ liệu chính xác nhất để đại diện cho bạn và nhạc của bạn. 

Ngoài ra, bạn nên liên hệ với hãng nhạc, nhà xuất bản và/hoặc hội thu phí tác quyền của mình để đảm bảo họ cung cấp cho YouTube thông tin hoàn chỉnh và chính xác, bao gồm cả các giá trị nhận dạng như ISRC, ISWC và ISNI. Loại dữ liệu này rất quan trọng trong việc cải thiện tính năng này trong tương lai. 

 

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?