Nhạc trong video này

Khi đang xem một video có chứa nhạc, bạn có thể thấy một phần có tên "Nhạc trong video này" trong phần mô tả video. Phần này cho biết thông tin về bản nhạc mà bạn nghe thấy trong video, chẳng hạn như tên bài hát và nghệ sĩ.

YouTube tự động thêm thông tin này vào một số video khi một trong các công cụ quản lý bản quyền của YouTube, chẳng hạn như Content ID, xác nhận quyền sở hữu đối với các video đó.

Phần "Nhạc trong video này" có thể hiển thị đường liên kết đến các video nhạc hoặc nội dung chính thức khác để bạn khám phá các bài hát và nghệ sĩ chưa từng nghe trước đây.

Why some videos include song information in video descriptions

"Bên cấp phép cho YouTube" nghĩa là gì?

Bên cạnh mục "Bên cấp phép cho YouTube" là tên những chủ sở hữu bản quyền đã thỏa thuận với YouTube để cho phép việc sử dụng bản nhạc đã xác định trong các video. Với thỏa thuận cấp phép này, họ cũng đồng ý chia sẻ doanh thu mà các video đó kiếm được trên YouTube.

Ví dụ: Nếu có quảng cáo trên một video chứa nhạc thì theo Điều khoản dịch vụ của YouTube, những chủ sở hữu bản quyền có tên trong danh sách bên cạnh mục "Bên cấp phép cho YouTube" sẽ nhận được một phần trong doanh thu mà quảng cáo đó tạo ra.

Đôi khi, có thể có nhiều chủ sở hữu bản quyền chia sẻ doanh thu của cùng một bài hát. Bạn có thể nhận ra các hãng nhạc và nhà xuất bản hoặc một số "hiệp hội quyền âm nhạc" và "hiệp hội thu phí tác quyền". Những tổ chức này thu phí bản quyền thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền – những người là thành viên của các tổ chức đó. YouTube có thỏa thuận cấp phép với các tổ chức này và chia sẻ doanh thu với họ từ những video mà họ xác nhận quyền sở hữu. Tìm hiểu thêm.

Vì sao phần "Nhạc trong video này" thiếu một số thông tin?

Thông tin trong phần “Nhạc trong video này” chỉ xuất hiện khi hệ thống có dữ liệu chính xác và chất lượng cao. Chúng tôi liên tục làm việc với các đối tác trong ngành âm nhạc để bổ sung dữ liệu và cải thiện chất lượng cũng như độ chính xác của thông tin hiện có.

Đối với video có chứa nhiều bài hát, thông tin về 10 bài hát đầu tiên sẽ xuất hiện trong phần "Nhạc trong video này".

Điều gì xảy ra nếu tôi nghe thấy bài hát của mình trong một video nhưng không thấy thông tin "Nhạc trong video này"?

Phần "Nhạc trong video này" có thể không xuất hiện vì một vài lý do:

  • YouTube không có đủ dữ liệu từ chủ sở hữu bản quyền.
  • Hệ thống chưa xác định được nhạc của bạn.
  • Video của bạn mới được xác nhận quyền sở hữu gần đây và thông tin chưa xuất hiện.
Bạn đang làm việc với một hãng thu âm, nhà xuất bản âm nhạc hoặc hiệp hội thu phí tác quyền có vai trò quản lý bản quyền thay mặt bạn? Có thể bạn nên liên hệ với họ để xác nhận thông tin nào đã được gửi tới YouTube. Thông tin này phải bao gồm các giá trị nhận dạng như mã ISRC, ISWC, UPC và ISNI.

Nếu bài hát của tôi có trong danh sách nhưng dữ liệu lại không chính xác thì sao?

Nếu bạn là một nghệ sĩ thu âm hoặc nhạc sĩ và hệ thống đã xác định sai hoặc thiếu thông tin về bài hát của bạn. thì bạn có thể:
  • Gửi phản hồi cho chúng tôi qua biểu mẫu phản hồi để giúp chúng tôi cải thiện chất lượng dữ liệu của mình.
  • Đảm bảo bạn và bài hát của bạn đã được đăng ký với tổ chức ISNI Authority. Việc đăng ký này có thể giúp chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi có dữ liệu chính xác nhất để đại diện cho bạn và nhạc của bạn.
Bạn đang làm việc với một hãng thu âm, nhà xuất bản âm nhạc hoặc hiệp hội thu phí tác quyền có vai trò quản lý bản quyền thay mặt bạn? Có thể bạn nên liên hệ với họ để xác nhận thông tin nào đã được gửi tới YouTube. Thông tin này phải bao gồm các giá trị nhận dạng như mã ISRC, ISWC, UPC và ISNI.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?