Музика в този видеоклип

Описанието на видеоклип, който съдържа музика, може да включва информация за песните във видеоклипа. YouTube добавя тази информация автоматично към някои видеоклипове, когато същите са със заявление за права и са идентифицирани от притежателите на музикални права чрез инструментите за управление на правата в YouTube, включително Content ID. Тези бележки обикновено се свързват с музикален видеоклип или друго официално съдържание за всяка песен, за да ви помогнат да откривате песни и изпълнители, които не сте чували преди.

Why some videos include song information in video descriptions

Какво означава „Лицензирано в полза на YouTube от“?

Юридическите лица, изброени в полето „Лицензирано в полза на YouTube от“, са притежателите на музикални права, които са приели и разрешили на YouTube да използва идентифицирана музика в официални и генерирани от потребителите видеоклипове, както и да споделя приходите, които тези видеоклипове печелят в платформата. Например ако видите реклама във видеоклип, който съдържа музика и в него е посочена информация за „Музика в този видеоклип“, звукозаписните компании и издателите, изброени в „Лицензирано в полза на YouTube от“, печелят част от приходите, генерирани от тази реклама. Потребителите остават обвързани с Общите условия на YouTube.

Понякога е възможно да има голям брой юридически лица, които споделят приходите от една песен. Освен имената на разпознаваеми музикални компании и издатели може да забележите, че някои песни са означени с „Лицензирано в полза на YouTube от“ няколко сдружения за музикални права. Това се отнася за организации, които събират възнаграждения от името на членовете си – автори на песни и издатели по цял свят. YouTube сключва лицензионни споразумения с тези юридически лица по начин, сходен на този с отделните музикални издатели, и споделя с тях приходи от видеоклиповете, които заявяват. Научете повече

Защо част от информацията в „Музика в този видеоклип“ липсва?

Поставяме информация за музиката на страницата за гледане на видеоклипа само когато сме сигурни, че разполагаме с точни и висококачествени данни. Непрекъснато работим в сътрудничество с партньорите ни в музикалната индустрия, за да добавяме повече данни и да подобряваме наличната информация.

Можете също да забележите, че за видеоклипове, които съдържат много песни, се показва информация само за първите десет от тях.

Какво да направя, ако чуя песента си във видеоклип, но не виждам информация за „Музика в този видеоклип“?

Липсата на информация за „Музика в този видеоклип“ се дължи на различни причини, включително случаи, в които музиката все още не е идентифицирана, не сме получили достатъчно данни от партньорите звукозаписни компании или издатели, за да покажем полезна информация, или наскоро са заявени права за видеоклипа. Ако работите със звукозаписна компания, музикален издател и/или сдружение, които разпространяват съдържание и/или използват Content ID от ваше име, може да се свържете с тях за повече подробности.

Какво да направя, ако песента ми е в списъка, но данните са грешни?

Ако сте изпълнител и/или автор на песни и виждате, че песента ви е идентифицирана с неправилна или непълна информация, можете да предприемете няколко стъпки:
  • Изпратете ни отзив чрез нашия формуляр за отзиви, за да ни помогнете да подобрим тази функция и процеса за качество на данните.
  • Уверете се, че имате регистрация в ISNI Authority за себе си и песните си, което ще ни помогне да потвърдим, че имаме най-добрите данни за представяне на вас и вашата музика. 

Освен това може да искате да се свържете с музикалната компания, издателя и/или сдружението, за да проверите дали предоставят на YouTube пълна и точна информация, включително идентификатори като ISRC, ISWC, UPC и ISNI. Този вид данни е от решаващо значение за подобряването на тази функция в бъдеще. 

 

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?